Περιβάλλον

HSBC: Συνεργασία με το WRI και το WWF για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

HSBC: Συνεργασία με το WRI και το WWF για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
Η παγκόσμια πρωτοβουλία συνοδεύεται από την παροχή χρηματοδότησης ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που θα διατεθούν από την HSBC για την ενίσχυση έργων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα για μια πενταετία

H HSBC, σε συνεργασία με το World Resources Institute (WRI) και το WWF, ανακοίνωσαν τη συνεργασία Climate Solutions Partnership, η οποία επιδιώκει να καταστήσει εμπορικά βιώσιμες επιχειρήσεις και έργα που συμβάλουν στην αντιμετώπιση τη κλιματικής αλλαγής.

Οι τρεις πυλώνες της συνεργασίας εστιάζουν σε: νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τεχνολογίες περιορισμού του άνθρακα, έργα που προστατεύουν και αποκαθιστούν τη βιοποικιλότητα και πρωτοβουλίες που βοηθούν στη μετάβαση του κλάδου της παραγωγής ενέργειας στην Ασία σε ανανεώσιμες πηγές, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η πρωτοβουλία θα στηρίξει βιώσιμα έργα που σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη χρηματοδότηση λόγω της ανεπάρκειας των νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων, της έλλειψης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ή της έλλειψης κατάλληλων εργαλείων μέτρησης και απουσίας επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. 

Η παγκόσμια πρωτοβουλία συνοδεύεται από την παροχή χρηματοδότησης ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που θα διατεθούν από την HSBC για την ενίσχυση έργων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα για μια πενταετία. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της HSBC για το κλίμα, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2020. Η HSBC δεσμεύεται να ευθυγραμμίσει τις εκπομπές άνθρακα που παράγονται από το χαρτοφυλάκιο των πελατών της με το στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050 ή και νωρίτερα. Φιλοδοξία της HSBC είναι να βοηθήσει τους πελάτες της στην πορεία τους προς τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα με πόσο που κυμαίνεται από 750 δισεκατομμύρια έως 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έως το 2030. Η Τράπεζα δεσμεύτηκε, επίσης, να συνεργαστεί με φορείς από ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά και εκτός αυτού ώστε να επιταχύνει λύσεις που θα βοηθήσουν στην αποφυγή της καταστροφικής κλιματικής αλλαγής.

Η συνεργασία Climate Solutions Partnership θα απομακρύνει εμπόδια και θα παρέχει κίνητρα σε τρεις πυλώνες:

  • Επιχειρηματική καινοτομία: Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα συνεργασίας Impactio του WWF, η πρωτοβουλία θα βοηθήσει στο να αποκτήσουν οι επιχειρηματικές καινοτομίες κλίμακα, σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα επιχειρηματικής καινοτομίας (incubator) και επιτάχυνσης (accelerator). 
  • Λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS- Nature-based solutions) και NBS Accelerator: Θα παράσχει υποστήριξη σε περισσότερα από 20 έργα παγκοσμίως για την προστασία και αναζωογόνηση υγροτόπων, δασών και μαγκρόβιων δασών και για την προώθηση της αειφόρου γεωργίας. Σε συνεργασία με ένα δίκτυο τοπικών εταίρων, αυτά τα έργα θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων μηδενικών εκπομπών, επιτρέποντας τη φυσική δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και ενισχύοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα σε αγορές που κινδυνεύουν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.
  • Ενεργειακή μετάβαση: Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας/ ή προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας στο Μπαγκλαντές, την Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία και το Βιετνάμ- χώρες οι οποίες μαζί καταναλώνουν το 35% της ενέργειας παγκοσμίως. 

Ο CEO της HSBC Ελλάδας Peter Yeates δήλωσε: «Επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν δεσμευτεί ότι θα περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. H Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την τάση με την ενεργειακή μετάβαση να βρίσκεται μεταξύ των βασικών πυλώνων του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ενδιαφέρονται για έργα αειφορίας και για λύσεις βιώσιμης χρηματοδότησης. 

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης