Ενέργεια

Κομισιόν: Οι τρεις επιλογές για παρεμβάσεις στη χονδρική - Τα ρίσκα

Κομισιόν: Οι τρεις επιλογές για παρεμβάσεις στη χονδρική - Τα ρίσκα
Τον Μάιο οι τελικές προτάσεις

 Τρεις επιλογές παρεμβάσεων στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δίνει τελικώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτεί η έκρηξη των τιμών του φυσικού αερίου.
Αυτό προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν προς τους ηγέτες των 27 χωρών-μελών της ΕΕ που συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να παρουσιάσει τις τελικές της προτάσεις τον Μάιο.

Οι δύο κατηγορίες για τις βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις


Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής οι βραχυπρόθεσμες επιλογές για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες:

Χονδρική Αγορά

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν ένα μοντέλο aggregator, σύμφωνα με το οποίο η νέα αυτή οικονομική οντότητα θα αγόραζε ηλεκτρική ενέργεια με ευνοϊκούς εμπορικούς όρους και θα την καθιστούσε διαθέσιμη σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών, σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή της αγοράς, μετακυλίοντας τα πλεονεκτήματα στους καταναλωτές. Ουσιαστικά ο aggregator θα επιδοτεί τη διαφορά μεταξύ των χαμηλότερων τιμών λιανικής και της υψηλότερης τιμής χονδρικής.
Άλλες επιλογές τις οποίες είχε παρουσιάσει χθες το WEN και επιβεβαιώνονται από την επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν περιλαμβάνουν την άμεση παρέμβαση στη λειτουργία των αγορών χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επιλογές της αποζημίωσης και αντιστάθμισης

Αυτά συνίστανται είτε στην αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα για μέρος του εξαιρετικά υψηλού κόστους καυσίμου τους, έτσι ώστε να μειώνουν την προσφερόμενη τιμή τους στη χονδρική αγορά, είτε στη θέσπιση άμεσου ανώτατου ορίου στην τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρική αγορά, ορίζοντας ένα σημείο αναφοράς και αντισταθμίζοντας τη διαφορά με την προσφερόμενη τιμή.

Τα ρίσκα

Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των πολύ υψηλών τιμών του φυσικού αερίου στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κύρια μειονεκτήματά τους σχετίζονται με το δημοσιονομικό τους κόστος, την πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού, τους κινδύνους για το διασυνοριακό εμπόριο και, κατά συνέπεια, την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, η έκταση της οποίας εξαρτάται από τον σχεδιασμό τέτοιων επιλογών.

Λιανική

Μέτρα που στοχεύουν στην απορρόφηση των επιπτώσεων των υψηλών τιμών στους τελικούς καταναλωτές, αφήνοντας τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να καθορίσουν την τιμή σε επίπεδο χονδρικής.
Τα μέτρα αυτά, μεταξύ των οποίων και τα επιδόματα στους ενεργειακούς λογαριασμούς, που χορηγεί η κυβέρνηση, έχουν αναλυτικά στην εργαλειοθήκη της Κομισιόν και εφαρμόζοντας ανάλογα με τις επιλογές κάθε χώρας.
Η Επιτροπή αναφέρεται και στα περίφημα windfall profits σημειώνοντας ότι ορισμένοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας αποκομίζουν σήμερα υπερβολικά κέρδη από τις πολύ υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτά τα απροσδόκητα κέρδη μπορούν να φορολογηθούν ή να ανακτηθούν προσωρινά σύμφωνα με τις οδηγίες που υπέβαλε η Επιτροπή στις 8 Μαρτίου.

Έσοδα

Τα υψηλότερα έσοδα τόσο από τον ενεργειακό φόρο και την τιμολόγηση του άνθρακα ή όσο και από τον φόρο στα απροσδόκητα κέρδη ορισμένων ενεργειακών εταιρειών μπορεί να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση στοχευμένων και προσωρινών μέτρων για την υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων .
Επίσης προτείνει ρυθμιστικές επιλογές χωρίς δημοσιονομική αποζημίωση.
Αυτές οι επιλογές συνίστανται στη θέσπιση ρυθμιστικού ανώτατου ορίου για τη μέγιστη τιμή που μπορούν να χρεώσουν ορισμένες μονάδες παραγωγής βασικού φορτίου. Ενώ αυτή η επιλογή θα μείωνε το κόστος μακροπρόθεσμα, η προστιθέμενη αξία της βραχυπρόθεσμα είναι η αντιμετώπιση των υπερβολικών κερδών ορισμένων τεχνολογιών.

Τρόπος εφαρμογής

Τα κύρια μειονεκτήματα αυτών των επιλογών σχετίζονται με τον τρόπο εφαρμογής, καθώς θα απαιτούσαν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τα έσοδα για τους παραγωγούς που ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμες σε δημόσιους φορείς και ενδεχομένως να δημιουργούσαν νομικές προκλήσεις.
Θα προκαλούσαν επίσης ρυθμιστική αβεβαιότητα, καθώς τέτοιες επιλογές μπορεί να αφαιρέσουν ορισμένα κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι το βασικό όχημα για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ.

www.worldenergynews.gr


Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης