Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αίτηση της ελβετικής Axpo για άδεια ΦΟΣΕ 500 MW

Αίτηση της ελβετικής Axpo για άδεια ΦΟΣΕ  500 MW
Μέσω της ρουμανικής θυγατρικής της Αxpo Energy Romania, η Axpo δραστηριοποιείται ήδη ως trader στην ελληνική αγορά
Στη σχετικά νέα αγορά της συλλογικής εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ επιδιώκει να παίξει η ελβετική Αxpo, που υπέβαλε αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την απόκτηση άδειας σωρευτικής εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ, ισχύος 500 MW.

Η αίτηση υποβλήθηκε από την Αxpo Solutions, η οποία ανήκει στον ελβετικό ενεργειακό όμιλο Axpo, που δραστηριοποιείται ήδη στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως trader, μέσω της ρουμανικής θυγατρικής Αxpo Energy Romania. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος κατέχει μερίδιο 5% στον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ.

Ο θεσμός των ΦΟΣΕ έχει αναπτυχθεί για να μπορέσουν οι παραγωγοί των ΑΠΕ να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα της νέας αγοράς, στο πλαίσιο της οποίας οι ΑΠΕ σταδιακά θα εισέρχονται με ανταγωνιστικό τρόπο έναντι των θερμικών μονάδων. Επίσης στόχος είναι να μπορούν οι μικροί παραγωγοί ΑΠΕ να διαχειριστούν το κόστος εξισορρόπησης.

Έτσι οι ΦΟΣΕ έχουν σχεδιαστεί για να συγκεντρώσουν έναν μεγάλο όγκο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και να την εκπροσωπούν στην αγορά με την απαραίτητη τεχνογνωσία, εξειδίκευση αλλά και το κατάλληλο μέγεθος.

11 φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην αγορά των φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) των παραγωγών ΑΠΕ έχουν ήδη μπει όλοι οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι της χώρας και συνολικά, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας δραστηριοποιούνται 11 εταιρίες.

Και συγκεκριμένα οι εξής: Mytilineos, Elpedison, Motor Oil Ελλάς Διυλιστήρια Κορίνθου, Eunice Trading, Wootis, Forena Energy, Inacess, NRG Trading House, Optimus Energy, Renopti Power και Solar Energy. Εξάλλου και ο ΔΑΠΕΕΠ συμμετέχει στην εν λόγω αγορά ως φορέας συλλογικής εκπροσώπησης τελευταίου καταφυγίου.

Οι φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης των ΑΠΕ λειτουργούν ως εκπρόσωποι ενός ή περισσοτέρων παραγωγών ΑΠΕ, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν και να συναλλάσσονται στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού.

Πλήρεις ευθύνες εξισσορρόπησης προς τα τέλη του 2021

Με τη λειτουργία των αγορών του Target Model, το έργο των ΦΟΣΕ ήδη πέρασε στη δεύτερη φάση, καθώς οι παραγωγοί της πράσινης ενέργειας αποκτούν την ευθύνη εξισορρόπησης μέσω των ΦΟΣΕ αλλά όχι την πλήρη υποχρέωση.

Προς τα τέλη του 2021 εκτιμάται ότι η αγορά θα περάσει στο τρίτο στάδιο συμμετοχής των μονάδων ΑΠΕ στο Target Model, στη φάση εκείνη δηλαδή που θα υπάρχει για τους παραγωγούς πλήρης ανάληψη της υποχρέωσης εξισορρόπησης. Τότε αναμένεται ότι μπορεί να προκύψουν και υψηλότερα κόστη για τους παραγωγούς, σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς στις προηγούμενες φάσεις.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης