Ενέργεια

Σε καθεστώς εφεδρείας παραμένουν 200 MW συμβατικής ισχύος σε Κυκλάδες και Κρήτη

Σε καθεστώς εφεδρείας παραμένουν 200 MW συμβατικής ισχύος σε Κυκλάδες και Κρήτη

Τι αναφέρει  κονό πόρισμα  ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ που εντάσσεται στο δεκαετές του πρώτου

 

Απαραίτητη είναι η παραμονή στα ηλεκτρικά συστήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης συμβατικών μονάδων παραγωγής σε εφεδρεία και μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Διαχειριστής στο Παράρτημα του επικαιροποιημένου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2024-2033 από σχετική διερεύνηση της κοινής ομάδας με τον ΔΕΔΔΗΕ για την Κρήτη προέκυψε η ανάγκη διατήρησης κατ ελάχιστον 200 μεγαβάτ συμβατικής ισχύος σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών. Το μέγεθος αυτό , σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, επαρκεί για την πλήρη κάλυψη της ζήτησης σε ενδεχόμενη απώλεια ενός πόλου DC και ενός κλάδου AC (Ν-2 διαταραχή).

Για την πλήρη κάλυψη του φορτίου στο δυσμενέστερο όμως ενδεχόμενο της πλήρους απώλειας της DC διασύνδεσης, ιδίως αν συμβεί σε περίοδο υψηλού φορτίου συνδυαστικά με χαμηλή παραγωγή ΑΠΕ, εκτιμά, ότι ενδέχεται να απαιτηθεί και πρόσκαιρη λειτουργία έως και 400 MW συμβατικής ισχύος. Σημειώνεται ότι τα μεγέθη αυτά μπορεί σταδιακά να βαίνουν μειούμενα, ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης των ΑΠΕ ή και εγκατάστασης υβριδικών σταθμών, ενώ σε κάθε περίπτωση, σημειώνει ο Διαχειριστής, ο καθορισμός του επιθυμητού επιπέδου ασφαλείας, αποτελεί ρυθμιστική απόφαση.

Διατήρηση δύο αυτόνομων σταθμών παραγωγής

Για την περίπτωση των Κυκλάδων εκτιμά αντιστοίχως ότι μετά την ολοκλήρωση και της τέταρτης φάσης διασύνδεσης, η ομάδα διερεύνησης ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ κατέληξε ότι είναι αναγκαία η διατήρηση τουλάχιστον δύο υφιστάμενων αυτόνομων σταθμών παραγωγής σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών, συνολικής ισχύος 100 μεγαβάτ έως το 2050.

Προκρίνει ως καταλληλότερους τους σταθμούς της Πάρου και της Θήρας οι οποίοι είναι χωροθετημένοι κεντροβαρικά ως προς τα φορτία των διασυνδεομένων νησιών των Κυκλάδων. Από τη συνολική ισχύ των 100 μεγαβάτ, εκτιμάται αναγκαιότητα διατήρησης εφεδρείας ύψους (περί των) 50 MW στον ΑΣΠ Πάρου για την κάλυψη διαταραχών κυρίως στο συγκρότημα των Βόρειων Κυκλάδων καθώς και διατήρηση τοπικής παραγωγής ύψους (περί των) 50 MW σε καθεστώς εφεδρείας στον ΑΣΠ Θήρας, που διαθέτει επίσης κεντροβαρική θέση ως προς τα φορτία και των δύο συγκροτημάτων. Η αναγκαιότητα διατήρησης αυτής της ισχύος σχετίζεται κυρίως με διαταραχές στο συγκρότημα των Νοτιοδυτικών Κυκλάδων.

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση εξαιρετικά δυσμενών καταστάσεων που ενδέχεται να ανακύψουν σε ενδεχόμενη ταυτόχρονη απώλεια δύο υποβρυχίων καλωδιακών διασυνδέσεων ΥΤ που τροφοδοτούν το ίδιο νησί, κρίνεται απαραίτητο, με τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής, στους υφιστάμενους χώρους των αυτόνομων σταθμών παραγωγής που προτείνεται η παύση της λειτουργίας τους (Άνδρου, Σύρου, Μυκόνου, Σερίφου και Μήλου) να διατηρηθεί ή και να αναπτυχθεί κατάλληλη υποδομή (εξοπλισμός ΜΤ, απαιτούμενες δεξαμενές, κλπ.) και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης φορητών μονάδων παραγωγής για λόγους κάλυψης των κρίσιμων φορτίων των νησιών σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης .

Σύμφωνα τέλος με τον ΑΔΜΗΕ, τυχόν ένταξη νέου σταθμού γεωθερμίας στη Μήλο, θα περιορίσει την ισχύ που θα πρέπει να διατηρείται σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων. Στην περίπτωση αυτή το μέγεθος της απαιτούμενης εφεδρείας θα επανεκτιμηθεί σε συνάρτηση με την ισχύ του γεωθερμικού σταθμού παραγωγής.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης