Ενέργεια

Εντός διμήνου από την κατάθεση του φακέλου οι πληρωμές προμηθευτών και αναδόχων του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Εντός διμήνου από την κατάθεση του φακέλου οι πληρωμές προμηθευτών και αναδόχων του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Απαραίτητη προϋπόθεση ο φάκελος του ωφελούμενου να είναι πλήρης και να επιτυγχάνεται ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος

Το νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» προβλέπει απλούστερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών σε σχέση με την πρώτη υλοποίηση του προγράμματος, όπως ανέφεραν στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δρ. Δημήτρη Τσαλέμη, σε συνάντηση που είχαν την περασμένη εβδομάδα με τριμελή αντιπροσωπεία της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (EBHE).
Έτσι, όπως επισημάνθηκε από την πλευρά του ΥΠΕΝ, οι εισπράξεις των προμηθευτών - αναδόχων θα ολοκληρώνονται εντός δύο μηνών από την κατάθεση του φακέλου ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων, εφόσον ο φάκελος του ωφελούμενου είναι πλήρης και επιτυγχάνεται ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος.
Στην συνάντηση συμμετείχε επίσης ο κ Κυριάκος Χριστοφής από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου και ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) κ. Βασίλης Κίλιας.
Αντικείμενό της ήταν η καταρχήν αποτύπωση της πορείας του νέου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον » αναφορικά με τις τεχνολογίες της θερμικής ηλιακής ενέργειας που εντάσσονται στο πρόγραμμα, καθώς και τον άμεσο προγραμματισμό ενεργειών από κοινού για την όσο το δυνατόν αρτιότερη υλοποίησή του.
Δεδομένου ότι στο Πρόγραμμα πέραν του θερμοσιφωνικού συστήματος για πρώτη φορά επιδοτούνται εφαρμογές θερμικών ηλιακών βεβιασμένης κυκλοφορίας (κεντρικά ηλιακά συστήματα) και συνδυασμένης χρήσης παροχής ζεστού νερού – υποβοήθησης θέρμανσης, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην διασφάλιση των προϋποθέσεων αλλά και της νομοθεσίας για τα εντασσόμενες εφαρμογές ηλιοθερμίας, με στόχο και την επιτάχυνση του προγράμματος, αλλά και την ομαλή απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από τους δικαιούχους, αποφεύγοντας απορρίψεις δαπανών για εφαρμογές ηλιοθερμίας λόγω προϊόντων που δε φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις και τεκμηρίωση – δελτία προϊόντος.

Πιστοποίηση προϊόντων

Η ΕΒΗΕ διαβεβαίωσε τα στελέχη του ΥΠΕΝ ότι έχει ήδη υλοποιήσει με επιτυχία δράσεις υποστήριξης και ενημέρωσης των μελών της (και μη μελών της), οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και συνεχή τεχνική πληροφόρηση - βοήθεια στα μέλη της, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες κατασκευαστές του χώρου της ηλιοθερμίας, διαθέτουν στην αγορά μόνο πιστοποιημένα προϊόντα με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Σήμανσης.
Η ΕΒΗΕ ανέλυσε τις απαιτήσεις για πιστοποίηση προϊόντων με βάση τον κανονισμό Ενεργειακής Σήμανσης για τα ηλιοθερμικά προϊόντα, οι οποίες επιγραμματικά αναφέρονται ως εξής:
•    Δεν απαιτείται αλλά δεν δύναται να φέρει ετικέτα ενεργειακής σήμανσης οποιασδήποτε κατάταξης ο κλασσικός ηλιακός θερμοσίφωνας. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται από Δελτίο Προϊόντος, το οποίο εκδίδεται και παραδίδεται στον καταναλωτή από τον κατασκευαστή ή υπεύθυνο κυκλοφορίας του προϊόντος.
•    Η δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού, όταν πωλείται μόνη της και όχι ως μέρος θερμοσιφωνικού συστήματος, πρέπει να φέρει ετικέτα ενεργειακής σήμανσης και Δελτίο Προϊόντος.
•    Για τα συγκροτήματα θερμαντήρα νερού ή χώρου με ηλιακή συσκευή ο προμηθευτής εξασφαλίζει ότι συνοδεύονται από τη κατάλληλη τυπωμένη ετικέτα ενεργειακής σήμανσης και δελτίο προϊόντος για το ολοκληρωμένο συγκρότημα και όχι μεμονωμένα για τα επιμέρους τμήματα (πχ για τις εφαρμογές υποβοήθησης θέρμανσης, συνδυασμός θερμικών ηλιακών συλλεκτών με αντλία θερμότητας, η λέβητα αερίου). Δεν είναι αποδεκτά ξεχωριστά πιστοποιητικά από τα μέρη του συστήματος.
Για την πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνση των πολιτών/καταναλωτών, η ΕΒΗΕ ενημέρωσε τα μέλη της και ζήτησε να αναρτήσουν τα δελτία προϊόντος στην ιστοσελίδα της επιχείρησής τους.
Παράλληλα η ΕΒΗΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί βάση δεδομένων με τα δελτία προϊόντος των ηλιακών συσκευών.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης