Ενέργεια

Η ΕΕ θα δώσει 570 εκατ. ευρώ στην Ιταλία για ηλεκτρική ενέργεια των πλοίων μέσω ξηράς

Η ΕΕ θα δώσει 570 εκατ. ευρώ στην Ιταλία για ηλεκτρική ενέργεια των πλοίων μέσω ξηράς

Μείωση έως και 100% των «γενικών τελών συστήματος» και κατά τουλάχιστον 90% των εκπομπών από τις μεταφορές έως το 2050 - Θα πέσουν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας - Ελπίδα για προσφορά κινήτρων στους φορείς εκμετάλλευσης καραβιών να επιλέξουν πιο φιλική προς το περιβάλλον παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (offshore-energy)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ιταλικό σχέδιο 570 εκατομμυρίων ευρώ για να δώσει κίνητρα στα πλοία να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά όταν βρίσκονται ελλιμενισμένα σε θαλάσσια λιμάνια.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, η ενίσχυση λαμβάνει τη μορφή μείωσης έως και 100% των λεγόμενων «γενικών τελών συστήματος».

Όπως υποστηρίζει το offshore-energy.biz, τα τέλη αυτά περιλαμβάνονται στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και αποσκοπούν στη χρηματοδότηση ορισμένων στόχων δημόσιας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ανανεώσιμης ενέργειας.


Ευνοϊκές συνέπειες στο κόστος - Παροχή κινήτρων

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η μείωση θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τους χειριστές πλοίων όταν την αγοράζουν από την ξηρά.

Επιπλέον θα φέρει το κόστος της σε ανταγωνιστικό επίπεδο με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί του πλοίου μέσω κινητήρων με ορυκτά καύσιμα.

Η Ιταλία ελπίζει ότι μειώνοντας το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά για τα πλοία, θα δώσει κίνητρα στους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων να επιλέξουν έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, αποφεύγοντας έτσι σημαντικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ατμοσφαιρικούς ρύπους και εκπομπές θορύβου.

Με άλλα λόγια θα μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά, αντί για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί του πλοίου από ορυκτά καύσιμα.

Αρχικά, η μείωση θα καλύπτει το 100% των γενικών χρεώσεων του συστήματος.


Δέσμευση και περιβαλλοντικός στόχος της Ιταλίας

Η Ιταλία δεσμεύτηκε να δημιουργήσει έναν ετήσιο μηχανισμό παρακολούθησης για την επαλήθευση της διαφοράς μεταξύ του πραγματικού κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά και του πραγματικού κόστους της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ορυκτών καυσίμων επί του πλοίου.

Η μεσογειακή χώρα σχεδιάζει να προσαρμόσει ανάλογα το επίπεδο της βοήθειας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2033.

Με αυτό το μέτρο, η Ιταλία θα συμβάλει στον φιλόδοξο στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές κατά τουλάχιστον 90% έως το 2050, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού», δήλωσε η Margrethe Vestager, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού.

Το μέτρο αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.


Χρονικό των προσπαθειών για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων

Με την ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία το 2019, η Επιτροπή έθεσε ως στόχο τις καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2050 ο οποίος κατοχυρώνεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα.

Σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2021, ο νόμος εισήγαγε επίσης τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.

Μέσω της έγκρισης των νομοθετικών προτάσεων «Fit for 55», η ΕΕ έχει θέσει νομικά δεσμευτικούς στόχους για το κλίμα που καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό FuelEU για τη θαλάσσια μεταφορά, ο οποίος δημιουργεί ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών καυσίμων και των καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα στο μείγμα καυσίμων των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης