Χρηματιστήριο & Αγορές

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αγορά μετοχών από τον Σ. Κοκκόλη

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αγορά μετοχών από τον Σ. Κοκκόλη
Αγορά 4.800 κοινών μετοχών συνολικής αξίας 6.298,61 ευρώ
Σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ο κ. Σπυρίδων Κοκκόλης, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη, στις 30.09.2020, σε αγορά 4.800 κοινών μετοχών εκδόσεως της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., συνολικής αξίας € 6.298,61.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης