Ενέργεια

Advent: Πράσινο φως για το Green HiPo - Tι συμβαίνει με την συγχρηματοδότηση των 60 εκατ.

Advent: Πράσινο φως για το Green HiPo - Tι συμβαίνει με την συγχρηματοδότηση των 60 εκατ.
Συμμετοχή της εταιρείας στο IPCEI Hy2Tech
Η Advent Technologies, από τους leadrs στον τομέα της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου και υδρογόνου με γνώμονα την καινοτομία, ανακοινώνει με χαρά ότι η κατά 100% θυγατρική της, Advanced Energy Technologies S.A.,έλαβε την επίσημη πρόσκληση από το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την άμεση υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων για το έργο Green HiPo Important Project of Common European Interest ("IPCEI").

Μετά την υποβολή από την Advent της ζητούμενης τεκμηρίωσης, το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να προχωρήσει στην εκταμίευση πακέτου κρατικών ενισχύσεων ύψους 24 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) της Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου Green HiPo. Οι δαπάνες που σχετίζονται με το έργο είναι επιλέξιμες για επιστροφή αναδρομικά από τις 15 Ιουνίου 2022, ημερομηνία κοινοποίησης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμμετοχής της Ελλάδας στο πρόγραμμα IPCEI Hy2Tech.

Η Advent θα επιδιώξει επίσης να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη συμπλήρωση του συνόλου των 60 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου IPCEI. Η Advent ήταν μία από τις οκτώ μόνο μικρές και μεσαίες οντότητες ("ΜΜΕ") που έλαβαν επικύρωση εντός της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος "IPCEI Hy2Tech". Οι άμεσοι συμμετέχοντες του έργου θα συνεργαστούν στενά μέσω πολυάριθμων προγραμματισμένων συνεργασιών με περισσότερους από 300 εξωτερικούς εταίρους, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το έργο Green HiPo περιλαμβάνει την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την κατασκευή υπερσύγχρονων κυψελών καυσίμου HT-PEM και ηλεκτρολυτών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πράσινου υδρογόνου, αντίστοιχα.

Πρόκειται για μια συγχρηματοδότηση της τάξης των 60 εκατ που αποτελεί και προϋπόθεση για να εκταμιευτούν τα κονδύλια.

Το έργο θα εδρεύει στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα και θα συμβάλει καθοριστικά στη μετάβαση της περιοχής σε ένα πιο πράσινο οικονομικό μοντέλο. Μια νέα υπερσύγχρονη εγκατάσταση στην Κοζάνη της Ελλάδας θα φιλοξενήσει την παραγωγή κυψελών καυσίμου και ηλεκτρολυτών. Θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και θα βοηθήσει την Ευρώπη να επιτύχει τον τρέχοντα στόχο της για παραγωγή 10 εκατομμυρίων τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου μέχρι το 2030.

Ο Δρ Γρηγορίου δήλωσε: "Η πολυαναμενόμενη πρόσκληση ή "κάλεσμα" για το έργο Green HiPo από το ελληνικό κράτος έφτασε επιτέλους.  Το Green HiPo, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία, αποτελεί μια πολύ πραγματική ευκαιρία για την περιοχή να μεταβεί από μια οικονομία εξαρτώμενη από τον άνθρακα σε ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον οικονομικό μοντέλο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε όλη την Ευρώπη για να προχωρήσουμε προς την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία, με τις τεχνολογίες υδρογόνου να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο".


www.worldenergynews.grΡoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης