Ενέργεια

Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία σύζευξης Ελλάδας με Βουλγαρία - Προς αναβάθμιση με Ιταλία

Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία σύζευξης Ελλάδας με Βουλγαρία - Προς αναβάθμιση με Ιταλία
Στο τέλος του 2021 θα έχει ολοκληρωθεί  η ένταξη της Ελλάδας στις συνεχείς ενδοημερήσιες συναλλαγές της Ευρώπης

Την επόμενη Τρίτη 16 Μαρτίου αναμένεται να αρχίσει η δοκιμαστική περίοδος της σύζευξης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τη βουλγαρική, που θα διαρκέσει έως το τέλος Απριλίου.

Στόχος του ΑΔΜΗΕ είναι η κανονική λειτουργία της σύζευξης των δυο αγορών να κάνει πρεμιέρα στις 11 Μαΐου

Το Πρόγραμμα Σύζευξης των Αγορών Ελλάδος- Βουλγαρίας  ξεκίνησε ως μέρος του περιφερειακού έργου “Τραπέζι Εργασίας Ιταλικών Συνόρων”  (IBWT) με την πολυ-τοπική  σύζευξη (ΜRC), μετά την επίσημη απόφαση του IBWT της  1ης Μαρτίου 2020.

Όπως είναι γνωστό η ελληνική αγορά της Επόμενης Ημέρας έχει ήδη συζευχθεί με την ιταλική αγορά και μετά την ολοκλήρωσης της σύζευξης των αγορών Ελλάδας και Βουλγαρίας θα ακολουθήσει η σύζευξη και των ενδοημερήσιων της Ελλάδας με αυτή της Ιταλίας.

Έτσι στο τέλος του 2021 θα έχει ολοκληρωθεί  η ένταξη της Ελλάδας στις συνεχείς ενδοημερήσιες συναλλαγές της Ευρώπης, τόσο στη διασύνδεση με την Ιταλία όσο και στη διασύνδεση με τη Βουλγαρία.

Αναβάθμιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας

Η ενοποίηση των αγορών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε σύγκλιση τιμών και προκειμένου η διασύνδεση να είναι ισχυρή και ουσιαστική σε επίπεδο τιμών ο ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με την TERNA (Διαχειριστής Συστήματος μεταφοράς της Ιταλίας) μελετούν την αναβάθμιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας.

Παράλληλα ήδη από τον Μάρτιο του 2020 έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής δεύτερης Γραμμής Μεταφοράς 400 kV μεταξύ Νέας Σάντας - Μαρίτσα (Βουλγαρία), η οποία αποτελεί έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Η ολοκλήρωση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας της διασύνδεσης σε 800 MW για την κατεύθυνση από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία και σε 1.350 MW για την κατεύθυνση από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με μελέτη του ACER η σύζευξη της ελληνικής αγοράς με την Ιταλία και τη Βουλγαρία θα επιφέρει όφελος άνω των 20 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σε ότι αφορά τη δοκιμαστική λειτουργία της διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας μέχρι στιγμής έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες προκειμένου η δοκιμή να γίνει μεταξύ 16 Μαρτίου και 30 Απριλίου, ενώ όλες οι κινήσεις γίνονται με βάση προσυμφωνημένο σχέδιο.

Το Go-live για τη  σύζευξη αγορών στα σύνορα Βουλγαρίας -Ελλάδος, που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαΐου 2021 προβλέπει ως πρώτη ημέρα παράδοσης την 12η  Μαΐου 2021,  με την επιφύλαξη των θετικών αποτελεσμάτων από την ολοκλήρωση της φάσης των δοκιμών και τις  σχετικές εγκρίσεις από τις ελληνικές και βουλγαρικές ρυθμιστικές αρχές.

Η έναρξη των λειτουργιών σύζευξης της ελληνικής και της βουλγαρικής ζώνης υποβολής προσφορών στο περιφερειακό πλαίσιο IBWT είναι το απαραίτητο βήμα προς την επίτευξη μίας  ενιαίας ευρωπαϊκής Αγοράς Επόμενης Ημέρας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος με τη διασυνοριακή σύζευξη των περιφερειακών αγορών μέσω του έργου Interim Coupling (Προσωρινή Σύζευξη)  σε συνδυασμό με το πρότζεκτ σύζευξης βουλγαρικής - ρουμανικής αγοράς.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης