Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Σε ανοδική τροχιά την τετραετία 2018 – 2021 τα οικονομικά μεγέθη του ΑΔΜΗΕ – Στο 1 δις. ευρώ το επενδυτικό του πρόγραμμα

Σε ανοδική τροχιά την τετραετία 2018 – 2021 τα οικονομικά μεγέθη του ΑΔΜΗΕ  – Στο 1 δις. ευρώ το επενδυτικό του πρόγραμμα
Το σταθερό έσοδο της εταιρίας θα ανέλθει το 2021 στα 285 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA υπολογίζονται στα 220 εκατ. ευρώ
Επενδύσεις ύψους 1 δις ευρώ προγραμματίζει ο ΑΔΜΗΕ για την επόμενη τριετία ενώ εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη του το 2021 θα διαμορφωθούν σε 85 εκατ. ευρώ και τα ΕΒΙΤDA σε 220 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα ο ΑΔΜΗΕ μέσω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που βρίσκεται σε εξέλιξη θα επιτύχει τη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 8,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από το 2019 και μετά.
Το 2017 που ήταν και το πρώτο έτος λειτουργία του ΑΔΜΗΕ υπό το νέο καθεστώς με τη συμμετοχή από τον Ιούνιο και της κινεζικής State Grid ως στρατηγικού επενδυτή, κατέγραψε αύξηση στα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων κατά 20 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 64,4 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 172 εκατ. ευρώ έναντι 152 εκατ. ευρώ το 2016 ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 61,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,7 εκατ. ευρώ.   
Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό οφείλεται στο αυξημένο φόρο του 2016 επί του ειδικού μερίσματος που χορηγήθηκε στη ΔΕΗ στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.

Αυξημένα έσοδα και μειωμένες δαπάνες

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του ΑΔΜΗΕ οφείλεται κατ αρχήν στην αύξηση των συνολικών εσόδων στα 256 εκατ. ευρώ (έναντι 249 εκατ. ευρώ το 2016), λόγω της αύξηση των τελών χρήσης δικτύου κατά 10 εκατ. ευρώ.
Ο δεύτερος βασικός παράγοντας είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) κατά 12,3% στα 89,1 εκατ. ευρώ (έναντι 101,6 εκατ. ευρώ το 2016).
Έτσι το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 67%, αυξημένο κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες.
Τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ ΑΕ αυξήθηκαν κατά 21,2% στα 107,7 εκατ. ευρώ.
Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν σε 24,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 21,2% σε σχέση με το 2016, κάτι που αποτυπώνει την εξάλειψη των εγγυήσεων για τα δάνεια του ΑΔΜΗΕ προς τη  ΔΕΗ το β΄ εξάμηνο του 2017.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο καθαρός δανεισμός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ανέρχεται σε 234,4 εκατ. ευρώ και τα χρηματοοικονομικά διαθέσιμα σε 295,8 εκατ. ευρώ.  

Μερισματική πολιτική

Το διοικητικό συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα προτείνει με βάση τη Συμφωνία Μετόχων στους μετόχους της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, την διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2017, που αντιστοιχεί στο ποσό των 30,86 εκατ. ευρώ.
Η ίδια η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα εισπράξει το μερίδιο που της αναλογεί στη βάση του μεριδίου 51% που κατέχει στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εισέπραξε προμέρισμα για το έτος 2017 κατ’ αναλογία με το μερίδιο που κατέχει (51%) στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
Το προμέρισμα εισπράχθηκε εντός του Σεπτεμβρίου.
Το ποσό του προμερίσματος διανεμήθηκε σε όλους τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αντιστοιχούσε στα κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2017 και ανήλθε στα 7,3 εκατ. ευρώ περίπου.

Σταθερά ανοδικά τα σταθερά έσοδα έως το 2021

Πρόσφατα η ΡΑΕ εξέδωσε την Απόφαση για την τετραετή ρυθμιστική περίοδο 2018 - 2021, βάση της οποίας το σταθερό έσοδο του ΑΔΜΗΕ από τα τέλη χρήσης δικτύου θα ανέρχεται σε 233,95 εκατ. ευρώ για το 2018, 252,42 εκατ. ευρώ για το 2019, 281,01 εκατ. ευρώ για το 2020 και 285,89 εκατ. ευρώ για το 2021.
Όπως τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης, η απόφαση αυτή της ΡΑΕ επιτρέπει στη διοίκηση να επιταχύνει το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή και να βελτιστοποιήσει τη χρηματοδοτική στρατηγική του.
Συγκεκριμένα η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ σε στενή συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον στρατηγικό επενδυτή State Grid επιδιώκει την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος κάτι που αντανακλάται ήδη στην ταχύτατη ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για επίσπευση κατά δυο χρόνια (2020 αντί 2022) της Γ’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων και την ενσωμάτωση του νέου κύματος διασυνδέσεων των νησιών στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης