Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Motor Oil: Καθαρά κέρδη 202,3 εκατ. ευρώ το 2021 - Μέρισμα 0,90 ευρώ - Επενδύσεις 428 εκατ.

Motor Oil: Καθαρά κέρδη 202,3 εκατ. ευρώ το 2021 - Μέρισμα 0,90 ευρώ - Επενδύσεις 428 εκατ.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε τη χρήση 2021 σε 10.266,6 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 67,74%.
Τα σημεία κλειδιά για την εντυπωσιακή κερδοφορία της Motor Oil το 2021 εστιάζονται στον κύκλο εργασιών ο οποίος ξεπέρασε τα 10 δισ. ευρώ και ανήλθε σε 10,267 δισ. ευρώ με EBITDA 490 εκατ. ευρώ τα οποία σε προσαρμοσμένο επίπεδο ανέρχονται σε 379 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 202 εκατ. ευρώ που σε προσαρμοσμένο επίπεδο ανέρχονται σε 115 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 428 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το καθαρό χρέος να ισσορροπήσει στο 1,45 δισ. και οι λειτουργικές ταμειακές ροές να ανέλθουν σε 281 εκατ. ευρώ.
Το μέρισμα είναι της τάξης του 0,9 ευρώ ανά μετοχή.
Ο κύκλος εργασιών αποτελείται από το διυλιστήριο 7,226 δισ., από τις πωλήσεις καυσίμων - δίκτυο 3,590 δισ. και το τμήμα Rower & Gas 499 εκατ. ευρώ. Από αυτά αφαιρούνται προσαρμογές και διαλύσεις 1,121 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά

Κέρδη 202,3 εκατ. ευρώ σημείωσε η Motor Oil το 2021 έναντι ζημιών 113 εκατ. ευρώ το 2020.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε τη χρήση 2021 σε Ευρώ 10.266,6 εκατ. έναντι Ευρώ 6.120,4 εκατ. τη χρήση 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67,74%.
Στην εν λόγω εξέλιξη συνέβαλε η αύξηση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 72,89%, η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 13,80% ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 3,55% (μέση ισοτιμία 2021: 1€ = 1,1827$ έναντι 1€ = 1,14220$ τη χρήση 2020).
Τα έσοδα του Ομίλου από παροχή υπηρεσιών προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από τις δραστηριότητες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (χονδρική και λιανική), και το υπόλοιπο από παροχή υπηρεσιών διέλευσης και αποθήκευσης καυσίμων (throughput and storage services) και τηλεοπτικά έσοδα.
 
 
Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν σε 79,24% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2021 έναντι 76,65% το 2020 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 80,18% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2021 έναντι 82,62% το 2020).
ds_7.JPG
Η εταιρεία

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαμορφώθηκε τη χρήση 2021 σε Ευρώ 7.154 εκατ. έναντι Ευρώ 3.909,4 εκατ. τη χρήση 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 83%.
Η εν λόγω εξέλιξη του κύκλου εργασιών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αιτιολογείται από τις ίδιες παραμέτρους που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Ομίλου και οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί.
Ο όγκος πωλήσεων της μητρικής αυξήθηκε κατά 12,83%.
Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της Εταιρίας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Διυλιστηρίου (οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης της Ναυτιλίας ανήλθαν για τη χρήση του 2021 στο 85,42% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 82,26% την χρήση του 2020) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε το 2021 σε 88,46% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 90,38% το 2020).
Η αύξηση του όγκου πωλήσεων τη χρήση 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη του 2020 οφείλεται αφενός στην υψηλότερη ζήτηση πετρελαιοειδών προϊόντων ως επακόλουθο της σταδιακής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που είχαν επιβληθεί για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και αφετέρου στη μεγαλύτερη ποσότητα αργού & προϊόντων πετρελαίου που επεξεργάστηκε η Εταιρία το 2021 δεδομένου ότι το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες περιοδικής συντήρησης των μονάδων του Διυλιστηρίου με έμφαση στη μονάδα υδρογονοπυρόλησης (Mild Hydrocracking Complex).
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αφορούν αποθήκευτρα και σχετιζόμενες υπηρεσίες δεδομένου ότι η Εταιρία επενδύει σημαντικά ποσά στην κατασκευή δεξαμενών (σχετικά εδάφιο “Επενδύσεις”).
5_121.JPG

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης