Ενέργεια

Από φθινόπωρο η ένταξη στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα PICASSO - Επανεξετάζει τους αλγόριθμους ο ACER

Από φθινόπωρο η ένταξη στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα PICASSO - Επανεξετάζει τους αλγόριθμους ο ACER

Ξεκίνησε την διαδικασία για την αλλαγή των τεχνικών ορίων

 

Σε αναβολή της ένταξης της ελληνικής Αγοράς Εξισορρόπησης στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα PICASSO οδηγείται όπως όλα δείχνουν ο ΑΔΜΗΕ. Προβλήματα στη λειτουργία της ίδιας της πλατφόρμας που έχουν ως αποτέλεσμα οι τιμές της ισχύος εξισορρόπησης να εκτινάσσεται σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα, έχουν προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες πολλών ευρωπαίων διαχειριστών με αποτέλεσμα ο ACER να επανεξετάζει τις παραμέτρους του αλγόριθμου της πλατφόρμας και να σχεδιάζει αναμόρφωση ορισμένων κανονισμών λειτουργίας της.


Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η ελληνική Αγορά Εξισορρόπησης που διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ, θα εντασσόταν στην πλατφόρμα PICASSO στις 24 Ιουλίου μετά και τη σχετική έγκριση από τη ΡΑΑΕΥ. Στελέχη του Έλληνα διαχειριστή διαβεβαιώνουν ότι η ελληνική Αγορά Εξισορρόπησης είναι προετοιμασμένη ώστε να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της. Ωστόσο, διευκρινίζουν ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει άλλοι διαχειριστές.

Έτσι όλα δείχνουν ότι η όλη διαδικασία θα αναβληθεί τουλάχιστον για το επόμενο φθινόπωρο, αφού ο ACER δηλαδή ο Ευρωπαίος Ρυθμιστής που διοργανώνει δημόσιο διαδικτυακό σεμινάριο στις 8 Απριλίου για τις προτάσεις των Διαχειριστών, έχει δεσμευθεί ότι θα λάβει τις τελικές αποφάσεις του έως τις 7 Αυγούστου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ACER, έχει ξεκινήσει διαδικασία για την αλλαγή των τεχνικών ορίων στις τιμές της ενιαίας αγοράς εξισορρόπησης, καθώς και για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τιμών στη πλατφόρμα PICASSO, μετά την εκτίναξη των τιμών εξισορρόπησης και άλλων δυσλειτουργιών που έχουν εντοπιστεί από τους ήδη συμμετέχοντες.


Τι πρότειναν οι διαχειριστές


Οι διαχειριστές των αγορών εξισορρόπησης της Ευρώπης έχουν προτείνει μείωση των τεχνικών ορίων τιμής για την ισχύ εξισορρόπησης σε 15.000 ευρώ/MWh, από 99.999 ευρώ/MWh, όπως δήλωσε ο Acer, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που «τρέχει» ως τις 23 Απριλίου. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι- σε περίπτωση που γίνει δεκτή η πρόταση- οι πάροχοι των υπηρεσιών εξισορρόπησης μετά από τον Ιούλιο 2026 θα πρέπει να διατηρούν τις προσφορές τους σε ένα εύρος τιμής -/+ 15.000 ευρώ /MWh. Για την ενδιάμεση περίοδο ως τον Ιούλιο 2026 έχει προταθεί οι προσφορές να κινούνται στο -/+ 10.000 ευρώ/MWh

Τα τεχνικά όρια προσδιορίζονται από κανονισμούς της ΕΕ για την εναρμόνιση του τρόπου υπολογισμού των τιμών ισχύος εξισορρόπησης στις διάφορες πλατφόρμες εξισορρόπησης της ΕΕ.
Ειδικά για την ευρωπαϊκή πλατφόρμα εξισορρόπησης Picasso, η οποία καλύπτει αποθέματα επαναφοράς συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση (AFFR), οι Διαχειριστές έχουν προτείνει αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της διασυνοριακής οριακής τιμής.

Η πλατφόρμα έχει τεθεί υπό αυξημένο έλεγχο μετά τις πρόσφατες εκτοξεύσεις των τιμών, μια ανησυχία που εξέφρασε αρχικά ο ιταλικός TSO Terna. ‘Ήδη αρκετές χώρες – μέλη της ΕΕ ανέβαλαν την ένταξη στο σύστημα μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της PICASSO, ο αλγόριθμος για τη βέλτιστη ενεργοποίηση της ενέργειας εξισορρόπησης εκτελείται προτού οι τοπικοί ελεγκτές συχνότητας φορτίου TSO ενεργοποιήσουν τις ανάγκες τους για ενέργεια εξισορρόπησης.


Αποκλίσεις προσφορών


Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις μεταξύ των προσφορών που επιλέγονται από τον αλγόριθμο PICASSO και των προσφορών που ενεργοποιούνται από τους Διαχειριστές, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να οριστεί η διασυνοριακή οριακή τιμή για το AFFR από μια προσφορά που επιλέχθηκε στο PICASSO, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε από τον τοπικό Διαχειριστή.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Διαχειριστές έχουν προτείνει αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τιμών, ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις προσφορές που ενεργοποιούνται.

Επίσης, οι Διαχειριστές έχουν προτείνει τη δυνατότητα χρήσης ελαστικής ζήτησης για εξισορρόπηση AFFR μέσω του PICASSO, προκειμένου να μπορούν να τιμολογούν ένα τμήμα της ζήτησης και ως εκ τούτου να καθορίζουν ένα όριο πέραν του οποίου δεν είναι πρόθυμοι να ενεργοποιήσουν την ενέργεια εξισορρόπησης. ‘Έτσι μπορεί να γίνει καλύτερη διαχείριση της αντιστάθμισης μεταξύ της αποδοτικότητας κόστους και της διατήρησης της συχνότητας υψηλής ποιότητας, όπως αναφέρει το Montel.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης