Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΔΕΗ: Τιμή στόχο τα 22,6 ευρώ δίνει η AXIA - Πως προκύπτει η αποτίμηση

ΔΕΗ: Τιμή στόχο τα 22,6 ευρώ δίνει η AXIA - Πως προκύπτει η αποτίμηση
Απόδοση 90% από τα τρέχοντα επίπεδα εκτιμά η ανάλυση της AXIA

Τιμή στόχο τα 22,6 ευρώ με ένδειξη buy δίνει η Axia για τη ΔΕΗ μετά και την παρουσίαση του business plan που έκανε ο Όμιλος τον Ιανουάριο που μας πέρασε.

Με βάση τα όσα έχει αναφέρει η Διοίκηση, η ανάλυση της Axia εκτιμά ότι η πορεία της κεφαλαιοποίησης θα αποτιμήσει την ανάπτυξη και ένα πιο προβλέψιμο και πράσινο cash flow προφίλ για την Εταιρεία.

Το άθροισμα μερών με βάση τα νέα της assets δίνει μια νέα τιμή στόχο τα 22,6 ευρώ.

Προβλέπεται για το 2024 EBITDA 1,748 δις. κέρδη προ φόρων 575,3 εκατ. και καθαρά κέρδη 359,5 εκατ. Η μετοχή διαπραγματεύεται με ένα P/E 12,6 και 5,8 EV/EBITDA η κεφαλαιοποίηση.

Η μερισματική απόδοση είναι 3,2% και η σχέση καθαρού χρέους/ EBITDA στο 3,2.

Για το 2023, οι εκτιμήσεις αναφέρουν EBITDA 1,190 δις, κέρδη προ φόρων EBT 686,7 εκατ. και καθαρά κέρδη 142,5 εκατ.

Διαπραγματεύεται με ένα P/E 31,7 και 5,3 το EV/EBITDA.

Παράλληλα, η μερισματική απόδοση είναι στο 1,1% και η σχέση καθαρού χρέους/ EBITDA στο 3.

Αντίστοιχα, για το 2025 η πρόβλεψη είναι ότι το EBITDA θα ανέβει στο 1,92 δις, τα κέρδη προ φόρων EBT 597,9 εκατ. και τα καθαρά κέρδη στα 381,9 εκατ.

Η μεγάλη αύξηση κερδών αναμένεται το 2026, οπότε και αναμένεται να ανέλθουν σε καθαρό επίπεδο 598,3 εκατ. με EBITDA 2,272 δισ

H διανομή μερίσματος θα ξεκινήσει από φέτος για τη χρήση του 2023 και εκτιμάται στο 35% των κερδών με στόχο να ανέβει στο 55% τα επόμενα χρόνια.

Το μοντέλο παίρνει συνολικό CAPEX (επενδύσεις) για την περίοδο 2024-2026 8,4 δις.

Επειδή, ο Όμιλος θα μετασχηματιστεί σε ένα πράσινο περιφερειακό παίκτη, η ανάλυση της AXIA και του κ. Κ. Ζούζουλα εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα αποκτήσει πολλαπλασιαστές για την κεφαλαιοποίηση σε αντίστοιχα επίπεδα που έχουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας και οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει στις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις.

Με βάση την τιμή στόχο που δίνει η ανάλυση, η μετοχή θα διαπραγματεύεται σε 8Χ ΕV/EBITDA για την περίοδο 2024-2025 που συνάδει με τον 5ετή μέσο όρο των ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφέλειας, αλλά χαμηλότερα από τους πολλαπλασιαστές της EDP και της Iberdrola.

Τα ρίσκα από ενδεχόμενη απόφαση της ΕΕ

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι ποινές που επιβάλλονται για το 65% αφορούν πρόστιμα για το 1% του συνολικού κύκλου εργασιών, το 21% αφορά για το 5% του συνολικού κύκλου εργασιών και το 5,1% των περιπτώσεων μόνο αφορά πρόστιμα για το 9-10% του τζίρου.

Με την υπόθεση ότι το ζήτημα θα τελεσιδικήσει το 2028 και με βάση τον προβλεπόμενο κύκλο εργασιών του 2027 που αναμένεται στα 11 δις. τα σενάρια είναι τα παρακάτω:

Για πρόστιμο 10% σε τρέχουσες αξίες η επίπτωση θα είναι της τάξης των 2,11 ευρώ

Σε περίπτωση που είναι 5% επί του τζίρου, η επίπτωση θα είναι 1,05 και για 1% θα είναι 0,21 ευρώ/μετοχή.


Πώς προκύπτει η αποτίμηση

Οι στόχοι της επιχείρησης μπορεί να φαίνονται φολόδοξοι, αλλά το μεγάλο τμήμα της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια θα προκύψει κατευθείαν από την κατασκευή/ απορρόφηση 4,3GW ΑΠΕ, στοιχείο που δείχνει ότι το σχέδιο είναι πραγματοποιήσιμο.

Για να υπολογιστεί η αποτίμηση, εκτιμάται EBITDA 849 εκατ. από τις ΑΠΕ για το 2026 που περιλαμβάνει και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με εγκατεστημένη ισχύ 8,9 GW.

To EBITDA που προέρχεται από τις ΑΠΕ θα αντιστοιχεί στο 37,4% του συνολικού EBITDA.

Από τη στιγμή που το EBITDA των υδροηλεκτρικών καταλαμβάνει το 43%, ο κλάδος αυτός αποτιμάται 11,5Χ αποκτώντας μια αποτίμηση 9,76 δις. Οι ρουμανικές ΑΠΕ αποτιμώνται σε 779,9 εκατ.

Μέχρι το 2030 το EBITDA των ΑΠΕ θα ανέρχεται σε 49-50% του συνόλου, δηλαδή 1,4 - 1,5 δισ.

Το EBITDA από τη διανομή σε Ελλάδα και Ρουμανία  εκτιμάται 754 εκατ. το 2026 και με πολλαπλασιαστή 9 οδηγεί σε αποτίμηση 6,7 δις που αντιστοιχεί στο 1,3 του Regulated Asset Base για αυτή τη χρονιά αποτιμώντας τις σημαντικές επενδύσεις που θα απαιτηθούν για τις δύο χώρες (Ελλάδα και Ρουμανία) και με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο ΔΕΔΔΗΕ παίρνει απότίμηση 5,206 δισ και το αντίστοιχο τμήμα της Ρουμανίας 1,491 δισ.


Το EBITDA από την προμήθεια εκτιμάται σε 533 εκατ. και με πολλαπλασιαστή 4,5 οδηγεί σε αποτίμηση 2,4 δις με την  ελληνική πλευρά στα 2,069 δισ και την ρουμάνικη στα 287,4 εκατ.

Οι θερμικές μονάδες με EBITDA 127 εκατ. εκτιμώνται σε αποτίμηση 446 εκατ. (χωρίς να υπάρχουν πλέον λιγνίτες). Στα 393,6 εκ τα εργοστάσια φυσικού αερίου, στα 244,7 εκατ οι μονάδες πετρελαίου και αφαιρουμένων τωνν λιγνιτικών -216,6 εκατ.

Προστίθεται η αξία της Κωτσόβολος στα 200 εκατ.

Η συνολική αξία της Επιχείρησης στα 19,594 δις.

Αφαιρείται το καθαρό χρέος ύψους 6,81 δις, τα δικαιώματα μειοψηφίας 2,64 δις. με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίηση να αποτιμάται στα 10,138 δις, με ένα discount στο 7,5% με βάση το WACC, η τελική αξία EV διαμορφώνεται στα 8,167 δις. είτε 21,4 ευρώ/μετοχή.

Με την μεθοδολογία του SOTP (άθροισμα μερών) η αποτίμηση είναι κατά τι υψηλότερη στα 22,6 ευρώ/μετοχή.

Βασικές ευρωπαϊκές εταιρίες όπως η RWE διαπραγματεύεται με P/E 11 - 12,2 για την περίοδο 2024 -2026, ΕV/EBITDA 5,3 - 4,9., η ENEL με P/E 8,8 - 8,9 και EV/EBITDA 6,3 -6,2 και η Engie με P/E 7,9 - 9,4  και EV/ EBITDA 4,5 - 4,8. H ΔΕΗ για το 2025 "παίζει κοντά στο μέσο P/E 11, διαπραγματεύεται στο 11,9 , ενώ για το 2026 στο 7,6 με μέσο 10,1.
Για το EV/EBITDA στο 5,9 το 2025 ένανατι 6,7 μέσου ευρωπαϊκού και 5,5 έναντι 6,4 το 2026.

Η Iberdrola με κεφαλαιοποίηση 66,698 δισ που έχει την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση "παίζει" με P/E 13,7 -12,7 για το 24-26, ενώ για το EV/EBITDA 8,6 - 7,9.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης