Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΡΑΑΕΥ: Οι μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα ως το Σεπτέμβριο 2023

ΡΑΑΕΥ: Οι μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα ως το Σεπτέμβριο 2023
Παρουσιάζεται η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής, ανά μήνα, για το διάστημα Σεπτέμβριος 2020 – Σεπτέμβριος 2023

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου», οι επιχειρήσεις που εισάγουν φυσικό αέριο στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ στοιχεία τιμών και ποσοτήτων του εισαγόμενου φυσικού αερίου.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής, ανά μήνα, για το διάστημα Σεπτέμβριος 2020 – Σεπτέμβριος 2023 καθώς και η εξέλιξη της μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής σε σχέση με την τιμή αναφοράς αερίου εξισορρόπησης (ΤΑΑΕ), την οριακή τιμή αγοράς αερίου εξισορρόπησης (ΟΤΑΑΕ), την οριακή τιμή πώλησης αερίου εξισορρόπησης (ΟΤΠΑΕ) και την μεσοσταθμική τιμή σύμφωνα με τον Κανονισμό Εξισορρόπησης 312/2014, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία των τιμών ΤΑΑΕ, ΟΤΑΑΕ και ΟΤΠΑΕ ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

43_6.jpg

Για λόγους παρουσίασης:

(α) Στο διάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τους εισαγωγείς φυσικού αερίου στη ΡΑΑΕΥ για χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2020 – Σεπτέμβριος 2023. Για το σύνολο των στοιχείων, βλ. Αρχείο Τιμών ΦΑ.

(β) Οι ΤΑΑΕ, ΟΤΑΑΕ και ΟΤΠΑΕ σε μηνιαία βάση υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των αντίστοιχων ημερησίων τιμών, όπως αυτές ανακοινώνονται από τον Διαχειριστή. Στη μόνιμη καταχώριση στην ιστοσελίδα της ΡΑAΕY, με θέμα Τιμές Εισαγωγής, περιλαμβάνεται το σύνολο των ανακοινώσεων σχετικά με τις μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης