Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα
Δημοσίευθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου
Στο ΦΕΚ δημοσίευθηκε η πράξη για την σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με την απόφαση στην επιτεοπή θα εκπροσωπούνται οι συναρμόδιοι κρατικοί, κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς,  εκπρόσωποι της αγοράς ενέργειας.
Σύμφωνα με την απόφαση, η Επιτροπή είναι αρμόδια για την:
α) τη διαμόρφωση εθνικών προτεραιοτήτων, μεθοδολογίας και κατευθύνσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, καθώς και για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),
β) την επεξεργασία των προς διερεύνηση σεναρίων ανάπτυξης των ενεργειακών συστημάτων της χώρας,
γ) το σχεδιασμό και την προώθηση προτάσεων ενεργειακών πολιτικών και δράσεων,
δ) το συντονισμό των θεσμικών φορέων για τη συμβολή τους στο έργο,
ε) το συντονισμό και τη διενέργεια διαβουλεύσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
στ) τις διαδικασίες διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οριστικοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης,
ζ) την εποπτεία της διαδικασίας.
Η Επιτροπή απαρτίζεται από:
α. τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρο,
β. τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
γ. τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
δ. τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών
ε. τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
στ. τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
ζ. τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ),
η. τον Πρόεδρο του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ),
θ. τον Πρόεδρο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ),
ι. τον Πρόεδρο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ),
ια. τον Πρόεδρο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ),
ιβ. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ),
ιγ. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
ιδ. τον Γενικό Διευθυντή Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
ιε. έναν (1) εκπρόσωπο του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιστ. έναν (1) εκπρόσωπο του πολιτικού γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιζ. έως τέσσερις (4) εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ως μέλη.
Η Εθνική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης