Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Mytilineos: Ανεβάζει στα 36 ευρώ την τιμή - στόχο η Edison - Πως προκύπτει η αποτίμηση των 5 δισ ευρώ - Καταλύτης οι ΑΠΕ

Mytilineos: Ανεβάζει στα 36 ευρώ την τιμή - στόχο η Edison - Πως προκύπτει η αποτίμηση των 5 δισ ευρώ - Καταλύτης οι ΑΠΕ
Καταλύτης η οργανική ανάπτυξη των ΑΠΕ - Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα στο φυσικό αέριο
Αύξηση στην τιμή - στόχο της μετοχής και της κεφαλαιοποίησης για την Mytilineos από την Edison στα 36 ευρώ από 28 που ήταν η προηγούμενη και αντίστοιχα της κεφαλαιοποίησης στα 5 δισ.
Η Edison εκτιμά, ότι κλάδος των ΑΠΕ θα συνεισφέρει στην οργανική ανάπτυξη οδηγώντας τα EBITDA πάνω από 1 δισ ευρώ το 2024.

Έτσι ενώ τα κέρδη για το 2022 βασίστηκαν σε κυκλικούς παράγοντες, η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι εκείνη που θα αποτελέσει το νέο καταλύτη, καθώς το μείγμα των κερδών θα προέρχεται κατά 70% από το σύνολο των ενεργειακών κλάδων και κατά 30% από την μεταλλουργία.

Οι νέες προβλέψεις για το 2023 εκτιμούν EBITDA του ομίλου στα 931 εκατ έναντι 784 εκατ των προηγουμένων, όπου η μεταλλουργία θα συνεισφέρει τα 262 εκατ. και ο ενεργειακός κλάδος στο συνολό του τα 648 εκατ, από τα οποία τα 203 εκ. θα προέρχονται από τις ΑΠΕ.  Τα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν στα 520 εκατ με κέρδη ανά μετοχή στα 3,77 ευρώ έναντι 3,23.

Για το 2024 τα EBITDA θα είναι στο 1,048 δισ με την μεταλλουργία να συμβάλει κατά 274 εκατ και την ενέργεια κατά 728 εκ, αναλυόμεη ως εξης: SES 105 εκ , RSD 178 εκ και Power & Gas  495 εκ. Τα καθαρά κέρδη ανέρχονται στα 595 εκατ , δηλαδή 4,31 ευρώ/μετοχή έναντι 3,3 ευρώ κατά την προηγούμενη εκτίμηση.

Με τα δεδομένα αυτά η μετοχή στα 25 ευρώ διαπραγματεύεται σε P/E 6,4 για τα κέρδη του 2023 και στο 5,5 για αυτά του 2024.
Αντίστοιχα οι μερισματικές αποδόσεις για μέρισμα 1,32 e/ μετοχή το 23 είναι στο  5,4% και στο 6,3% το 2024 για μέρσισμα 1,51 ευρώ ανά μετοχή.


Καταλύτης της κερδοφορίας οι ΑΠΕ

Η ανάπτυξη θα προέλθει από τον κλάδο των ΑΠΕ, που θα μπορεί να έχει διατηρίσιμο EBITDA στα 700 εκατ από το 2025 και πέρα.
Η οργανική μεγέθυνση της εγκατεστημένης ισχύος στον τομέα των φωτοβολταϊκών αναμένεται εντυπωσιακή με ρυθμό που θα προσθέτει 400 ΜW σε ετήσια βάση μέχρι το 2026, οπότε και η εγκατεστημένη ισχύς θα έχει ανέλθει στα 1,2 GW. Αυτό θα απαιτήσει χρηματοδότηση 700 χιλ ευρώ/MW, που σημαίνει ετήσιο CAPEX στα 280 εκατ ετησίως και συνολικά 1-1,2 δισ στην τετραετία.

Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης εξασφαλίζει ευνοϊκούς όρους, ενώ το 50% μπορεί να χρηματοδοτηθεί με ένα κουπόνι 1 -1,5% και 15ετή αποπληρωμή.
Η εταιρία μπορεί άνετα να χρηματοδοτήσει την οργανική της ανάπτυξη με την σχέση καθαρού χρέους προς EBITDA να φτάσει το 1,3 το 2023 και να περιοριστεί στο 1,2 το 2024.

Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα στο φυσικό αέριο

Στον κλάδο του φυσικού αερίου η Mytilineos διαθέτει στρατηγικό αβαντάζ, καθώς όπως αναφέρει η ανάλυση αποκτά σε περιβάλλον τιμής 60e/MWh, πλεονέκτημα 37 - 40 e/ΜWh που προκύπτει κατά 20 ευρώ από την αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, δηλαδή 15 ευρώ/MWh από το λειτουργικό περιθώριο των προηγμένων μονάδων και 2 -5 ευρώ/MWh από τις χαμηλότερες εκπομπές CO2. Τα υπόλοιπα 20 ευρώ προκύπτουν από το discount, που μπορεί να επιτύχει έναντι των ανταγωνιστών της λόγω των πολύ μεγάλων ποσοτήτων, που αγοράζει  ως καταναλωτής αλλά και των συμφωνιών που επιτυγχάνει χάρις τις προσβάσεις στους προμηθευτές.

Σημειώνει επίσης ότι τα margins της εταιρίας είναι προστατευμένα είτε σε υψηλές τιμές αερίου είτε σε χαμηλές. Για την Protergia και το τμήμα ηλεκτρισμού που επηρεάζεται από τις αλλαγές των τιμών και τις χρηματοδοτήσεις του κεφαλαίου κίνησης προβλέπει ένα περιθώριο 3-4% για τα επόμενα 3 χρόνια με EBITDA 50 εκατ τον χρόνο για την προμήθεια.

Η αποτίμηση

Η αποτίμηση βασίζεται με ένα μοντέλο DCF 10ετές και βασικές παραδοχές WACC 7,5% και διαμορφώνεται ως εξής:

Δομή 2022
Τομέας Power & Gas   2,732 δισ    6,4 Χ EBITDA 2023  430 εκ
Μεταλλουργία              1,763 δισ    6,7    ''                       262 εκ
RSD                             1,016 δισ    7,3    ''                       143 εκ
SES                                481 εκατ.  3,5   ''                        100 εκ
                                                                                          (4) εκ

Νέα δομή
Ενέργεια                     4,079 δισ      6,3Χ EBITDA 2023
ΑΠΕ                            1,804 δισ       8,9   "
Μεταλλουργία             1,763 δισ       6,7   ''
Παραχωρήσεις               150 εκατ.    1,1   "

Αξία η ίδια                   5,992 δισ

Αφαιρείται το καθαρό χρέος   - 716 εκατ
Άλλες προσαρμογές              - 223 εκατ

Τελική αποτίμηση εταιρίας 5,053 δισ. που αντιστοιχεί σε 36 ευρώ ανά μετοχή

Ο αναλυτής της EDISON αξιολογεί σήμερα την M Renewables, το τμήμα ΑΠΕ της MYTILINEOS, με πάνω από €1.8 δις., αξία, που όπως αναφέρει, αποτελεί μία συντηρητική προσέγγιση με βάση:

-το μέγεθος του Παγκόσμιου portfolio της Εταιρείας
-της δυνατότητας της MYTILINEOS να το αναπληρώνει συνεχώς με ποιοτικά έργα, καθώς έχει πρόσβαση σε πολλές και μεγάλες διεθνής αγορές
-των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους, που εκμεταλλεύεται η MYTILINEOS σε μία περίοδο υψηλών επιτοκίων
-της δυνατότητας της Εταιρείας να αυξήσει σημαντικά το δανεισμό της και άρα να επιταχύνει την ανάπτυξή της στα ΑΠΕ, διατηρώντας σταθερά χαμηλά επίπεδα μόχλευσης (<1.5x) και άρα διατηρώντας ένα -ιδιαίτερα ευνοϊκό προφίλ κινδύνου (low-risk)
-της ικανότητάς της να μπορεί να παραμένει ανταγωνιστική, σε Παγκόσμιο επίπεδο, τόσο όσων αφορά στο κόστος κατασκευής όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας

Τονίζει δε, ότι παρά τον διπλασιασμό της τιμής της μετοχής το τελευταίο 6-μηνο, υπάρχει ακόμα μεγάλο upside (περιθώριο ανόδου), καθώς η μετοχή ακόμα διαπραγματεύεται σε αρκετά χαμηλά mutliples, κάτω από 5 φορές το εκτιμώμενο EBITDA του 2023 αντί για σχεδόν 6.5 φορές που είναι ο μέσος όρος του ανταγωνισμού.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης