Περιβάλλον

Ατζέντα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής

Ατζέντα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής
Άκρως ενδιαφέρουσα η θεματολογία της Επιτροπής
Ακολουθεί αναλυτικά η ατζέντα με τη θεματολογία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής, ενόψει των σημερινών (9/12) συνεδριάσεων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 2022

Πρόληψη και αποκατάσταση δασικών πυρκαγιών

ΑΚΡΌΑΣΗ Υπουργού Χρήστου Στυλιανίδη και Υφυπουργού

Επίσκεψη στην Βόρεια Εύβοια

Workshop με επιτροπές περιβάλλοντος ευρωμεσογειακών κοινοβουλίων

Σύγκριση νομοθετικών προσεγγίσεων, στρατηγικής, πολιτικών και

Παρουσίαση νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

(παρουσίαση της έκδοσής μας με την Τράπεζα της Ελλάδος στο ΕΒΕΑ ή σε αίθουσα της Τράπεζας της Ελλάδος)

Συζήτηση περί του Κλιματικού Νόμου -αφιερωμένη στην Φώφη Γεννηματά

Ακρόαση Michael Gerrard, Columbia Law School

Ακρόαση Επιτρόπου για το Κλίμα ή κάποιου άλλου εκπροσώπου του.

Επίσκεψη στην Τρίπολη και την Δυτ. Μακεδονία για την πορεία της δίκαιης μετάβασης.

Κοινές συνεδριάσεις με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής για το πακέτο Fit for 55

(Η δέσμη «Fit for 55» περιλαμβάνει τις ακόλουθες νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής:

 • αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης της επέκτασής του στη ναυτιλία, αναθεώρηση των κανόνων για τις εκπομπές από τις αερομεταφορές και θέσπιση χωριστού συστήματος εμπορίας εκπομπών για τις οδικές μεταφορές και τα κτίρια
 • αναθεώρηση του κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών όσον αφορά τους στόχους μείωσης των κρατών μελών σε τομείς εκτός του ΣΕΔΕ της ΕΕ
 • αναθεώρηση του κανονισμού για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοκομίας (LULUCF)
 • αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • αναδιατύπωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση
 • αναθεώρηση της οδηγίας για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
 • τροποποίηση του κανονισμού για τον καθορισμό προτύπων εκπομπής CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά
 • αναδιατύπωση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας
 • μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα
 • την πρωτοβουλία ReFuelEU Aviation για βιώσιμα καύσιμα για τις αερομεταφορές
 • την πρωτοβουλία FuelEU Maritime για έναν πράσινο ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο
 • Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα)

Κοινωνικό ταμείο για το κλίμα και οι κοινωνικές διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής (γυναίκες – παιδιά)

 

ΑΠΕ

Ακρόαση Dittee Goergesen – Secretary General for Energy (κοινή με Ευρωπαϊκών Υποθέσεων)

Ακρόαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα

Ακρόαση Στάσση ΔΕΗ /ΔΕΗ ανανεώσιμες

Αναφορά: AΠΕ Πελοπονήσσου

Ακρόαση ΕΛΕΤΑΕΝ κτλ.

Ακρόαση ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης) για το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας

Νέο κανονιστικό πλαίσιο του ΥΠΕΝ για την ανάπτυξη της γεωθερμίας

Παραγωγή και αξιοποίηση της βιομάζας (από Γιώργο Κοτρωνιά)

Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού ΑΠΕ

Προστασία βιοποικιλότητας

Ακρόαση Υφυπουργού Αμυρά επί θεμάτων βιοποικιλότητας

Ακρόαση Τριάντη για τον ΟΦΥΠΕΚΑ

Ακρόαση της ΡΑΕ για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Αρκαδία (από Οδυσσέα Κωνσταντόπουλο, Ε’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας)

Ειδικότερο θέμα: η προστασία των Σπηλαίων, των χειροπτέρων και των ενδημικό σπηλαιόβιων οργανισμών

Ειδικότερο θέμα: το πρόγραμμα επανεισδοχής του κάστορα στην Ελλάδα της ομάδας εργασίας του ΑΠΘ, του ΜΦΙΚ του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών

Ειδικότερο θέμα: η προστασία των μελισσών και των λοιπών επικονιαστών

Ειδικότερο θέμα: dept-for-nature swaps, χρηματοδοτήσεις και βιοποικιλότητα από την WWF

Ειδικότερο θέμα: αναδασώσεις – εθνικό σχέδιο αναδάσωσης – πολιτική της ΕΕ (ακρόαση  Αργυρούς Ζέρβα από Κομισιόν), Ν. Θυμάκης: ο ρόλος των εθνικών φυτωρίων

Ειδικότερο ζήτημα: βιώσιμη γεωργία και ορθή χρήση φυτοφαρμάκων

Αναφορές: Κατάσταση προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Carretta Carretta στη χώρα μας, Προεδρικό Διάταγμα του Κυπαρισσιακού Κόλπου και διαδικασία αναθεώρησής του.

Αναφορά: Προστασίας της Οίτης (Κίνηση Πολιτών για την προστασία της Οίτης)

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αγροτικών αποβλήτων – ανακύκλωση –ανακύκλωση αγροτικού φίλμ -  αξιοποίηση βιομάζας (από Κοτρωνιά) - βιοαέριο

Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση αποβλήτων

Ειδικότερο ζήτημα: διαχείριση των λυμάτων των ελαιοτριβείων

Επίσκεψη στη Φυλή (πρόταση από Χαρά Καφαντάρη)

Αναφορά: Διαχείριση δεματοποιημένων (ιστορικών) αστικών αποβλήτων (Ποτόκι Πύργου, Κονιδέϊκά κ.α.)

Αναφορά: ανακύκλωση φαρμάκων και απορρύπανση από φάρμακα (από Θανάση Βράτιμο)

Αναφορά: ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα στο Βόλο (από την Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ)

Αναφορά: για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων και του ΧΥΤΥ Λαμίας (από την Οικολογία Αλληλεγγύης Στερεάς)

Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία του Περιβάλλοντος

Νέες Τεχνολογίες και Κλιματική Αλλαγή

CCS και μετατροπή του co2 σε άλλα υλικά

Ακρόαση Peter Diamandis – Singularity University / X Prize

Εφαρμογές διαστημικής τεχνολογίας και προστασία του Περιβάλλοντος / Πλανητική Υγεία / Κουστένη, Δαγκλής, Πλιωνής, Ιακωβίδης Ηλίας από ΕΕ, και ακρόαση από IAF (ίσως ακρόαση και του Υπουργού Υγείας)

Υδρογόνο

Μεθάνιο

Ηλεκτροκίνηση

ΑΠΕ?

Ακρόαση Friends of Europe/ Νέες Τεχνολογίες και Προστασία Περιβάλλοντος / Connect Europe / Digital Twin Earth / ESA - Καινοτομία και περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα

 

Βιώσιμες Μεταφορές

Ηλεκτροκίνηση

Αεροπλοϊα και κλιματική αλλαγή

Food and food waste – Βιώσιμη διατροφή

Ο μετασχηματισμός των συστημάτων διατροφής – τεχνητό κρέας – ακρόαση Liza Heingzerling/Food Law

Ακρόαση FAO – Handbook for Parliamentarians

Σχολικά γεύματα και σπατάλη τροφίμων – Ακρόαση WWF, Υπουργείου Παιδείας και του Καθηγητή κ. Σκούλλου για το πρόγραμμα SIDUMEF (Sustaining Intercultural Dialogue through deeper Understanding of Mediterranean Food)

Ρύπανση από Μυρωδιές (Odour pollution) και νέα νομοθεσία από την ΕΕ (Μαρία Σπυράκη)

Σώματα ελεγκτικά

Περιβαλλοντική αστυνομία – Ακρόαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη – συνεργασία με Ιταλία

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Λιμενικό Σώμα (και στην Επιτροπή Υδατικών Πόρων)

Interpol

Συνήγορος του Πολίτη – ακρόαση και επί υποθέσεων ενώπιον του Συνηγόρου

 

Μόδα και sports

 Ολυμπιακοί Αγώνες και περιβαλλοντική διαχείριση – ακρόαση….

 

Αναφορές

Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης, Σχετικά με τα ασφαλή όρια της ακτινοβολίας Rf για την υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα

Ψήφιση εισηγήσεων

Κλείσιμο της σαιζόν (?) με παρουσίαση της ΄Εκθεσης μας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.


Θεματολογία Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων

Λίμνες

Ακρόαση Δικτύου Πόλεων με λίμνες

Περιβαλλοντική κατάσταση Λίμνης Παμβώτιδας (από Σταύρο Καλογιάννη)

Αποκατάσταση λιμνών/ επαναπλημμυρισμός αποξηραθέντων λιμνών

Ιαματικές πηγές – νέο νομοθετικό πλαίσιο – ιαματικός τουρισμός

«Υδρούσα» παρουσίαση του επιστημονικού προγράμματος από Σίμο Μαλάμη? / πρόγραμμα από δημήτρη Ξέβγενο / Pro Vanc από τον Λάμπρο Φράγκο

Ύδωρ 2.0 – υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης

ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ,  νέες τεχνολογίες

Θεσσαλικός κάμπος και υδρολογικό πρόβλημα / Ακρόαση Αθηναϊκή Ζυθοποϊία για το πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο»

Θαλάσσια αιολικά πάρκα

Βιώσιμη ναυτιλία / Συνέχιση της συζήτησης Fit for 55 στη ναυτιλία – ακρόαση ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών/Ωνασσείου/Helmepa

Βιοδιαλυστήρια?

Ανακύκλωση πλοίων (scrap)

Πλημμύρες – επίσκεψη στην Μάνδρα Αττικής

Ακρόαση νεοσύστατης Επιστημονικής Επιτροπής Αλιείας για την Καταπολέμηση της Υπεραλίευσης / Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης

Ακρόαση ΕΛΚΕΘΕ για τα προγράμματά του και τα νέα επιστημονικά θέματα

Κοραλλιγενείς οικότοποι του Αιγαίου – Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος», κα Αναστασία Μήλιου

Αναφορές: Ερώτηση για ποταμό Ιλισό (από Βασίλη Σπανάκη)

Αναφορά: Πρόταση νομοσχεδίου για την απαγόρευση απόκτησης, κατοχής και χρήσης κητοειδών από την Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής

Ψήφιση εισηγήσεων

Παρουσίαση της έκθεσης στο Ναυτικό Όμιλο Πειραιά

www.worldenergynews.gr
Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης