Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες

ΡΑΕ: Διαβούλευση επί μελετών ΑΠΕ και ΥΒΔ σταθμών για τα ΜΔΝ

ΡΑΕ: Διαβούλευση επί μελετών ΑΠΕ και ΥΒΔ σταθμών για τα ΜΔΝ
Στις 8/7 λήγει η δημόσια διαβούλευση

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 του Κώδικα ΜΔΝ, οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα καθορίζονται με τα Εγχειρίδια Εφαρμογής, τα οποία καταρτίζονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ και εκδίδονται με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγουμένως έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το υπ’ αριθμ. Ι-312699/02.11.2021 [Σχετικό Αρχείο] έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΡΑΕ με θέμα «Διαβίβαση Εγχειριδίου Εκπόνησης Μελετών ΑΠΕ και Υβριδικών (ΥΒΔ) σταθμών» στο οποίο:

  • Περιγράφονται τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για την κατάστρωση διαφόρων σεναρίων διείσδυσης ΑΠΕ.
  • Αναλύεται ο τρόπος διαχείρισης των ΗΣ σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ.
  • Αναφέρονται τα κριτήρια αποδοχής των σεναρίων διείσδυσης ΑΠΕ.
  • Αναλύεται ο τρόπος προσδιορισμού των περιθωρίων υποδοχής ισχύος ανά κατηγορία μονάδων ή τεχνολογία.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Ημέρα Παρασκευή, 8.7.2022

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης