Ενέργεια

ΙΕΝΕ: Σε 480 δισ (+24%) οι επενδύσεις στη ΝΑ Ευρώπη μέχρι το 30% - Οι πρωταγωνιστές κλάδοι, τα ρίσκα

ΙΕΝΕ: Σε 480 δισ (+24%) οι επενδύσεις στη ΝΑ Ευρώπη μέχρι το 30% - Οι πρωταγωνιστές κλάδοι, τα ρίσκα
Οι επενδύσεις στον ηλεκτρισμό αντιπροσωπεύουν περίπου το 34% του συνόλου και ακολουθούν οι επενδύσεις σε ΑΠΕ που αποτελούν το 25%

Σημαντικές επενδυτικές προοπτικές στον ενεργειακό τομέα της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης διαπιστώνει το «South East Europe Energy Outlook 2021/2022» που παρουσίασε χθες το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).
Η μελέτη που αφορά στις 15 χώρες της περιοχής, εκτιμά ότι το ύψος των επενδύσεων που θα γίνουν την επόμενη δεκαετία μπορούν να ανέλθουν σε περισσότερα από 480 δις ευρώ και θα αφορούν κυρίως τα δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, τις ΑΠΕ, τη δημιουργία νέων θερμοηλεκτρικών σταθμών, τις έρευνες υδρογονανθράκων και την ενεργειακή απόδοση. Το νούμερο αυτό είναι αυξημένο κατά 24% σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη. Σύμφωνα με τη μελέτη διαφαίνεται σημαντική βελτίωση των επενδυτικών προοπτικών έως το 2030, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του ΙΕΝΕ που έγιναν το 2017 για την περίοδο 2016-2025. Οι αντίστοιχες επενδύσεις υπολογίζονταν τότε σε 387 δις. ευρώ.

Που πάνε οι επενδύσεις

Αναλυτικότερα στον τομέα των δικτύων αερίου σύμφωνα με το ΙΕΝΕ προγραμματίζονται επενδύσεις περίπου 25 δις ευρώ, ενώ για την παραγωγή ηλεκτρισμού από θερμοηλεκτρικές μονάδες, πυρηνικά κα μεγάλα υδροηλεκτρικά οι επενδύσεις αναμένεται να ανέλθουν σε περισσότερα από 150 δις ευρώ. Στις ΑΠΕ ο σχεδιασμός επενδύσεων φθάνει τα 110 δις ευρώ και στην ενεργειακή απόδοση τα 89 δις ευρώ.
Σε ότι αφορά τις υποδομές που αφορούν τη μεταφορά φυσικού αερίου προγραμματίζονται επενδύσεις 23 δις ευρώ και για ηλεκτρικές διασυνδέσεις 8,5 δις ευρώ.
Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη ένα μεγάλο τμήμα των επενδύσεων στις ΑΠΕ αφορά μεγάλα φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα, μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα και γεωθερμική ενέργεια. Οι προγραμματιζόμενες επενδύσεις σε ΑΠΕ εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 30 GW εγκατεστημένης ισχύος.

Οι επενδύσεις στον ηλεκτρισμό αντιπροσωπεύουν περίπου το 34% του συνόλου, και προβλέπεται ότι θα φθάσουν τα 150 δις ευρώ. Ακολουθούν οι επενδύσεις σε ΑΠΕ που αποτελούν το 25% του συνόλου και αποτελούν το κύριο σώμα της επενδυτικής δραστηριότητας στην ενεργειακή αγορά της περιοχής και πεδίο στο οποίο μπορούν να αναδειχθούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.
Πάντως η μελέτη σημειώνει ότι η προοδευτική απόσυρση των ορυκτών καυσίμων και το υψηλό δυναμικό ΑΠΕ δείχνει ότι η περιοχή χρειάζεται επικαιροποιημένους επενδυτικούς στόχους, βιώσιμες επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα καθώς και κίνητρα για την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων βιομάζας γεωθερμίας και μικρών υδροηλεκτρικών.

Το Green Deal κινδυνεύει αν.....

Επίσης τονίζεται ότι η διασύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος της περιοχής θα ήταν εξαιρετικά επωφελής για την ενσωμάτωση των μεταβλητών ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι απαιτείται περιφερειακή συνεργασία, ισχυρότερα συστήματα ηλεκτρισμού, ολοκλήρωσης της αγοράς, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τους καταναλωτές και να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια εφοδιασμού.
Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά κατά την παρουσίαση της μελέτης ο κ. Νίκος Σοφιανός, πρόεδρος της Επιτροπής ΑΠΕ του ΙΕΝΕ, ο στόχος της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 είναι υπερβολικά φιλόδοξος ιδιαίτερα για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, που δεν έχουν αντιμετωπίσει ακόμη το ζήτημα της ουσιαστικής ενεργειακής φτώχειας, δηλαδή της αδυναμίας πρόσβασης στο ηλεκτρικό σύστημα.

Όπως είπε όλα τα κράτη θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις για να πετύχουν τους στόχους που θέτει το Green Deal και θα ήταν καλό η ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Σύμφωνα με τον κ. Σοφιανό υπάρχουν σοβαρά εμπόδια για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην περιοχή. «Η εφαρμογή της «πράσινης συμφωνίας» με το ό,ποιο κόστος χωρίς επαρκή οικονομική αποζημίωση θα θέσει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική θέση και θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας ακόμη και σε τοπικό επίπεδο». Και κατέληξε:
«Οι επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ παραμένουν επισφαλείς στην ΝΑ Ευρώπη όσο δεν υπάρχει σταθερή πολιτική και επαρκές θεσμικό πλαίσιο. Στην περιοχή εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για τις ΑΠΕ και η αποδοχή τους από το κοινό μειώνεται. Το υψηλό κόστος της ανανεώσιμης ενέργειας επιβάλει την ύπαρξη επιδοτήσεων η ΝΑ Ευρώπη, ενώ τα απαρχαιωμένα δίκτυα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μεγάλων, μεταβλητών φορτίων ΑΠΕ».

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης