Ενέργεια

Deloitte: Ποιές συνεργασίες και εξαγορές φέρνει η ενεργειακή μετάβαση

Deloitte: Ποιές συνεργασίες και εξαγορές φέρνει η ενεργειακή μετάβαση
Ποιούς κινδύνους θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου σύμφωνα με την Deloitte
Σημαντικές αλλαγές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε συνεργασίες και εξαγορές, οι οποίες θα αλλάξουν την συνολική εικόνα του ενεργειακού κλάδου, φέρνει η μετάβαση στην νέα κυκλική οικονομία σύμφωνα με έκθεση της Deloitte.
Σύμφωνα με την έκθεση για εταιρείες που εκπέμπουν ή και παράγουν υδρογονάνθρακες, η πίεση για αλλαγή αυξάνεται από όλες τις πλευρές.
Αλλά ενώ τα προβλήματα γίνονται πιεστικότερα, καθίσταται πιο εφικτό να λυθούν.
Η εμφάνιση μιας κυκλικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι τώρα δυνατή και πολλές κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές αρχίζουν να δείχνουν την υποστήριξή τους.
Επικεντρώνονται τώρα στα κέρδη και στο πολιτικό κεφάλαιο με τη θέσπιση πολιτικών που προωθούν τη δράση για το κλίμα και δημιουργούν κυκλική οικονομία.
Ενώ το οικονομικό σοκ της πανδημίας του κορωνοϊού επιβράδυνε την πρόοδο βραχυπρόθεσμα, φέρνει επίσης στο επίκεντρο τις ανθρώπινες επιπτώσεις της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής προωθώντας την μακροπρόθεσμη ατζέντα της απανθρακοποίησης.

Οι νέες τεχνολογίες καθιστούν δυνατή τη χρήση του CO2 ως πρώτη ύλη για χημικά και πλαστικά. Παράλληλα κατασκευάζονται μονάδες αποβλήτων  υδρογόνυ.
Η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια κατεβαίνει γρήγορα στην καμπύλη κόστους.
Αυτό υποδηλώνει ότι η βιομηχανία E&R βρίσκεται στην κορυφή μιας αλλαγής που θα μπορούσε να μετατρέψει τα απόβλητα από πρόβλημα σε λύση.


Πολλές επιχειρήσεις αντί να σκέφτονται πώς θα απορρίψουν CO2 και άλλα απόβλητα, έχουν την δυνατότητα μέχρι το 2030 να δουν όλα όσα παράγουν, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών, των υποπροϊόντων και των τελικών προϊόντων, ως πόρους που μπορούν να μετατραπούν σε  δημιουργία υπεραξίας.  Αυτό είναι πιθανό να δημιουργήσει συνεργασίες και εξαγορές
Ουσίες που εκπέμπονται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή απορρίπτονται από δαπανηρές ενοχλήσεις μπορούν να γίνουν προϊόντα που οι εταιρείες θέλουν να αγοράσουν. Και μια νέα, πιο καθαρή, κυκλική οικονομία μπορεί να προκύψει από αυτό.

Επιπτώσεις

Η κατανόηση των οικονομικών επιπτώσεων των κινδύνων και των ευκαιριών, που σχετίζονται με το κλίμα στις επιχειρήσεις τους είναι επιτακτική ανάγκη για εταιρείες σε όλους τους τομείς.
Με την πάροδο του χρόνου, θα δοθεί μεγαλύτερος έλεγχος σε οργανισμούς που όχι μόνο θα αποκαλύψουν αλλά θα ανταποκριθούν στους μεταβατικούς και φυσικούς κινδύνους που βρίσκονται στο δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας.
Ποιες εκπομπές ή απόβλητα είναι ελκυστικά για να αποκτήσουν είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει.

Τα ρίσκα μετάβασης περιλαμβάνουν τις υποτιμημένες αξίες περιουσιακών στοιχείων, λανθάνοντα περιουσιακά στοιχεία και μεταβαλλόμενη ζήτηση στην αγορά.
Για παράδειγμα, οι μεσαίες εταιρείες που διαθέτουν αγωγούς φυσικού αερίου μπορεί κάποια μέρα να αντιμετωπίσουν μειωμένη χρήση ή αχρησιμοποίητη δυναμικότητα, οι πιθανότητες των οποίων αυξάνονται με το χρόνο.

Μια ακούσια συνέπεια της μετάβασης θα μπορούσε να είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες θα βγουν εκτός κλάδου.
Αυτό συνέβη με την εξόρυξη άνθρακα και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη σε κάποιο βαθμό, εγείροντας το ερώτημα ποιος καταλήγει να κατέχει περιουσιακά στοιχεία υψηλών εκπομπών καθώς εξαντλούνται.
Μπορεί να είναι ένας αγώνας προς τον πάτο, με τις λιγότερο κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες να είναι οι μόνες πρόθυμες να αναλάβουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, δημιουργώντας δυνητικά νέους κινδύνους.
Ένα άλλο ερώτημα είναι οι αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων αν ληφθεί υπόψη η τελική φάση της εξόδου εταιριών από τα ορυκτά καύσιμα.
Οι φυσικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις από τις καιρικές συνθήκες στις υποδομές, την ασφάλεια των εργαζομένων και την παραγωγικότητα.
Η βιομηχανία έχει ήδη πολλά παραδείγματα για τις πραγματικές συνθήκες.

Η βιομηχανία E&R στην Αυστραλία αποτελεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ισχυροί τυφώνες στη Βόρεια Αυστραλία επανειλημμένα προκάλεσαν διακοπή λειτουργίας, επειδή ορισμένες περιοχές ορυχείων και όλες οι εγκαταστάσεις LNG βρίσκονται κοντά στην ακτή.
Υπήρξαν επίσης πολλές μέρες ακραίας θερμότητας, πάνω από 40 ° C (104 ° F), όπου οι εργαζόμενοι χρειάζονται περισσότερα διαλείμματα, μειώνοντας την παραγωγικότητα.
Πυρκαγιές, πάρα πολύ κοντά σε κρίσιμες υποδομές, οδήγησαν σε τερματισμούς λειτουργίας και προληπτικές διακοπές ρεύματος.

Μεθοδολογίες

Σε αυτό το περιβάλλον, οι αγορές αρχίζουν να ελέγχουν τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να προετοιμαστούν για την ενεργειακή μετάβαση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ακολουθούν στόχους σε επιστημονική βάση και ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για τον περιορισμό των κινδύνων και την μείωση του άνθρακα.
Ισχυρή, επιστημονική βάση αναλυτικά εργαλεία και λειτουργικά πλαίσια είναι πιθανό να καταστούν απαραίτητα.
Τέτοια εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να εντοπίσουν μονοπάτια άνθρακα και να δώσουν προτεραιότητα στα έργα μείωσης με ανάλυση στο κόστος τους και τη σύνδεσή τους απευθείας με επιστημονικούς στόχους.
Καθώς τα στελέχη καταλαβαίνουν πώς να διαχειρίζονται την απανθρακοποίηση οι προκλήσεις εντός της εταιρείας και του τομέα τους, δεν πρέπει να αγνοήσουν αυτήν την κάθετη ολοκλήρωση και τη διατομεακή ενοποίηση καθώς μπορεί να είναι μέρος της λύσης.
Αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει με διμερείς συνεργασίες αλλά να εξελιχθεί σε εταιρικές σχέσεις ή εξαγορές σε όλη την αλυσίδα.
Για παράδειγμα, μια εταιρεία εξόρυξης θα μπορούσε να συγχωνευθεί με έναν κατασκευαστή τσιμέντου ή μια εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, να αποκτήσει έναν κατασκευαστή μπαταριών ή να συνάψει μια κοινοπραξία με μια αυτοκινητοβιομηχανία EV. Σε έναν κόσμο όπου οι παραδοσιακές γραμμές μεταξύ τομέων θολώνουν, αυτοί οι τύποι μη παραδοσιακών συγχωνεύσεων μπορεί να γίνουν ρουτίνα.

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν μεγεθυνθεί. Η συρρίκνωση της παγκόσμιας ζήτησης που προκαλείται από την πανδημία του κορωνοϊού και η υπερβολική προσφορά από τον πόλεμο των τιμών του πετρελαίου μεταξύ του ΟΠΕΚ και άλλων μεγάλων παραγωγών έχουν πλήξει τις ανάντη και κατάντη λειτουργίες σε μεγάλο βαθμό.
Η μείωση των εκπομπών άνθρακα μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα για ορισμένες εταιρείες βραχυπρόθεσμα, αλλά οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς είναι είναι πιθανό να ενθαρρύνουν εκείνους που επιβιώνουν από την τρέχουσα κρίση να διαρθρώσουν τους τρόπους απανθρακοποιήσης, να εξετάσουν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και να επιδείξουν μια πειθαρχημένη προσέγγιση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Όπως και οι άλλοι τομείς, οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου αισθάνονται πίεση από όλες τις πλευρές για μείωση των εκπομπών.
Ωστόσο η πίεση των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα έντονη και άμεση.
Στις 6 Μαρτίου 2020, η UBS ανακοίνωσε ότι δεν θα χρηματοδοτεί πλέον υπεράκτιες γεωτρήσεις στην Αρκτική.
Πολλές αμερικανικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Wells Fargo & Company και της Goldman Sachs είχαν προηγουμένως ανακοινώσει παρόμοιες αλλαγές πολιτικής.
Οι επενδυτές θέλουν να κατανοήσουν τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου σε έναν κόσμο που επιδιώκει τον περιορισμό της αύξησης των παγκόσμιων θερμοκρασιών κάτω από 2 ° C.

Ποιες εκπομπές ελέγχουν οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Εκπομπές Scope 1 και 2, αυτές που παράγονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας, σε μεγάλο βαθμό υπό την εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Κατά συνέπεια, επικεντρώνονται οι κοινές στρατηγικές μετριασμού σχετικά με τη μείωση της έντασης άνθρακα της αλυσίδας με:
Ηλεκτροκίνητες λειτουργίες και ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη αναγκών ισχύος.
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση της έντασης ενέργειας
Υιοθέτηση καυσίμων χαμηλών ή καθόλου εκπομπών όπως υδρογόνο, efuels / συνθετικά καύσιμα, βιοκαύσιμα και αμμωνία.
Βελτίωση της εφοδιαστικής για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Για παράδειγμα, επικαλούμενη τις αρχές μιας κοινής χρήσης οικονομία, ορισμένοι φορείς συντονίζουν την εφοδιαστική, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών, πλοίων και ελικοπτέρων, για τη βελτιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς και του όγκου.
Καθιέρωση κοινών προτύπων και πρακτικές για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και μειωμένες εκπομπές.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης