Ενέργεια

ΡΑΕ: Σε διαβούλευση η εισήγηση του ΕΧΕ για την επιβολή μέτρων κατά των συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου

ΡΑΕ: Σε διαβούλευση η εισήγηση του ΕΧΕ για την επιβολή μέτρων κατά των συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενέκρινε τη λειτουργία των Αγορών Φυσικού Αερίου από την εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (ΕΧΕ Α.Ε.) με την υπ΄αριθμ. 60/2022 Απόφασή της (ΦΕΚ Β΄454/07.02.2022), ενώ με την Απόφαση 61/2022 (ΦΕΚ Β΄336/01.02.2022) προχώρησε στην έγκριση του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4425/2016.

Με την τελευταία Απόφαση, η ΡΑΕ ζήτησε από την ΕΧΕ Α.Ε. εισήγηση σχετικά με την επιβολή μέτρων κατά των συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας, η οποία υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. EXE 347/25.02.2022 έγγραφό της ΕΧΕ (ΡΑΕ Ι-321499/28.02.2022) και τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnEx Group), εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης