Ενέργεια

FSRU Αλεξανδρούπολης: Ρυθμίσεις για τις δοκιμές στην «Αμφιτρίτη» -  Μάϊο έρχεται το πρώτο φορτίο  

FSRU Αλεξανδρούπολης: Ρυθμίσεις για τις δοκιμές στην «Αμφιτρίτη» -  Μάϊο έρχεται το πρώτο φορτίο   

Ο ΔΕΣΦΑ υποχρεώνεται να διαθέτει στη ΔΕΠΑ μεταφορική ικανότητα παράδοσης, έως 46.000 MWh/ημέρα, στην Αμφιτρίτη, πριν από την Ημέρα έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας

 

Στις αρχές Μαΐου αναμένεται να φθάσει στο FSRU της Αλεξανδρούπολης το πρώτο εμπορικό φορτίο LNG που θα επαναεριοποιηθεί στο  σταθμό. Η δοκιμαστική λειτουργία έχει αρχίσει στις 16 Φεβρουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέλος Απριλίου, ενώ η ΡΑΑΕΥ δημοσιοποίησε τις αποφάσεις που έλαβε για την καλή εκτέλεση των δοκιμών στο σημείο «Αμφιτρίτη», που είναι  το σημείο του εθνικού συστήματος μεταφοράς αερίου από το οποίο θα εισέρχεται το επανεριοποιημένο LNG του FSRU Αλεξανδρούπολης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΣΦΑ υποχρεώνεται να διαθέτει στη ΔΕΠΑ μεταφορική ικανότητα παράδοσης, έως 46.000 MWh/ημέρα, στο Σημείο Εισόδου Αμφιτρίτη, πριν από την Ημέρα έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας. Ταυτόχρονα η ΔΕΠΑ πρέπει να υποβάλει στο ΔΕΣΦΑ αίτηση δέσμευσης Συσχετισμένης Δυναμικότητας αποκλειστικά στο Σημείο Εισόδου Αμφιτρίτη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΔΕΠΑ που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του FSRU είναι η μόνη εταιρία που προμηθεύει το σταθμό στο πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

 
Έγχυση στο εθνικό σύστημα

Επειδή η επαναεριοποιημένη ποσότητα LNG που παραδίδεται στην Αμφιτρίτη για τις δοκιμές  λειτουργίας του FSRU, θα εγχυθεί στο εθνικό σύστημα μεταφοράς αερίου (ΕΣΜΦΑ) με ανομοιόμορφο ωριαίο ρυθμό (εντός  της ημέρας), ο  ΔΕΣΦΑ μπορεί  να περιορίζει την Ημερήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδίδεται φυσικά στα Σημεία Εισόδου Σιδηροκάστρου και Νέας Μεσημβρίας.  Τη δυνατότητα αυτή ο ΔΕΣΦΑ την εξασκεί  σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια μιας ημέρας δεν είναι δυνατή η παραλαβή από το ΕΣΜΦΑ, ιδιαίτερα υψηλών ποσοτήτων φυσικού αερίου,  που παραδίδονται σε ωριαία βάση στα βόρεια Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ. Τότε ο Διαχειριστής πρέπει να ανακοινώνει  την  Ημέρα Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου και να προβαίνει  σε κατ ́αναλογία περιορισμό των ποσοτήτων φυσικού αερίου που αντιστοιχούν σε κάθε Χρήστη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ΔΕΠΑ έχει αναλάβει επίσης να προμηθεύσει τον ΔΕΣΦΑ και να εγχύσει στο σύστημα μεταφοράς, την ποσότητα του  αερίου που απαιτείται για την αύξηση της πίεσης του τμήματος του αγωγού Κήποι - Κομοτηνή, καθώς είναι ο μόνος Χρήστης Μεταφοράς που μπορεί να διαθέσει ποσότητα αερίου στο Σημείο Εισόδου Αμφιτρίτη πριν την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας αυτού. Στο πλαίσιο αυτό  ο ΔΕΣΦΑ διαθέτει χωρίς χρέωση στη ΔΕΠΑ την αναγκαία Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης για την Αμφιτρίτη, ενώ η ποσότητα αερίου που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της Ημερήσιας Θέσης Εξισορρόπησης της ΔΕΠΑ.

Ανακοίνωση ημερομηνιών δοκιμών

Οι ημερομηνίες του τελικού προγράμματος δοκιμών (period of functional and acceptance/performance tests) κατά τις οποίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν Περιορισμοί Διακίνησης Φυσικού Αερίου πρέπει να ανακοινώνονται από τον ΔΕΣΦΑ στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα, αμέσως μετά την πρώτη ημέρα έγχυσης φυσικού αερίου από την ΔΕΠΑ στο Σημείο Εισόδου Αμφιτρίτη.  Ανάλογη υποχρέωση αναλαμβάνει και ο ΑΣΦΑ, δηλαδή το FSRU Αλεξανρούπολης, σε  περίπτωση που πρέπει να  επικαιροποιηθεί  του τελικό πρόγραμμα των δοκιμών 

Υπενθυμίζεται ότι μέτοχοι του FSRU Aλεξανδρούπολης είναι η κα Ελμίνα Κοπελούζου, η GasLog, o ΔΕΣΦΑ, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η βουλγαρική Bulgartransgaz, με μερίδιο 20% η κάθε πλευρά. Πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ρουμανική εταιρία αερίου Transgaz εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής για ένα ποσοστό της τάξης του 10% στο πλαίσιο της δημιουργίας του Κάθετου Διαδρόμου μεταφοράς αερίου από την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Αλεξανδρούπολη Βορείως και έως την Ουκρανία. Εκτιμάται ότι εφόσον τελικά η πρόταση των Ρουμάνων γίνει αποδεκτή από τους άλλους μετόχους, τότε θα γίνει ισόποση αναλογική μείωση των μεριδίων των υφιστάμενων μετόχων. 

www.worldenergynews.gr
Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης