Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΕΣΠΕΝ:Oι προτάσεις για την αναθεώρηση του Εγχειριδίων Μετρητών και Μετρήσεων και Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης

ΕΣΠΕΝ:Oι προτάσεις για την αναθεώρηση του Εγχειριδίων Μετρητών και Μετρήσεων και Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης

Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ

Τις θέσεις αναφορικά με την εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την αναθεώρηση του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων, καθώς και του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, παρουσίασε ο ΕΣΠΕΝ σε επιστολή προς την ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο της σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η επίστολή της ΕΣΠΕΝ έχει ως εξής

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την αναθεώρηση του
Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων και του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και
Περιοδικής Εκκαθάρισης

Αξιότιμοι κύριοι/ Αξιότιμες κυρίες,
Με την παρούσα επιστολή, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) επιθυμεί να τοποθετηθεί αναφορικά με την εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την αναθεώρηση του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων, καθώς και του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, στο πλαίσιο της σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης.
Κατ’ αρχάς, σχετικά με την έναρξη διενέργειας μηνιαίων καταμετρήσεων από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,σημειώνουμε ότι αυτή αποτελεί θετική εξέλιξη η οποία πράγματι δύναται να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στη μείωση των μη τεχνικών απωλειών, όσο και στον ακριβέστερο καταλογισμό τηςκαταναλισκόμενης ενέργειας, παρέχοντας συνεπώς στους καταναλωτές κατάλληλα κίνητρα για την αποδοτικότερη διαχείριση της ενεργειακής τους κατανάλωσης.

Αναφορικά με την εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
• Όσον αφορά την προτεινόμενη τροποποίηση του αρ. 7 παρ. 2 σημείο Β και του αρ. 8 παρ. 1 σημείο Β, θεωρούμε ότι δεν καθίσταται σαφής, εκ της εισηγήσεως της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο λόγο για τον οποίο θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του συμβεβλημένου χρήστη, από τον εκάστοτε Προμηθευτή.
• Αναφορικά με την ανωτέρω προτεινόμενη τροποποίηση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του όρου «υποχρεωτικά»:

  • Για παράδειγμα, σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί αριθμός κινητού τηλεφώνου, αναστέλλεται η υποχρέωση του Διαχειριστή να υλοποιήσει την Εντολή Απενεργοποίησης/ Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου ή τη Δήλωση Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, ακόμη και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας;
  • Πώς θα αντιμετωπίζονται οι δηλώσεις στο πληροφορικό σύστημα «ΘΑΛΗΣ» σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί αριθμός κινητού τηλεφώνου ή σε περίπτωση που ο καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου δεν είναι ο τρέχων/ισχύων;
  • • Σημειώνεται ότι η ανωτέρω προτεινόμενη τροποποίηση, ως έχει διατυπωθεί στην εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επηρεάζει και το τρέχον πελατολόγιο των Προμηθευτών και ιδίως τους Πελάτες Καθολικής Υπηρεσίας για τους οποίους είναι γνωστό ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, συνεπώς είναι σαφές ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, έως αδύνατο, να βρεθούν και να καταχωρηθούν αριθμοί κινητού τηλεφώνου. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε ότι η προτεινόμενη εισαγωγή του όρου «υποχρεωτική», στο αρ. 7 παρ. 2 σημείο Β και στο αρ. 8 παρ. 1 σημείο Β, ως προς τη δήλωση αριθμού κινητού τηλεφώνου για την υποβολή Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης και Εντολής Απενεργοποίησης αντίστοιχα, ενδέχεται να ακυρώνει τις πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 124του ν. 5106/2024 αναφορικά με τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας.

• Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις συμβεβλημένων χρηστών που δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο. Επί του ζητήματος αυτού, σημειώνουμε ότι, εφόσον δεν τίθεται οποιαδήποτε υποχρέωση από το κείμενο νομικό πλαίσιο, για την κατοχή κινητού τηλεφώνου από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η πρόβλεψη της υποχρεωτικής καταχώρησης του αριθμού κινητού τηλεφώνου του συμβεβλημένου χρήστη, ουσιαστικά εν τέλει διαχωρίζει τους καταναλωτές σε δύο κατηγορίες και εισάγει τη διακριτική μεταχείριση τους.
• Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις συμβεβλημένων χρηστών που ασκώντας το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: (α) αρνούνται να χορηγήσουν αριθμό κινητού τηλεφώνου κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και (β) αιτούνται την διαγραφή καταχωρημένου αριθμού κινητού
τηλεφώνου.
• Οι προτεινόμενες διατάξεις αναφέρονται σε «τρέχοντα/ισχύοντα» αριθμό κινητού τηλεφώνου. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν αυτό συνεπάγεται υποχρέωση του Προμηθευτή να επικαιροποιεί τα στοιχεία του πελατολογίου του. Σημειώνεται ότι βάσει των υφιστάμενων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ο εκάστοτε Πελάτης φέρει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Προμηθευτή του για τυχόν μεταβολή των στοιχείων του.

Με εκτίμηση,
Μίλτος Ασλάνογλου
Γενικός Διευθυντής

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης