Ενέργεια

Γύρισε σε κερδοφορία με 44,2 εκατ. ευρώ η Motor Oil στο γ’ τρίμηνο – Μειώνεται η λογιστική ζημία στο 9μηνο

Γύρισε σε κερδοφορία με 44,2 εκατ. ευρώ η Motor Oil στο γ’ τρίμηνο – Μειώνεται η λογιστική ζημία στο 9μηνο
Αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα στα 641 εκατ. ευρώ – Σημαντική βελτίωση του μικτού στο γ΄τρίμηνο
Παρά το γεγονός ότι η Motor Oil είχε ένα κερδοφόρο τρίτο τρίμηνο με καθαρά κέρδη μετά από φόρους 44,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 , το συνολικό αποτέλεσμα του εννεαμήνου που προφανώς επηρεάζεται και από τις χαμηλές αποτιμήσεις αποθεμάτων στα προηγούμενα τρίμηνα, εμφανίζει ζημιές 106,3 εκατ. ευρώ σε λογιστικό επίπεδο.
Αυτό το λογιστικό αποτέλεσμα εμφανίζεται μειωμένο έναντι του 6μήνου και αναμένεται να μηδενίσει στα επόμενα τρίμηνα.
Η βελτίωση ανώτερη των προδοκιών για το γ' τρίμηνο του 2020 επιτεύχθηκε χάρις την γρήγορη προσαρμογή μείγματος παραγωγής και πωλήσεων από τρίμηνο σε τρίμηνο.


Το μικτό κέρδος υστερεί μόλις 13,5% έναντι του 2019 στο γ τρίμηνο


Ο κύκλος εργασιών του εννεαμήνου για τον όμιλο ανήλθε στα 4,472 δις. ευρώ μειωμένος κατά 36,57% έναντι 7,050 δις. την αντίστοιχη περίοδο του 2019 .
Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 161,5 εκατ. ευρώ έναντι 533,5 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 70%.
Αντίστοιχα στο τρίτο τρίμηνο τα μικτά αποτελέσματα ήταν στα 141,6 εκατ. ευρώ οπότε η εταιρεία γύρισε σε κερδοφορία έναντι 163,7 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019 με μείωση μόλις 13,5%.
Ο κύκλος εργασιών για το τρίτο τρίμηνο ανήλθε στα 1,638 δις. ευρώ έναντι 2,477 δις. μειωμένος κατά 33,9%.


Αυξημένα τα ταμειακά διαθέσιμα


Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων για τον όμιλο ανήλθε στο 1,5 δις. ευρώ, αύξηση κατά 30% με υψηλά ίδια κεφάλαια στο 1 δις. ευρώ και άρα σχέση ιδίων κεφαλαίων προς ξένα 66% που παραμένει ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσοστό.
Οι ταμειακές ροές του ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες για το σύνολο του εννεαμήνου παρέμειναν αρνητικές στα 273,4 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 182,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν επενδυτικές δραστηριότητες.
Το σύνολο εισροών - εκροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ανήλθε σε 400 εκατ. ευρώ καθώς οι εισπράξεις από αναληφθέντα /εκδοθέντα δάνεια ανήλθαν σε 773,2 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 641 εκατ. ευρώ υψηλότερα της αντίστοιχης περιόδου του 2019 οπότε και ήταν 624,8 εκατ. ευρώ.

Motor1.24
Motor2.24


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης