Αναλύσεις

Morgan Stanley: Θετική η bad bank στην Ελλάδα αλλά δύσκολα υλοποιήσιμη - Πολλά τα εμπόδια στις λύσεις για APS, ΤτΕ, Νόμος Κατσέλη

Morgan Stanley: Θετική η bad bank στην Ελλάδα αλλά δύσκολα υλοποιήσιμη - Πολλά τα εμπόδια στις λύσεις για APS, ΤτΕ, Νόμος Κατσέλη
Η μεταρρύθμιση του νόμου Κατσέλη θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των στρατηγικών κακοπληρωτών και του αποθέματος των NPEs
Αν και γίνονται σημαντικά βήμα προς την κατεύθυνση της ριζικής αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων στην Ελλάδα, τα εμπόδια παραμένουν.
Αυτό βλέπει η Morgan Stanley, η οποία στη σημερινή, 25 Φεβρουαρίου 2019, 9σέλιδη ανάλυσή της μεταφέρει τα στοιχεία που απεκόμισε από το ταξίδι των αναλυτών της στην Αθήνα (Postcard from Athens), και στην οποία τονίζει ότι η προσπάθεια μείωσης των NPEs, ανεξάρτητα από τη δημιουργία μιας «κακής τράπεζας», θα πρέπει να ενισχυθεί με μια αναδιαμόρφωση του νόμου Κατσέλη.
Ωστόσο, οι προοπτικές για την περίπτωση της «κακής τράπεζας» τώρα φαίνονται πως έχουν αυξηθεί.
Η Morgan Stanley γνωστοποιεί ότι στην Ελλάδα συναντηθήκαν τα στελέχη της με την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα, την Πειραιών, την Grivalia, την Τράπεζα της Ελλάδος, το ΤΧΣ και την τοπική διεύθυνση ενός εξυπηρετητή NPL.
Η τελευταία αναθεώρηση του πτωχευτικού νόμου θεωρήθηκε ευρέως θετική, αλλά με κάποιες ελλείψεις.
Ο νόμος για την πτώχευση που προστατεύει τους οφειλέτες από το πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας τους, γνωστός και ως νόμος Κατσέλη, θα σταματήσει να υφίσταται στα τέλη του Φεβρουαρίου.
Έτσι, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τις τράπεζες και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να τεθεί σε ισχύ ένας νέος νόμος από τον Μάρτιο.
Ενώ προς στιγμήν ο νέος νόμος που βρίσκεται υπό επεξεργασία αφορά τους ιδιώτες και την προστασία πρώτης κατοικίας, το επόμενο διάστημα ο νόμος θα επεκταθεί για να καλύψει τις επιχειρήσεις.
Η κυβέρνηση σκοπεύει να επιδοτεί τις πληρωμές των δανειοληπτών που εμπίπτουν στο νέο νόμο, το οποίο θα ήταν θετικό για τις τράπεζες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού, αναφέρει η Morgan Stanley.
Ωστόσο, οι προσδοκίες ήταν υψηλές για τον αντίκτυπο στις τράπεζες, καθώς η μεταρρύθμιση του νόμου Κατσέλη θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των στρατηγικών κακοπληρωτών και του αποθέματος των NPEs.

Η λειτουργία μιας κακής τράπεζας (bad bank), όχι χωρίς εμπόδια

Παρά την εγχώρια πολιτική δυναμική υπέρ μιας επιταχυνόμενης λύσης NPE, τα σχέδια που υπέβαλαν η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχουν πολλά εμπόδια.
Επίσης απαιτείται έγκριση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και οι βελτιώσεις στην τοπική νομοθεσία εξακολουθεί να εκκρεμεί, όπως η αναθεώρηση του νόμου Κατσέλη.

Το Σχέδιο Τράπεζας της Ελλάδος

Το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος είναι πιο ριζοσπαστικό από εκείνο του ΤΧΣ, από απόψεως απόλυτου επιπέδου μείωσης των επισφαλών χρεών, ενώ στοχεύει να αντιμετωπίσει το αντισυμβατικό κεφαλαιουχικό πλαίσιο της Ελλάδας που είναι απαγορευτικό στην επιταχυνόμενη μείωση των NPE.
Το σχέδιο βρίσκεται στα αρχικά του στάδια, με την εφαρμογή το 2020 ενός βέλτιστου σεναρίου ανάλογα με τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος απαιτεί αλλαγές στην εσωτερική νομοθεσία: τη λογιστική αντιμετώπιση των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων, τα χρονοδιάγραμμα πληρωμής της ελληνικής κυβέρνησης και τα αποτελέσματα P&L.
Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο η κυβέρνηση δεν έχει υποβάλει επίσημη αίτηση στη DG Comp (Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού) για την έγκριση του σχεδίου της Τράπεζας της Ελλάδος, ένα απαραίτητο βήμα πριν το σχέδιο να προχωρήσει.


Το Σχέδιο του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το σχέδιο του ΤΧΣ εξαρτάται από τις κρατικές εγγυήσεις που θα καλύπτουν ένα ποσοστό των ζημιών που προκύπτουν από τις μεταβιβάσεις από τις τράπεζες σε ένα όχημα «κακής τράπεζας», το αποκαλούμενο καθεστώς προστασίας περιουσιακών στοιχείων (APS).
Το σχέδιο του ΤΧΣ έχει υποβληθεί προς έγκριση στη DG Comp από τις ελληνικές αρχές, με τους ενδιαφερόμενους να είναι αισιόδοξοι ότι η έγκριση θα μπορούσε να εξασφαλιστεί εντός δύο
μηνών, γεγονός που υποδηλώνει ότι το σχέδιο θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία το 2019.
Δύο σημαντικά πλεονεκτήματα που εντοπίζονται στο σχέδιο του ΤΧΣ είναι (i) δεν απαιτεί νομοθετικές αλλαγές και (ii) υπάρχει προηγούμενο από την ιταλική πρωτοβουλία GACS.
Εντούτοις, η ευρωπαϊκή υπογραφή δεν είναι εγγυημένη.


Η αγορά NPL είναι ισχυρή στην Ελλάδα

Οι τράπεζες έχουν μια υγιή πλατφόρμα πωλήσεων και διερευνούν τυχόν τιτλοποιήσεις.
Η Eurobank θα είναι η πρώτη κινητήρια δύναμη στις τιτλοποιήσεις, ενώ και άλλες τράπεζες πρόκειται να ακολουθήσουν.
Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο πώς η εφαρμογή του σχεδίου του ΤΧΣ θα μπορούσε να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (APS) θα πρέπει, θεωρητικά, να μειώσει το κόστος για τις τράπεζες που επιδιώκουν τέτοιες πρωτοβουλίες.


Οι εκλογές πιστεύεται ευρέως ότι αποτελούν θετικό καταλύτη

Στην Αθήνα επικρατεί αναμονή για τις γενικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν είτε τον Μάιο είτε τον Οκτώβριο.
Το κόμμα της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία, οδηγεί τις δημοσκοπήσεις.
Σεδομένης της στάσης της, πολλοί με τους οποίους μίλησαν τα στελέχη της Morgan Stanley, θεωρούν ότι αν έρθει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να είναι θετική εξέλιξη για την εμπιστοσύνη.

Συνεχίζονται οι προκλήσεις για την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού

Ο ρυθμός αύξησης των δανείων είναι που περιορίζεται από το μέγεθος της οικονομικής ανάκαμψης, που μέχρι στιγμής εμφανίζεται σε μέτρια επίπεδα.
Επιπλέον, σημαντικό μέρος της αγοράς έχει ιστορικό αθέτησης, με έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών για τους καλύτερους πελάτες.

Συμπέρασμα

Η Morgan Stanley εμφανίζεται σίγουρη ότι οι ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους μείωσης των NPEs, ειδικά εάν ο νόμος Κατσέλη αναθεωρηθεί επιτυχώς, καθώς θα ενθαρρύνει περισσότερους κακοπληρωτές να αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους.
Ωστόσο η επίπτωση στα υπόλοιπα των NPEs θα διαρκέσει τουλάχιστον 12 μήνες, δεδομένης της δοκιμαστικής περιόδου που τα αναδιαρθρωμένα δάνεια υποβάλλονται πριν μεταφερθούν σε εξυπηρετούμενα δάνεια.
Όσον αφορά την bad bank, το σχέδιο του ΤΧΣ, βρίσκεται σε πιο προχωρημένα στάδια, αλλά το μέγεθος / όροι του σχεδίου είναι ασαφείς και η ευρωπαϊκή έγκριση δεν είναι οριστική.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης