Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΕΣΑΗ: Ποιες αλλαγές ζητά για την σύναψη διμερών συμβολαίων

ΕΣΑΗ: Ποιες αλλαγές ζητά για την σύναψη διμερών συμβολαίων

Oι τροποιήσεις που εισηγείται ο Σύνδεσμος των Ανεξάρτητων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) στο πλαίσιο της διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ επί της σχετικής πρότασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Μικρές τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις που ήδη υφίστανται ως προς τη δυνατότητα μιας εταιρίας ενέργειας να συνάψει διμερή συμβόλαια πώλησης της παραγωγής της, εισηγείται ο Σύνδεσμος των Ανεξάρτητων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) στο πλαίσιο της διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ επί της σχετικής πρότασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η επιβολή συγκεκριμένων όρων ως προς τη δυνατότητα σύναψης διμερών συμβολαίων ισχύει από την έναρξη εφαρμογής του Target Model, κατ΄ αρχήν για το σύνολο των καθετοποιημένων παικτών της αγοράς και από τις αρχές του 2022 μόνο για τη ΔΕΗ. Το μέτρο υιοθετήθηκε για να αποτραπεί η άσκηση ισχύος από τη ΔΕΗ λόγω των υψηλών μεριδίων της τόσο στην παραγωγή όσο και την προμήθεια αλλά και για να διασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα στην αγορά.
Ωστόσο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κυρίως από τους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας που θεωρούν ότι αποτρέπεται οποιαδήποτε δυνατότητα σύναψης διμερών συμβολαίων.

Έτσι το Χρηματιστήριο Ενέργειας με τη νέα εισήγηση του που είναι και το αντικείμενο της συγκεκριμένης διαβούλευσης, προτείνει χαλάρωση των προϋποθέσεων για τη σύναψη διμερών συμβολαίων. Συγκεκριμένα προτείνει την επιβολή του μέτρου στις εταιρίες με μερίδιο αγοράς στη λιανική 40% και παροχή δυνατότητας σύναψης διμερών συμβολαίων μέχρι του 25% της παραγωγής τους.
Ωστόσο ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να γίνουν παρά μόνο περιορισμένες αλλαγές. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στη διαβούλευση δεν υπάρχει τοποθέτηση των μεγάλων καταναλωτών ενέργειας ή μάλλον υπάρχει μια ακόμη θέση πέραν αυτής του ΕΣΑΗ η οποία πάντως είναι εμπιστευτική.

Τα ποσοστά των συντελεστών

Σύμφωνα με το κείμενο του ΕΣΑΗ, ο Σύνδεσμος ζητεί να παραμείνουν ως έχουν τα ποσοστά στους δύο συντελεστές, δηλαδή ο δείκτης FHR (Forward Hedging Ratio) - ή το ποσοστό Α% όπως ορίζεται στη διαβούλευση- να μείνει στο 20% και να μην αυξηθεί για το 2023.

Το ίδιο προτείνει και για τον δεύτερο συντελεστή- το λεγόμενο ποσοστό Χ της διαβούλευσης-, να παραμείνει δηλαδή στο 40%. Ωστόσο, θεωρεί ότι για την γενικότερη εξυπηρέτηση της εκτέλεσης διμερών συμβολαίων με φυσική παράδοση στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και δεδομένης της επίδρασης που ασκεί το υφιστάμενο πλαφόν τιμής ανά τεχνολογία παραγωγής, θα πρέπει να εξεταστεί η εισαγωγή ενός μονοψήφιου ποσοστού, κάτω του 5%, εξαίρεσης από την εκκαθάριση με την τιμή εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, το οποίο θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλους τους προμηθευτές.
Επιχειρηματολογώντας υπέρ της άποψής του, ο ΕΣΑΗ αναφέρει ότι ο καθορισμός ορίου στον δείκτη FHR, έχει εισαχθεί ως μέτρο στην Αγορά Επόμενης Ημέρας με σκοπό να περιορίσει τη δυνατότητα της ΔΕΗ να επηρεάσει τόσο τον μηχανισμό διαμόρφωσης τιμής, όσο και την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Στη συνέχεια ο ΕΣΑΗ επισημαίνει ότι η ΔΕΗ αναμένεται να ενισχυθεί το 2023 τόσο ως παραγωγός όσο και ως προμηθευτής ηλεκτρισμού. Όσον αφορά στην παραγωγή, από τις αρχές του επόμενου έτος αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η νέας λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαΐδα με παράλληλη λειτουργία των υπόλοιπων λιγνιτικών μονάδων εξαιτίας της μεταβολής του προγράμματος απόσυρσης. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η αναστολή της διάθεσης λιγνιτικής παραγωγής στην προθεσμιακή αγορά. Επίσης μέσα στο 2023 αναμένεται να λειτουργήσει και η υδροηλεκτρική μονάδα στη Μεσοχώρα.

Σχετικά με την προμήθεια, τα στοιχεία του 2022 έδειξαν ότι δεν υφίσταται καμία αποκλιμάκωση, με το μερίδιο της δεσπόζουσας επιχείρησης να παραμένει σε επίπεδα της τάξης του 65%, παρατηρεί ο Σύνδεσμος

Τέλος, ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι μια παράλληλη αύξηση του δείκτη FHR, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη από το υπό αναθεώρηση ΕΣΕΚ αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ ως το 2030, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη δυνατότητα αποκάλυψης τιμών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Επίσης θα μπορούσε να επιτρέψει την ένταξη με προτεραιότητα παλαιών μη ανταγωνιστικών/αποδοτικών μονάδων, κάτι που συνδυαστικά με την αυξημένη διείσδυση ισχύος ΑΠΕ θα οδηγούσε σε σημαντικό περιορισμό τη συνολική ισχύ με ουσιαστικές προσφορές στις βραχυπρόθεσμες αγορές, διαμορφώνοντας έτσι μία αγορά που θα καθιστούσε αδύνατη τη στήριξη των νέων επενδύσεων.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>