Αναλύσεις

Σχέδιο σύστασης μόνιμου ταμείου «Εξοικονομώ» για επιδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων

Σχέδιο σύστασης μόνιμου ταμείου «Εξοικονομώ» για επιδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων
Θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα του νέου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και θα εξασφαλίζει χρηματοδότηση κυρίως μέσω κοινοτικών κονδυλίων
Τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου – μηχανισμού, μέσω του οποίου το κράτος θα επιδοτεί έργα ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων κατά το πρότυπο του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», εξετάζουν από κοινού τα υπουργεία  Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Οικονομικών.
Το ταμείο αυτό, σε αντίθεση με το πρώτο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που έχει ήδη λήξει όσο και με το δεύτερο που πρόκειται να ξεκινήσει μέσα στον Σεπτέμβριο του 2017, θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κατοικιών και εμπορικών ακινήτων να επιζητήσουν τη συνδρομή του κάθε στιγμή που υπάρχει η ανάγκη υλοποίησης παρεμβάσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Αξίζει να σημειωθεί δε πως το σχεδιαζόμενο ταμείο θα αντλεί κεφάλαια για την επιχορήγηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης τόσο από εθνικούς όσο – κυρίως – από κοινοτικούς πόρους, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας χρηματοδοτώντας σχετικές δράσεις.
Η λειτουργία του μόνιμου αυτού ταμείου που θα στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής «συμπεριφοράς» των ακινήτων της χώρας, εφόσον τελικά αποφασιστεί η σύστασή του, θα στηριχθεί στην εμπειρία των δύο προγραμμάτων «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και πιθανότατα θα προσομοιάζει στον τρόπο που θα γίνει η επιλογή και η επιδότηση των έργων από το επικείμενο δεύτερο πρόγραμμα.   
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως το εν λόγω πρόγραμμα θα καλύψει τις ανάγκες περίπου 40 χιλιάδων κατοικιών, αριθμός που εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρός σε σχέση με τα οικιστικά ακίνητα που «πάσχουν» ενεργειακά και χρειάζονται άμεσα παρεμβάσεις για την ενεργειακή τους αναβάθμιση.
Είναι ενδεικτικό πως σχεδόν το 70% των ακινήτων για τα οποία εκδίδονται σήμερα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης λόγω μίσθωσης ή πώλησή τους, κατατάσσονται στις χαμηλότερες ενεργειακές κλάσεις.
Κατά συνέπεια, όπως σημειώνουν στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας, η ύπαρξη ενός τέτοιου μόνιμου μηχανισμού είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία.

Στην αφετηρία το νέο «Εξοικονομώ»

Στο μεταξύ και μέχρι να συσταθεί το μόνιμο ταμείο επιχορήγησης παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, όσοι σχεδιάζουν να βελτιώσουν ενεργειακά το ακίνητό τους θα μπορούν σε σύντομο διάστημα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο δεύτερο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον».
Το πρόγραμμα μετά από συνεχείς αναβολές εδώ και περίπου ένα χρόνο, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του Σεπτεμβρίου ή το αργότερο τον Οκτώβριο, τονώνοντας ιδιαίτερα την αγορά προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας (κουφώματα, μονώσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.α.) καθώς θα «ρίξει» σ’ αυτή περί το μισό δις. ευρώ, όσο δηλαδή θα είναι ο προϋπολογισμός του.  
Αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται οι τελευταίες εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με την επιλογή των τραπεζικών ιδρυμάτων που θα συνδράμουν στο πρόγραμμα, χρηματοδοτώντας τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω δανείου προς τους ιδιοκτήτες.
Πάντως, η χορήγηση δανείου δεν θα αποτελεί πλέον προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα, κάτι που ίσχυσε στο πρώτο «Εξοικονομώ».
Έτσι, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καλύψει μόνο με ίδια κεφάλαια το κόστος των παρεμβάσεων, δεν θα χρειαστεί να προβεί στη σύναψη δανείου προκειμένου να εξασφαλίσει την αντίστοιχη κρατική επιδότηση.
Επισημαίνεται πως το νέο «Εξοικονομώ» θα επιδοτεί με βάσει εισοδηματικά κριτήρια την αγορά προϊόντων και τις απαραίτητες εργασίες για την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού, καθώς και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέχρι 25.000 ευρώ το ανώτερο ύψος των έργων

Ο ανώτατος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων αυτών ανά κατοικία που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα θα ανέρχεται στο ποσό των 25.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιδότησης θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα εισοδήματα της οικογένειας και θα ανέρχεται από 25% έως και 60%.
Υπογραμμίζεται πως το ποσό της δαπάνης που θα επιδοτείται δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κάθε κατοικίας.
Σε ότι αφορά στους δικαιούχους και τα ποσοστά της επιδότησης, πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν συγκροτηθεί επτά επιμέρους κατηγορίες με βάση το ύψος του εισοδήματος, ατομικού και οικογενειακού.
Ειδικότερα, οι επτά αυτές κατηγορίες είναι οι εξής:
•    Οι έχοντες ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ή οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ θα δικαιούνται επιδότησης 60%.
•     Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 10.001 - 15.000 ευρώ ή οικογενειακό από 20.001 - 25.000 ευρώ θα δικαιούνται επιχορήγηση 50%.
•    Εκείνοι που έχουν ατομικό εισόδημα από 15.001 - 20.000 ευρώ ή οικογενειακό από 25.001 - 30.000 ευρώ θα δικαιούνται επιχορήγηση 40%.
•    Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 20.001 - 25.000 ευρώ ή οικογενειακό από 30.001 - 35.000 ευρώ θα λαμβάνουν επιδότηση 35%.
•    Οι έχοντες ατομικό εισόδημα από 25.001 - 30.000 ευρώ και οικογενειακό από 35.001 - 40.000 ευρώ θα δικαιούνται επιδότηση 30%.
•     Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 30.001 - 35.000 ευρώ και οικογενειακό από 40.001 - 45.000 ευρώ θα εξασφαλίζουν επιχορήγηση 25%.
•    Τέλος, εκείνοι που έχουν ατομικό εισόδημα από 35.001 - 40.000 ευρώ ή οικογενειακό από 45.001 - 50.000 ευρώ δεν θα μπορούν να λάβουν επιδότησης, αλλά θα μπορούν να συνάψουν τραπεζικό άτοκο δάνειο.
Το ποσοστό της επιδότησης θα προσαυξάνεται κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία με την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος, καταχωρώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις παρεμβάσεις που προτίθενται να υλοποιήσουν, το σχετικό κόστους, αλλά και την τράπεζα που ενδεχομένως θα χρηματοδοτήσει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης