Ενέργεια

Στο 41% το μερίδιο του φυσικού αερίου τον Μάιο - Πτώση της χονδρικής τιμής, ο χάρτης των εξαγωγών

Στο 41% το μερίδιο του φυσικού αερίου τον Μάιο - Πτώση της χονδρικής τιμής, ο χάρτης των εξαγωγών
Με την προσθήκη των μεγάλων υδροηλεκτρικών η συνολική συμμετοχή́ των ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα) έφτασε στο 42%.

Το φυσικό αέριο κυριάρχησε και τον Μάιο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να μειώνεται σε σχέση με τον Απρίλιο, όπως και η μέση τιμή χονδρικής, που έπεσε κατά 2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας όμως αύξηση κατά 84% σε σχέση με τον πολύ ιδιαίτερο Μάιο του 2020.

Η μέση τιμή ηλεκτρισμού χονδρικής στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε στα 63,16 ευρώ/MWh. Η ελάχιστη τιμή του μήνα ήταν τα  0,00 ευρώ/MWh και η μέγιστη τα 104,13 ευρώ/MWh, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Στο υψηλότερο επίπεδο του 2021 η τιμή φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο, του οποίου η τιμή τον Μάιο έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο για το 2021, στα 25 ευρώ/MWh μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής από 20,4 ευρώ/MWh τον Απρίλιο, κάλυψε το 41% της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρισμού. Ακολουθούν οι ΑΠΕ με μερίδιο 35%, οι καθαρές εισαγωγές με 12%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά́ με 7% και ο λιγνίτης  με 5%.

Με την προσθήκη των μεγάλων υδροηλεκτρικών η συνολική συμμετοχή́ των ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα) φθάνει στο 42%.

Η παραγωγή́ ενέργειας από́ φυσικό́ αέριο και ΑΠΕ τον Μάιο ανήλθε σε 1.512.417 MWh και 1.292.421 MWh αντίστοιχα, ενώ́ από́ τα νερά́ έφτασε τις 263.865 MWh.

Η ζήτηση ηλεκτρισμού υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και διαμορφώθηκε στις 3.702.807 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ήταν  4.977 MW, μειωμένο κατά́ 4% σε μηνιαία βάση, αλλά́ αυξημένο κατά́ 9% σε ετησία βάση.

Το μέγιστο φορτίο συστήματος τον Μάιο ανήλθε στα 7.138 MW και το  ελάχιστο στα 2.940 MW. Λόγω καιρικών συνθηκών πάντως, η μείωση της ζήτησης τον Μάιο σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, αποτελεί ένα μάλλον σύνηθες φαινόμενο.

Από που προήλθαν οι εισαγωγές

Όσον αφορά στις εισαγωγές η μέση ημερήσια ηλεκτρική́ ενέργεια που εισήχθη στη χώρα ήταν  23.317 MWh με τις μηνιαίες εισαγωγές να διαμορφώνονται στις  722.836 MWh. Η κατανομή́ εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας ανά́ διασύνδεση αναλύεται ως εξής:

  • Το 36% προήλθε από́ την Βουλγαρία με μηνιαίες εισαγωγές 150 MWh
  • Το 32% προήλθε από́ την Αλβανία με μηνιαίες εισαγωγές 801 MWh
  • Το 23% προήλθε από́ την Βόρεια Μακεδονία με μηνιαίες εισαγωγές 165.584 MWh
  • Το 5% προήλθε από́ την Τουρκιά με μηνιαίες εισαγωγές 36.866 MWh και
  • Το 4% προήλθε από́ την Ιταλία με μηνιαίες εισαγωγές 25.435 MWh.

Οι μέσες ημερήσιες εξαγωγές ηλεκτρισμού από τη χώρα τον Μάιο διαμορφώθηκαν στις 8.698 MWh, με συνολικές μηνιαίες εξαγωγές 269. 636 MWh. Η κατανομή́ εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας ανά́ διασύνδεση αναλύεται ως εξής:

  • Το 56% ή 151.542 MWh κατευθύνθηκε προς την Ιταλία
  • Το 28% ή 75.200 MWh κατευθύνθηκε προς την Βόρεια Μακεδονία
  • Το 7% ή 19.228 MWh κατευθύνθηκε προς την Βουλγαρία
  • Το 7% ή 17.495 MWh κατευθύνθηκε προς την Αλβανία
  • Το 2% ή 6.171 MWh κατευθύνθηκε προς την Τουρκιά

Οι συνολικές καθαρές εισαγωγές (εισαγωγές μείον εξαγωγές) τον Μάιο ανήλθαν σε 453.200 MWh.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης