Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο & Αγορές

Motor Oil: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ

Motor Oil: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ

Πρόσκληση σε δημόσια προσφορά για ομολογίες έως 200 εκατ. ευρώ

Σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ προχωρά η Motor Oil.
Το δάνειο, διάρκειας επτά ετών, διαιρείται σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ (εφεξής οι «Ομολογίες»).Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Σημειώνεται πως το κοινό ομολογιακό δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €170.000.000, θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών (εφεξής το «Επιτόκιο), θα γίνει με τη διαδικασία του (Ηλεκτρονικού) Βιβλίου Προσφορών (διαδικασία Η.ΒΙ.Π.), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π.. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Το χρονοδιάγραμμα 

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής: 
fdas.JPG

fdadfa.JPG

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση στη δημόσια προσφορά


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης