Ανανεώσιμες

ΔΑΠΕΕΠ: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων επιστροφής διαφορικής προσαύξησης παραγωγής Απριλίου 2022

ΔΑΠΕΕΠ: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων επιστροφής διαφορικής προσαύξησης παραγωγής Απριλίου 2022
Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022
Αναρτήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα οι Ειδοποιήσεις Πληρωμής για την επιστροφή στον ΕΛΑΠΕ του ποσού της Διαφορικής Προσαύξησης για την περίοδο Απριλίου 2022.

Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ΑΠΕ με Συμβάσεις Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ), υποχρεούνται να επιστρέψουν την αρνητική Διαφορική προσαύξηση στον ΕΛΑΠΕ μέσω τραπεζικής συναλλαγής του συστήματος ΔΙΑΣ και χρήση του αναφερόμενου και συγκεκριμένου RF συναλλαγής , έτσι ώστε να τακτοποιείται η καταβολή. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας τίθενται σε ισχύ τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5β του Ν. 4414/2016 (Α’149).

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης