Ενέργεια

ΡΑΕ: Σε διαβούλευση οι εισηγήσεις της EXE Α.Ε. για τη μεθοδολογία υπολογισμού τελών και χρεώσεων

ΡΑΕ: Σε διαβούλευση οι εισηγήσεις της EXE Α.Ε. για τη μεθοδολογία υπολογισμού τελών και χρεώσεων
Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η διαβούλευση

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. (Ι-313591/12.11.2021), αναφορικά με:

Α) Προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Απόφαση ΡΑΕ με τίτλο: «Τέλη και Χρεώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 2020-2022».

Β) Προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Απόφαση ΡΑΕ με τίτλο: «Μεθοδολογία Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς».

Σχετικά έγγραφα:

Επιστολή εισήγησης

Συνημμένο – Προτεινόμενες τροποποιήσεις

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης