Ενέργεια

Παγώνουν έως τον Απρίλιο τα υβριδικά – Στον ΕΛΑΠΕ τα έσοδα από το πράσινο τέλος στο diesel

Παγώνουν έως τον Απρίλιο τα υβριδικά – Στον ΕΛΑΠΕ τα έσοδα από το πράσινο τέλος στο diesel
Βροχή ενεργειακών διατάξεων σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

Το πρόβλημα της άναρχης και ανορθολογικής ανάπτυξης σταθμών που συνδυάζουν μονάδες ΑΠΕ με διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα περίφημα υβριδικά συστήματα, μέχρι τη διαμόρφωση του οικείου θεσμικού πλαισίου, επιχειρεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, που εισήχθη προς ψήφιση στη Βουλή.
Ειδικότερα αναστέλλονται έως την 31η .3.2022 η υποβολή των αιτήσεων, η χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η χορήγηση προσφορών σύνδεσης για την αδειοδότηση σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, όλα τα έσοδα από την επιβολή του πράσινου τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, το «diesel», για το 2021 θα διατεθούν υπέρ του ΕΛΑΠΕ, τον οποίο άδειασαν για να στηριχθεί το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Ακόμη, επιχειρείται να επιλυθεί το πρόβλημα ολοκλήρωσης των φακέλων αδειοδότησης των μονάδων της ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ και των καθυστερήσεων στη χορήγηση συγκεκριμένων, κυρίως περιβαλλοντικών, δικαιολογητικών και αδειών (περιβαλλοντικοί όροι, βεβαιώσεις χρήσης γης) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας.
Ειδικότερα, οι προθεσμίες ως προς την Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των μονάδων της ΔΕΗ που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και έχουν μεταβιβασθεί στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες ( πλην αυτών στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί αυτοτελής Άδεια Λειτουργίας), παρατείνεται η ισχύς των προσωρινών Ενιαίων Αδειών Λειτουργίας έως 31η.12.2023.
Επίσης, η κάλυψη από την Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας των Μονάδων Παραγωγής της ΔΕΗ σε μικρά απομονωμένα συστήματα και απομονωμένα μικροδίκτυα παρατείνεται έως την 31η .12.2023.

Επιπλέον, με τις προωθούμενες διατάξεις προλαμβάνεται η ανάκληση Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και χορηγείται εύλογο χρονικό διάστημα έως την 31η .3.2022 για την προσαρμογή των πολυγώνων από τους κατόχους Αδειών Παραγωγής και η απαξίωση των οικείων επενδύσεων.

Παράλληλα, παρατείνεται για 1 έτος, δηλαδή μέχρι την 31η .12.2021 η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τη ΔΕΗ στη ΔΕΔΔΗΕ για τη διευκόλυνση λειτουργίας της δεύτερης στις παρούσες συνθήκες παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και έξαρσης της πανδημίας cοvid-19.

Τόκοι για οφειλές στους Διαχειριστές

Επίσης, επιδιώκεται να επιλυθεί το ζήτημα των οφειλών που προέκυψαν στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι αρμόδιοι Διαχειριστές αποκτούν δικαίωμα αναγωγής κατά των συμμετεχόντων στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας για την είσπραξη των επιδικασθέντων ποσών, με την καταβολή των τόκων στους κατά νομό δικαιούχους. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των αρμόδιων Διαχειριστών, υποχρεούνται να καταβάλουν τόκους για χρηματικές οφειλές προς τους διαχειριστές αυτούς, εφόσον δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης τα σχετικά ποσά τόκων έχουν επιδικαστεί υπέρ των τελικών κατά νόμο δικαιούχων. Αφορά οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31η.12.2014 και οι οποίες δεν αφορούν σε ρυθμιζόμενες χρεώσεις δικτύων μεταφοράς και διανομής, χρεώσεις μη συμμόρφωσης και δικαιώματα χρήσης διασυνδέσεων.

Το δικαίωμα των διαχειριστών για είσπραξη τόκων θα ασκείται μετά την καταβολή των τόκων στους τελικούς κατά νόμο δικαιούχους. H παραγραφή της αξίωσης των διαχειριστών κατά των συμμετεχόντων άρχεται από τη δημοσίευση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία επιδικάζονται τόκοι. Οι διαχειριστές ευθύνονται έναντι των τελικών κατά νόμο δικαιούχων μόνο για την απόδοση των επιδικασθέντων τόκων. Τελικοί κατά νόμο δικαιούχοι είναι τα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο έχουν αξιώσεις για χρηματικές οφειλές έναντι των διαχειριστών, λόγω της συμμετοχής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αρμόδιοι διαχειριστές είναι, κατά περίπτωση, οι εταιρείες ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΔΑΠΠΕΠ ΑΕ.

Ακόμη ρυθμίζεται το ζήτημα της λειτουργίας φ/β σταθμών που εγκαθίστανται στη Δυτική Μακεδονία και αποσαφηνίζονται οι ακριβείς διαδικασίες για την έκδοση άδειας για την κατασκευή σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, κατά παρέκκλιση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Επίσης, προωθούνται διαδικασίες για τη διευκόλυνση των εργασιών κλαδεμάτων και υλοτομίας δασικών δένδρων σε δημόσιες και ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, καθώς και σε πάρκα και άλση, στις οποίες διέρχονται δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) να μπορεί να διαφυλάξει την ανθεκτικότητα των δικτύων Διανομής, έναντι ακραίων καιρικών φαινόμενων.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης