Ενέργεια

Οι μηδενικές τιμές οδηγούν σε αλλαγές την Αγορά Εξισορρόπησης σύμφωνα με τους Ηλεκτροπαραγωγούς

Οι μηδενικές τιμές οδηγούν σε αλλαγές την Αγορά Εξισορρόπησης σύμφωνα με τους Ηλεκτροπαραγωγούς
Σήμερα 3/10 στη 1 το μεσημέρι η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας προβλέπεται να είναι στα 5,6 ευρώ/MWh.
Σοβαρές αντιρρήσεις εκφράζονται από τους ηλεκτροπαραγωγούς τόσο μέσω του ΕΣΑΗ (Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας) όσο και μέσω επιστολών του Ήρωνα αλλά και της ΔΕΗ στην υπό διαβούλευση πρόταση του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και τη βελτίωση της επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση επικεντρώνουν τον προβληματισμό τους στο ζήτημα του περιορισμού των απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης και κατ΄επεκταση του περιορισμού των εφεδρειών του συστήματος, γεγονός που διακυβεύει την ασφάλεια του.

Η πτώση ζήτησης

Το πρόβλημα καταγράφεται με ένταση του τελευταίους μήνες και όπως επισημαίνουν οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση, θα γίνει μεγαλύτερο όσο αυξάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ στο σύστημα και η ζήτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Ως εκ τούτου ζητούν να συνυπολογίζεται η συμμετοχή των ΑΠΕ αλλά και των εισαγωγών.
Όπως αναφέρει παράγοντας της αγοράς ο Σεπτέμβριος στο μέλλον θα είναι για το ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας ένας πολύ δύσκολος μήνας αφού η συμμετοχή των ΑΠΕ θα είναι πολύ υψηλή λόγω των καιρικών συνθηκών (αέρας και ηλιοφάνεια) ενώ η ζήτηση παραδοσιακά τον μήνα αυτό είναι περιορισμένη.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι την περασμένη Κυριακή (1/10) για τρεις ώρες από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ήταν μηδενική, ενώ για σήμερα 3/10 στη 1 το μεσημέρι η τιμή προβλέπεται να είναι στα 5,6 ευρώ/MWh.
Η εικόνα αυτή έχει επιπτώσεις στη λειτουργία και της Αγοράς Εξισορρόπησης, στις εφεδρείες αλλά και στις εισαγωγές. Για παράδειγμα τον περασμένο Απρίλιο ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε υποχρεωτικές περικοπές των εισαγωγών.

Οι προτάσεις του Ήρωνα

Με βάση αυτά τα δεδομένα και στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Ήρωνας αναφερόμενος στη μεθοδολογία που προτείνει ο ΑΔΜΗΕ για την πραγματοποίηση αυτόματου περιορισμού των απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης παρατηρεί ότι (α) αφενός ότι οι περιπτώσεις, που για την επίλυση της ΔΕΠ απαιτήθηκε περιορισμός της απαίτησης σε Ισχύ Εξισορρόπησης σε σχέση με αυτήν που είχε αρχικά δημοσιευτεί και κοινοποιηθεί στις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, είναι ολοένα αυξανόμενες και (β) αφετέρου ότι ο «χειροκίνητος» περιορισμός των απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης οδηγεί σε ιδιαίτερα αυξημένη ποσότητα περικοπής εφεδρειών που διακυβεύουν αναιτιολόγητα την ασφάλεια του Συστήματος.

Επικαλείται μάλιστα τη σχετική επιστολή του ΕΣΑΗ που αναφέρει ότι: (α) αφενός οι συνολικές απαιτήσεις που δημοσιεύονται αρχικά στη ΔΕΠ προσδιορίζονται σύμφωνα με την Μεθοδολογία Καθορισμού Ζωνικών/Συστημικών Αναγκών Ισχύος Εξισορρόπησης (εφεξής «Μεθοδολογία Εφεδρειών»), η οποία έχει εγκριθεί από την ΡΑΑΕΥ και αποτυπώνει με τεκμηριωμένο τρόπο τη διαστασιολόγηση των σχετικών αναγκών του Συστήματος και (β) αφετέρου ο αλγόριθμος επίλυσης της ΔΕΠ και κατ’ επέκταση η δυνατότητα σύγκλισής του, αποτελεί ένα εργαλείο για την λειτουργία της αγοράς και δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως τροχοπέδη στον σωστό καθορισμό των μεγεθών αυτών που συμβάλλουν στην διαφύλαξη της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος.

Σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ η θέσπιση διαδικασίας για τη διαστασιολόγηση των αναγκαίων μειώσεων των ποσοτήτων Ισχύος Εξισορρόπησης που εν τέλει κατακυρώνονται μέσω των επιλύσεων ΔΕΠ στις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, προσδίδει ως ένα βαθμό καλύτερη διαφάνεια στην αγορά εξισορρόπησης, ωστόσο δε λύνει το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι οι ποσότητες Ισχύος Εξισορρόπησης οι οποίες δημοσιεύονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων ΔΕΠ και έχουν προσδιοριστεί τεκμηριωμένα με βάση τη Μεθοδολογία θα πρέπει να διατηρούνται σε όλες τις επιλύσεις ΔΕΠ, καθώς η αιφνίδια διαφοροποίηση των απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης είναι προφανές ότι επηρεάζει τις αποφάσεις των συμμετεχόντων κατά τη συνολικότερη συμμετοχή τους στις αγορές.

Oι προτάσεις ΕΣΑΗ

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει ο ΕΣΑΗ στην προτεινόμενη μεθοδολογία διατυπώνεται ότι προβλέπεται μια ελάχιστη καθορισμένη ποσότητα Ισχύος Εξισορρόπησης πέραν της οποίας δεν μπορεί να γίνει περιορισμός των απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, παραμένουν πάντα διαθέσιμα 120MW ανοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης για αΕΑΣ και χΕΑΣ αντίστοιχα για κάθε Περίοδο Κατανομής και 60MW καθοδικής Ισχύος Εξισορρόπησης για αΕΑΣ και χΕΑΣ για κάθε Περίοδο Κατανομής.

Ωστόσο παρόλο που η τιμή προσφοράς για κάθε προϊόν και κατεύθυνση Ισχύος Εξισορρόπησης (ανοδική και καθοδική ΕΔΣ, αΕΑΣ, χΕΑΣ) καθορίζεται επακριβώς, η ποσότητα των εν λόγω προσφορών περιγράφεται ως μια σχετική απαίτηση μειωμένη κατά μια ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα.

Συνεπώς δεν γίνεται ξεκάθαρο ποια είναι η μεθοδολογία προσδιορισμού των αναγκαίων εφεδρειών καθώς και από πού προκύπτει η ελάχιστη αυτή απαιτούμενη ποσότητα που αναφέρεται.
Θα πρέπει να οριστούν σαφώς οι δράσεις και οι ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ο ΑΔΜΗΕ, αποκλίνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο από αυτές, και μέσω αλγοριθμικής λογικής χωρίς να εναπόκειται η κάθε επίλυση στον εκάστοτε Προσωπικό Υπεύθυνο του ΑΔΜΗΕ.

Κρίνεται αναγκαία η συμπερίληψη στον υπολογισμό της Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς εισαγωγών (ATC) της πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ και κατ’ επέκταση του φορτίου που πρέπει να καλυφθεί από τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, δηλαδή του φορτίου που υπολείπεται μετά την παραγωγή από μονάδες ΑΠΕ και των υποχρεωτικών εγχύσεων.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης