Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΡΑΑΕΥ: Σε διαβούλευση η εισήγηση ΑΔΜΗΕ για τον ΕΣΜΗΕ

ΡΑΑΕΥ: Σε διαβούλευση η εισήγηση ΑΔΜΗΕ για τον ΕΣΜΗΕ
Στις 12 Ιουνίου λήγει η δημόσια διαβούλευση

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, όπως υποβλήθηκε στην Αρχή με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-349356/24.04.2023 και Ι-351510/01.06.2023 έγγραφά του αναφορικά με τις «Τεχνικές Απαιτήσεις των Σταθμών Αποθήκευσης για τη σύνδεσή τους με το ΕΣΜΗΕ».

Ενόψει της επικείμενης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β 3416/20.05.2023), το εν λόγω κείμενο τεχνικών απαιτήσεων για τη σύνδεση των Σταθμών Αποθήκευσης στο Σύστημα θα αποτελέσει διακριτό Παράρτημα του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος όπως, άλλωστε, και κάθε αντίστοιχες απαιτήσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 [RfG].

Επισυνάπτεται:

  1. Technical Guideline for the Connection of Electricity Storage Modules to the Hellenic Electricity Transmission System (Αγγλικό κείμενο)

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης