Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Και εγένετο η υπερ - Αρχή ΡAAEY - Ύδατα και Αστικά απόβλητα επιπλέον στην εποπτεία της

Και εγένετο η υπερ - Αρχή ΡAAEY - Ύδατα και Αστικά απόβλητα επιπλέον στην εποπτεία της
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο με στόχο να ψηφιστεί πριν τις εκλογές

Έτοιμο είναι το νομοσχέδιο για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των νερών και των σκουπιδιών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία μετονομάζεται σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με στόχο να ψηφιστεί πριν τις εκλογές, ώστε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023 να λειτουργήσει η νέα υπερ-Αρχή.
Ειδικότερα, στη ΡΑΑΕΥ μεταφέρονται εκτός από τον έλεγχο και τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας και η εποπτεία της παροχή υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων.


Ως προς τη δομή της θα απαρτίζεται από 13 μέλη, μαζί με τον πρόεδρο και τους τρεις αντιπροέδρους οι οποίοι θα αναλάβουν και τους τρεις ξεχωριστούς κλάδους της Αρχής. Τα μέλη θα επιλέγονται από τους συναρμόδιους υπουργούς Ενέργειας, Εσωτερικών και Υποδομών, έπειτα από προκήρυξη. Στη συνέχεια θα προτείνονται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων για διορισμό. Η θητεία τους θα είναι πενταετής και θα μπορούν να υπηρετήσουν το πολύ για δύο θητείες. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της ΡΑΑΕΥ δεν θα ανακαλούνται.

Αρμοδιότητες Προέδρου - Ειδικών Συμβούλων

Επίσης, στην υπερ-Αρχή θα συστήνονται δύο θέσεις ειδικών συμβούλων του Προέδρου είτε για θέματα αποβλήτων, είτε ενέργειας, είτε υδάτων που θα διορίζονται, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας. Οι ειδικοί σύμβουλοι θα μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις όλων των συνθέσεων της Αρχής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο Πρόεδρος θα εκπροσωπεί την Αρχή στις σχέσεις της με τις άλλες διοικητικές ή ανεξάρτητες αρχές και τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων και έχει την ευθύνη της λειτουργίας της. Θα προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Αρχής και θα διευθύνει το έργο τους. Πιθανώς θα εξαιρούνται όσες μονάδες συναρτώνται αποκλειστικώς και αντιστοιχούν στους επί μέρους θεματικούς κλάδους της Αρχής και υπάγονται στους Αντιπροέδρους, αν και το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Αυστηρά πρόστιμα για απορρίματα και νερό

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμο θα περιγράφονται και οι κυρώσεις που θα μπορεί να επιβάλλει η Αρχή. Όπως πρόστιμα για παραβάσεις, σχετικά με την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος, ή στον τομέα των απορριμμάτων, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες θα μπορούν να φτάνουν ακόμη και τα 10.000.000 ευρώ και το 6% των συνολικών ετήσιων εσόδων του προηγούμενου έτους, που προέρχονται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είτε ύδατος (από τους παρόχους) είτε διαχείρισης αστικών αποβλήτων (από τους ΦΟΣΔΑ και τους δήμους).

Οι πόροι της νέας υπερ-Αρχής θα προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας και από τα ετήσια τέλη για την άσκηση των ενεργειακών δραστηριοτήτων και της δραστηριότητας στον τομέα των υγρών καυσίμων. Επίσης, θα συγκεντρώνονται πόροι από επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισμούς, τα έσοδα από τα πρόστιμα, ποσοστό επί του Τέλους Ταφής απορριμμάτων και ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των παρόχων υπηρεσιών ύδατος.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>