Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Πώς διανέμεται ο ηλεκτρικός χώρος, ποια έργα παίρνουν προτεραιότητα - Οι διαφωνίες του ΠΑΣΟΚ

Πώς διανέμεται ο ηλεκτρικός χώρος, ποια έργα παίρνουν προτεραιότητα - Οι διαφωνίες του ΠΑΣΟΚ

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για τις οριστικές προσφορές συνδεσης

 

Εκδόθηκε παραμονές Δεκαπενταύγουστου η Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123) η οποία καθορίζει το πλαίσιο βάσει του οποίου θα χορηγούνται οι οριστικές προσφορές σύνδεσης για έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας από τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, ανά τη χώρα. Δηλαδή καθορίζεται το πλαίσιο προτεραιότητας για τη χορήγηση τους, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένα δίκτυα.

Οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο εξής θα εξετάζονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου με βάση την υπαγωγή τους σε   ομάδες προτεραιότητας. Έτσι, βάσει αυτής της κατηγοριοποίησης, προηγούνται έναντι όλων των αιτήσεων, εκείνες για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για   σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και τη λάσπη βιολογικών καθαρισμών καθώς και οι Πιλοτικοί Θαλάσσιοι Πλωτοί Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί.

Ακολουθούν σταθμοί βιομάζας, βιοαερίου, καινοτόμα έργα του ΚΑΠΕ, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, σταθμοί   αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, Ενεργειακών Κοινοτήτων, Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί που εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης ή αποχέτευσης και γεωθερμικοί σταθμοί. Έπειτα, παίρνουν σειρά έργα ΑΠΕ που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ή του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σε κτίρια και άλλες   κατασκευές, σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες όλων των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί. - Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α., σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. για παραγωγή αγροτικών προϊόντων ή τηλεθέρμανση πόλεων κλπ.

Η απόφαση επίσης αποτελεί «μπούσουλα» για τη διανομή του ηλεκτρικού χώρου στα ηλεκτρικά δίκτυα, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του   γραμματέα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Χάρη Δούκα, ο οποίος σε ανακοίνωσή του, αναφέρει τα εξής: «Δυστυχώς τα ηλεκτρικά δίκτυα στη χώρα μας είναι σε μεγάλο βαθμό κορεσμένα κι έτσι η δυνατότητα σύνδεσης σε αυτά είναι ένα δημόσιο αγαθό σε κατάσταση σπανιότητας. Το δημόσιο αυτό αγαθό δεν επιτρέπεται το Υπουργείο να προσπαθεί να το διανείμει σαν να επρόκειτο για ιδιωτική του περιουσία, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν». Και προσθέτει: «Στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής από θέση αρχής υποστηρίζουμε και απαιτούμε η πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρισμού να γίνεται ισότιμα και με διαφάνεια για όλους όσους θέλουν να κατασκευάσουν έργα ΑΠΕ. Μόνο έτσι μπορεί να κατοχυρωθεί η ενεργειακή δημοκρατία και να μην επαναληφθεί και με τις ανανεώσιμες πηγές το συγκεντρωτικό μοντέλο που χαρακτηρίζει τις ορυκτές πηγές ενέργειας».

Τι προβλέπει όμως η Υπουργική Απόφαση;

Οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στους οποίους χορηγείται Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ) από το Διαχειριστή του Συστήματος κατατάσσονται σε 5 κεντρικές ομάδες και πολλές υπο-ομάδες, στις οποίες διανέμεται ο ηλεκτρικός χώρος ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α (χωρίζεται σε δέκα υποομάδες)

1) Σταθμοί που   εγκαθίστανται αποκλειστικά έως και 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα και αφορούν σε μεμονωμένα αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ (μεγαλύτερων των 200 MW). Το μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης ορίζεται στα 800 MW.

2) Έργα   που έχουν χαρακτηριστεί ως Στρατηγικές Επενδύσεις έως και τις 12 Αυγούστου 2022 και για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα ή κοινά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Το μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης ορίζεται στα 1600 MW εγκατεστημένης ισχύος, εκ των οποίων ισχύς έως και 1.250 MW θα διατίθεται στις Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

3) Σταθμοί  στη Δυτική Μακεδονία και για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα, κοινά αιτήματα ή αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, που αφορούν σταθμούς του ίδιου κατόχου άδειας   ή Βεβαίωσης Παραγωγού ή Ειδικών Έργων με ισχύ αιτήματος ή κοινού αιτήματος ή   αιτημάτων ίδιου κατόχου, με ισχύ   μεγαλύτερη από 100 MW. Το μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης ορίζεται στα 1.500 MW εγκατεστημένης ισχύος από τα οποία, διατίθενται έως 1.100 MW στην   Κοζάνη, μέχρι 150 MW στην   Φλώρινα και έως 250 MW στα   Γρεβενών.

4) Συγκροτήματα αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 150 MW και σταθμοι που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού υποθαλάσσιου καλωδίου, καθορίζεται μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης στα 700 MW εγκατεστημένης ισχύος.

5) Σταθμοί για τους οποίους υποβάλλονται αιτήματα ή κοινά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης με ισχύ μεγαλύτερη από 300MW   και με ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης με ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας ανά σταθμό τουλάχιστον 250 MWh. Γι΄ αυτά τα υβριδικά έργα ορίζεται μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης στα 500MW μέγιστης ισχύος παραγωγής. Για αυτά τα έργα, εάν εντός διμήνου από σήμερα δεν προσκομίσουν τα κατάλληλα τεχνικά στοιχεία σε σχέση με την ικανότητα απορρόφησης ισχύος της τεχνολογίας αποθήκευσης, θα εφαρμόζεται περιορισμός μέγιστης ισχύος απορρόφησης 50%.   Ο περιορισμός της μέγιστης ισχύος παραγωγής, στην συγκεκριμένη κατηγορία, εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ενσωματωμένης αποθήκευσης και διαμορφώνεται στο 20% εφόσον η ικανότητα απορρόφησης ισχύος της αποθήκευσης σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού είναι έως 20% και στο 40% εφόσον η ικανότητα απορρόφησης είναι μεγαλύτερη από 20%.

6) Αιολικοί Σταθμοί με άδεια παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα ή κοινά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης το μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης είναι στα 500 MW εγκατεστημένης ισχύος

7) Σταθμοί εντός των Πυρήνων της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης Μεγαλόπολης» (Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης)   για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα ή κοινά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης. ΤΟ μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης ορίζεται στα 500 MW εγκατεστημένης ισχύος. Σε αυτά η απόκλιση ισχύος είναι 0%

8) Σταθμοί που εγκαθίστανται εντός της Περιφέρειας Ηπείρου και για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα ή κοινά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης που έχουν ισχύ αιτήματος ή συνολική ισχύ κοινού αιτήματος μεγαλύτερη από 50 MW. Ορίζεται μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης 150 MW.

9) Σταθμοί που σύμφωνα με την άδεια παραγωγής ή τη Βεβαίωση Παραγωγού ή τη Βεβαίωση Ειδικών Έργων   εντός της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας και για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα ή κοινά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν ισχύ αιτήματος ή συνολική ισχύ κοινού αιτήματος μεγαλύτερη από 50 MW   και αιολικών σταθμών μεγαλύτερη από 20 MW. Μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης: 250 MW εγκατεστημένης ισχύος, εκ των οποίων 150MW   φωτοβολταϊκά.

10). Σταθμοί που σύμφωνα με την άδεια παραγωγής ή τη Βεβαίωση Παραγωγού ή τη Βεβαίωση Ειδικών Έργων εγκαθίστανται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα ή κοινά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μεγαλύτερης από 50 MW   και αιολικών σταθμών μεγαλύτερη από 20 MW   Μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης: 250 MW, εκ των οποίων 150MW φωτοβολταϊκά

ΟΜΑΔΑ Β (χωρίζεται σε δέκα υποομάδες)

Υπάγονται σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τους οποίους ο Παραγωγός έχει συνάψει ή δεσμεύεται μέσω συμφωνίας ότι θα συνάψει διμερή σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τελικό πελάτη μη οικιακής χρήσης ή με προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα ή κοινά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης: 1500 MW εγκατεστημένης ισχύος.

Οι Παραγωγοί που επιθυμούν να ενταχθούν στην παρούσα ομάδα, οφείλουν, έως τα μέσα Οκτωβρίου να προσκομίσουν στον Διαχειριστή εγγυητική επιστολή   διμερούς σύμβασης το ύψος της οποίας υπολογίζεται με βάση την μέγιστη ισχύ παραγωγής του σταθμού, λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη ισχύ σύμφωνα με το ποσοστό απόκλισης ισχύος που προβλέπεται (20%) , και συγκεκριμένα ανέρχεται σε ποσό 100.000 ευρώ ανά MW και σύμφωνα με το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής που καθορίζεται στην ΥΑ. Η συμφωνημένη ενέργεια που θα αγοράζει ο προμηθευτής και η χρονική διάρκεια της σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον οκτώ   έτη. Η διμερής σύμβαση θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 80% της παραγόμενης ενέργειας του σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ.

ΟΜΑΔΑ Γ (χωρίζεται σε έξι υποομάδες)

Αφορά εξαιρούμενους σταθμούς αποκλειστικά για ενεργειακές κοινότητες για τους οποίους έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται μέχρι και την 10.12.2022 κοινά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Πρόκειται για τις εξής περιπτώσεις:

Γ1.   Εξαιρούμενοι Σταθμοί   αποκλειστικά από Ενεργειακές Κοινότητες   με συμμετοχή σε αυτές ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης: 200 MW εγκατεστημένης ισχύος, με ανώτατο όριο ανά Περιφερειακή Ενότητα τα 50 MW.

Γ2.   Εξαιρούμενοι Σταθμοί οι οποίοι πρόκειται να εγκατασταθούν αποκλειστικά εντός   των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας   με συνολική ισχύ κοινού αιτήματος μεγαλύτερη από 100 MW.   1. Μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης: 400 MW εγκατεστημένης ισχύος.

Γ3.   Αιολικοί Σταθμοί εξαιρούμενοι ή με άδεια παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 6 MW . Μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης: 90 MW μέγιστης ισχύος παραγωγής, με ανώτατο όριο ανά Ενεργειακή Κοινότητα τα 6 MW.

Γ4. Εξαιρούμενοι Σταθμοί οι οποίοι πρόκειται να εγκατασταθούν αποκλειστικά εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας,   με συνολική ισχύ κοινού αιτήματος μεγαλύτερη από 100 MW. Οι σταθμοί που περιλαμβάνονται στο κοινό αίτημα αναπτύσσονται από τουλάχιστον 70 διαφορετικά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης: 200 MW εγκατεστημένης ισχύος.

Γ5. Εξαιρούμενοι Σταθμοί οι οποίοι πρόκειται να εγκατασταθούν αποκλειστικά εντός των ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και της Περιφέρειας Σερρών.   Μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης: 150MW εγκατεστημένης ισχύος.

Γ6. Εξαιρούμενοι Σταθμοί οι οποίοι πρόκειται να εγκατασταθούν αποκλειστικά στην Περιφέρεια Ηπείρου και τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας   Μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης ομάδας/ υποομάδας: 200MW εγκατεστημένης ισχύος.

ΟΜΑΔΑ Δ (χωρίζεται σε δύο υποομάδες)

Αφορά σταθμούς ΑΠΕ με ενσωματωμένη αποθήκευση ή συνδυασμό σταθμού ΑΠΕ και αποθήκευσης με λειτουργικό περιορισμό ισχύος. Στην ομάδα Δ’ υπάγονται οι κάτωθι υποομάδες σταθμών:

Δ1. Σταθμοί ΑΠΕ με αποθήκευση που δεν απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο. Αφορά σταθμούς ΑΠΕ   η ισχύς των οποίων είναι συνολικά μεγαλύτερη από 100 MW. Μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης: 1.000 MW εγκατεστημένης ισχύος σταθμών ΑΠΕ, με ανώτατο όριο ανά σταθμό 250 MW. Η διάρκεια αποθήκευσης θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον δύο ώρες στη μέγιστη ισχύ έγχυσης του σταθμού αποθήκευσης.

Δ2 Σταθμοί ΑΠΕ με αποθήκευση που δύναται να απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο.   Μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης: 1.000 MW εγκατεστημένης ισχύος σταθμών ΑΠΕ, με ανώτατο όριο ανά σταθμό 250 MW.   Η διάρκεια αποθήκευσης θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον δύο ώρες στη μέγιστη ισχύ έγχυσης του σταθμού.

ΟΜΑΔΑ Ε’

Στην ομάδα Ε’ υπάγονται σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α., Βιομάζας, Βιοαερίου, , Μικροί Υδροηλεκτρικοί, ,Γεωθερμικοί Σταθμοί , Αιολικοί Σταθμοί , Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δομικές κατασκευές, Σταθμοί αυτοπαραγωγής και Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα. Τα μέγιστα όρια ισχύος προσφορών σύνδεσης έχουν ως εξής: α) 1.000 MW εγκατεστημένης ισχύος για αιολικούς σταθμούς β) 300 MW εγκατεστημένης ισχύος για φ/β σταθμούς   που εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δομικές κατασκευές.

Για την χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος για σταθμούς που υπάγονται στις Ομάδες Προτεραιότητας Α’, Β’, Δ’ και για άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμών που συνδυάζουν μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν λάβει άδεια παραγωγής, ο επενδυτής με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή (εγγυητική επιστολή προτεραιότητας).

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης