Βιομηχανία & Απανθρακοποίηση

Επιβράδυνση στις εξαγωγές το 11μηνο

Επιβράδυνση στις εξαγωγές το 11μηνο

Οριακή άνοδος στις εισαγωγές

Αύξηση κατά 0,1% σημείωσαν οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,4%. Ωστόσο οι εξαγωγείς εκφράζουν προβληματισμό για την πορεία της εξωστρέφειας, καθώς τον Νοέμβριο παρατηρήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα επιβράδυνση στις ελληνικές εξαγωγές.

Πάντως επισημαίνουν ότι παρά την αβεβαιότητα που δημιουργείται από τις διεθνείς εξελίξεις, με επίκεντρο την ανάφλεξη της έντασης στη Μέση Ανατολή και το Brexit, «οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών άντεξαν στις πιέσεις».

Συγκεκριμένα σε ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, αναφέρεται: «Συνεχίστηκε η επιβράδυνση που παρατηρείται στις ελληνικές εξαγωγές το τελευταίο διάστημα.
Η κάμψη που σημειώθηκε το Νοέμβριο, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στα πετρελαιοειδή, δημιουργεί προβληματισμό για την πορεία της εξωστρέφειας και επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων που διαθέτουν τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές.
 Πηγή προβληματισμού αποτελεί και η αβεβαιότητα γύρω από τις διεθνείς εξελίξεις, με επίκεντρο την ανάφλεξη της έντασης στη Μέση Ανατολή και το Brexit. Στα θετικά πάντως στοιχεία, είναι το γεγονός ότι οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών άντεξαν στις πιέσεις».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το Νοέμβριο του 2019 μειώθηκαν κατά 347,9 εκατ. ευρώ ή κατά -11,4% και διαμορφώθηκαν στα 2,71 δισ. ευρώ από 3,06 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.
Πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς να προσμετρώνται τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, υποχώρησαν κατά -1,3% ή κατά 25,2 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1,99 δισ. ευρώ έναντι 2,01 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΠΣΕ, η μείωση των εξαγωγών για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφεται ουσιαστικά στασιμότητα για το 11μηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου του 2019, καθώς οι εξαγωγές αυξάνονται συνολικά κατά μόλις 23,2 εκατ. ευρώ ή κατά 0,1% και ανήλθαν σε 30,90 δισ. ευρώ από 30,88 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή διατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση στα 21,28 δισ. ευρώ από 20,37 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 903,2 εκατ. ευρώ ή κατά 4,4%.

Σε πτωτικούς ρυθμούς κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές και το Νοέμβριο του 2019, καθώς περιορίστηκαν κατά 242,7 εκατ. ευρώ ή κατά -5,3% και διαμορφώθηκαν σε 4,32 δισ. ευρώ έναντι 4,56 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν οριακά το Νοέμβριο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 3,31 δισ. ευρώ από 3,30 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 10,1 εκατ. ευρώ ή κατά 0,3%.

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 αυξάνονται κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ ή κατά 2,4%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 51,05 δισ. ευρώ περίπου έναντι 49,85 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 37,79 δισ. ευρώ από 35,51 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,218 δισ. ευρώ ή κατά 6,4%.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε το Νοέμβριο του 2019 κατά περίπου 105,2 εκατ. ευρώ, ή κατά 7%, στα -1,61 δισ. ευρώ από -1,50 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε στα -1,32 δισ. ευρώ από -1,29 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2018, δηλαδή κατά 35,3 εκατ. ευρώ ή κατά 2,7%.
Στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2019, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1,18 δισ. ευρώ ή κατά 6,2%, στα -20,15 δισ. ευρώ από -18,97 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -16,51 δισ. ευρώ από -15,14 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,37 δισ. ευρώ ή κατά 9,1%.
 
Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές το Νοέμβριο του 2019, παρατηρείται σημαντική μείωση προς τις χώρες της ΕΕ αλλά και μεγαλύτερη υποχώρηση των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι μειωμένη προς τις Χώρες της ΕΕ κατά -8,2%, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες είναι μειωμένη κατά -15,1%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν μικρότερη μεν μείωση προς τις Χώρες της ΕΕ (-2,1%) και οριακή αύξηση προς τις Τρίτες Χώρες (0,4%).
Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών- μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το Νοέμβριο του 2019 διαμορφώθηκε στο 56,3% από 54,4% το Νοέμβριο του 2018 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε σε 43,7% από 45,6% το Νοέμβριο του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,4% και των τρίτων χωρών στο 34,6%.
Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2019, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ (6,5%) και μειωμένη προς τις Τρίτες Χώρες (-7,2%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 4,8% και μικρότερη αύξηση προς τις Τρίτες Χώρες κατά 3,7%.
 
Η πορεία ανά κλάδο
Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Νοέμβριο του 2019 καταγράφονται πτωτικές τάσεις για τους περισσότερους κλάδους με εξαίρεση τέσσερις κατηγορίες προϊόντων που σημειώνουν αύξηση: Συγκεκριμένα, μεγάλη ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στα Μηχανήματα (+25,7%) και αξιοσημείωτες αυξήσεις των εξαγωγών στις Πρώτες Ύλες (+15,7%) και στα Τρόφιμα & Ζώα ζώντα (+8,1%). Μικρή αύξηση εμφανίζουν οι εξαγωγές των Διάφορων Βιομηχανικών προϊόντων (+3,9%)

Αντίθετα, σημαντικά μειούμενες είναι οι εξαγωγές για τα Πετρελαιοειδή/Καύσιμα (-32,6%), για τα Λάδια (-27,1%) και για τα Βιομηχανικά Προϊόντα (-16,5%) και μικρότερες μειώσεις καταγράφουν οι εξαγωγές Εμπιστευτικών Προϊόντων (-5,3%), Ποτών & Καπνού (-4%) και Χημικών (-0,8%).
Όσον αφορά στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2019 σημαντική άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Διαφόρων Βιομηχανικών προϊόντων (+22,3%) και των Χημικών (+16,6%), ενώ επίσης ανοδικά κινούνται οι εξαγωγές των Μηχανημάτων (+8,7%), των Πρώτων Υλών (+8%), των Ποτών & Καπνού (+3,9%) και των Τροφίμων & Ζώων ζώντων (+3,5%).
Στον αντίποδα, πτώση σε σχέση με τις εξαγωγές του αντίστοιχου διαστήματος του 2018, σημείωσαν οι κλάδοι των Λαδιών (-43,9%), Πετρελαιοειδών/Καυσίμων (-9%), των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-6%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (-3,8%).

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης