Τελευταία Νέα

Λ. Μπακούρας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ): Η στρατηγική σημασία των βιώσιμων δικτύων διανομής στην ενεργειακή μετάβαση

Λ. Μπακούρας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ): Η στρατηγική σημασία των βιώσιμων δικτύων διανομής στην ενεργειακή μετάβαση
Η ελληνική αγορά ενέργειας παρουσιάζει ισχυρή δυναμική, ενώ καταλύτη στην ισχυροποίησή της, αποτελούν οι επενδύσεις στην καινοτομία και σε τεχνολογίες αιχμής

Βρισκόμαστε στο μεταίχμιο σημαντικών εξελίξεων τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική αγορά ενέργειας, με σημαντικές ανακατατάξεις δυνάμεων που έχει επιφέρει η ενεργειακή κρίση. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται από την τρέχουσα κατάσταση και την εν εξελίξει ενεργειακή μετάβαση, καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος της Ε.Ε.

Σε συνέχεια των ευρωπαϊκών αποφάσεων για την σταδιακή ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία προκύπτει αναπόφευκτα η ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη των κρίσιμων υποδομών αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφισταμένων. Προς αυτή την κατεύθυνση, η χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα για τη θωράκιση του εθνικού ενεργειακού συστήματος. Η ελληνική αγορά ενέργειας παρουσιάζει ισχυρή δυναμική, ενώ καταλύτη στην ισχυροποίησή της, αποτελούν οι επενδύσεις στην καινοτομία και σε τεχνολογίες αιχμής.

Υπό αυτό το πρίσμα, αναδύεται ο καταλυτικός ρόλος των δικτύων διανομής φυσικού αερίου για την υποδοχή  των ανανεώσιμων αερίων  και την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού συμπλέγματος. Η ένταξη των ανανεώσιμων αερίων (βιομεθάνιο, υδρογόνο) στο τελικό ενεργειακό μίγμα θα συμβάλει άμεσα στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη των κοινοτικών δεσμεύσεων, ειδικότερα στους τομείς όπου είναι δύσκολη η απανθρακοποίηση και ο εξηλεκτρισμός, όπως ο τομέας των μεταφορών και της βιομηχανίας.

Παρ’ ότι ο στόχος των 35 bcm έως το 2030 που έχει τεθεί στο REPowerEU για την παραγωγή βιομεθανίου είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος για το επίπεδο ωριμότητας που έχει επιτύχει η Ελλάδα στον αντίστοιχο τομέα, για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν αποτελεί πρόκληση αλλά μια ευκαιρία προκειμένου να αξιοποιήσει περαιτέρω τα σύγχρονα δίκτυά της.

Για την Εταιρεία, το βιομεθάνιο αποτελεί «κλειδί» ώστε ένα μέρος του ορυκτού φυσικού αερίου που φτάνει στους τελικούς καταναλωτές να αντικατασταθεί από ανανεώσιμο αέριο με εγχώρια προστιθέμενη αξία,  η παραγωγή του οποίου θα παράσχει μία νέα πηγή εσόδων στον αγροτοδιατροφικό κλάδο. Επίσης, με δεδομένο ότι για την έγχυση βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής δεν χρειάζεται καμία τροποποίησή τους, συνιστά μία λύση που μπορεί να εφαρμοσθεί άμεσα, συμβάλλοντας τόσο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, όσο και στην αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, με παράλληλη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μελέτη για την αξιολόγηση του δυναμικού παραγωγής βιομεθανίου στις περιοχές της Αδείας της. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παράσχουν στους εμπλεκομένους στην αλυσίδα αξίας βιομεθανίου, τα κατάλληλα σήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα της υλοποίησης επενδύσεων στον κλάδο.

56_23.jpg

Παράλληλα, η Εταιρεία βρίσκεται ήδη σε επαφή με παραγωγούς βιοαερίου, οι οποίοι το χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Απώτερο στόχο της Εταιρείας αποτελεί η υποβολή προτάσεων για την θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου όπου μεταξύ άλλων θα ευδοκιμήσουν τα κατάλληλα κίνητρα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη για την παραγωγή βιομεθανίου, καθιστώντας βιώσιμες τις επενδύσεις τους, και συντελώντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο σχέδιο REPowerEU. Περαιτέρω η Εταιρεία θα καταθέσει προτάσεις για τη διαμόρφωση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου για την έγχυση και διανομή του βιομεθανίου στη δραστηριότητα διανομής των Διαχειριστών.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στο σχέδιο Δράσης για το Βιομεθάνιο που εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος REPowerEU, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική του, απαιτείται συντονισμένη δράση όλων των Εμπλεκομένων μερών για την έναρξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης στον κλάδο. Ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής αερίου αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το μοντέλο αυτό, μπορεί να αναπαραχθεί στο απώτερο μέλλον και για το πράσινο υδρογόνο, όπου οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Αερίου θα συλλέγουν και θα διοχετεύουν την αποκεντρωμένη παραγωγή υδρογόνου από ηλεκτρολύτες «μικρής κλίμακας» στα δίκτυά τους, αξιοποιώντας τα τοπικά πλεονάσματα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ μελετά και σχεδιάζει επενδύσεις μακροπρόθεσμα, για την αναβάθμιση και την αναπροσαρμογή των υποδομών της με στόχο την σταδιακή έγχυση και  διοχέτευση ανανεώσιμου υδρογόνου στο δίκτυο διανομής.

Διαβλέποντας τις προκλήσεις που αναδύονται από την εν εξελίξει ενεργειακή μετάβαση και την ενεργειακή κρίση, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ως μέλος του φορέα για τη βιωσιμότητα GD4S- του βασικού οργανισμού που εκπροσωπεί την φωνή των Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής αερίου στην Ευρώπη, συμμετέχει ενεργά στις διαβουλεύσεις για την διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ενεργειακού πλαισίου προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Η μετεξέλιξη του ενεργειακού τομέα, καθίσταται ισχυρός επενδυτικός πυλώνας, με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ και την αγορά διανομής να αποτελούν μοχλό ανάπτυξης που συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

*Ο Λεωνίδας Μπακούρας είναι Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου. Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>