Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Οι οφειλές των παρόχων στους διαχειριστές - Φαύλος κύκλος τα νέα ληξιπρόθεσμα

Οι οφειλές των παρόχων στους διαχειριστές - Φαύλος κύκλος τα νέα ληξιπρόθεσμα
Τι αντιστοιχεί σε κάθε εταιρία με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία

Εκρηκτική είναι η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ηλεκτρισμού καθώς η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου και συνακόλουθα του ηλεκτρισμού έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες ασφυξίας από πλευράς ρευστότητας στους παρόχους ηλεκτρισμού οι οποίοι με τη σειρά τους οφείλουν στους διαχειριστές ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ.
Έτσι τείνει να διαμορφώνεται ένας φαύλος κύκλος που διαρκώς διευρύνεται και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα πολλών μικρών εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για την ισορροπία της ίδιας της αγοράς.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει την επιβολή έκτακτης φορολόγησης 90% στα λεγόμενα «υπερκέρδη» των καθετοποιημένων εταιριών, ενώ προωθεί έναν νέο μηχανισμό λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς (η σχετική ρύθμιση κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή), ασκώντας περαιτέρω πίεση στις μεγαλύτερες από τις εταιρίες του κλάδου και επιτείνοντας την ανισορροπία που έχει ήδη προκαλέσει η ενεργειακή κρίση.

Ταυτόχρονα δε, η διαρκής δημόσια συζήτηση περί της «παράνομης» ρήτρας αναπροσαρμογής αναζωπυρώνει τους φόβους για ένα νέο κίνημα «δεν πληρώνω», ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για «κανόνια» στην αγορά από τον Σεπτέμβριο.  Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά παράγοντες της αγοράς δεν υπάρχουν υπερκέρδη και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι πάροχοι δυσκολεύονται να πληρώσουν τους Διαχειριστές αλλά και τους Δήμους, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα οφειλόμενα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές η παραγωγή ηλεκτρισμού στηρίζει και χρηματοδοτεί εμμέσως τη λιανική η οποία έχει τεράστιες απώλειες, ενώ οι επισφάλειες αυξάνονται συνεχώς.

Με δεδομένη τη κατάσταση στην αγορά φυσικού αερίου που η τιμή του έφθασε και τα 150 ευρώ/MWh, για να εισαχθεί ένα φορτίο LNG απαιτείται τεράστια ρευστότητα και θα πρέπει μια εταιρία να διαθέσει τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ για να παράγει ρεύμα το οποίο στη συνέχεια δεν θα το πληρωθεί από τη λιανική αφού τα «φέσια» των καταναλωτών συνεχώς αυξάνονται.
Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα των οφειλών διακανονισμένων και μη προς τον ΔΕΔΔΗΕ στο τέλος Απριλίου, που αποτελούν και τα νεότερα συγκεντρωτικά στοιχεία.

ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Φυσικό Αέριο, ΖΕΝΙΘ και ΕΛΤΑ εμφανίζονται με μηδενικά ληξιπρόθεσμα.


Τι οφείλουν οι εταιρίες στον ΔΕΔΔΗΕ

Συγκεκριμένα το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Elpedison ανέρχεται σε 20.347.725 ευρώ εκ των οποίων τα 10.455.913 ευρώ δεν έχουν διακανονιστεί. Τα 8.788.735 ευρώ έχουν διακανονιστεί και καλύπτονται με εγγυήσεις και 1.103.076 ευρώ έχουν διακανονιστεί και καταβάλλονται κανονικά με δόσεις. Επιπλέον 11.920.166 ευρώ είναι οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Ήρων Θερμοηλεκτρική ανέρχεται σε 19.194.532 ευρώ εκ των οποίων 69.078 ευρώ δεν έχουν διακανονιστεί, 17.000.403 ευρώ καλύπτονται από εγγυήσεις και 2.125.050 ευρώ πληρώνονται εντός προθεσμιών με δόσεις. Επιπλέον στην εταιρία αναλογούν 13.473.171 ευρώ οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της NRG ανέρχεται σε 18.074.413 ευρώ, εκ των οποίων μη διακανονισμένες είναι μόνο 135 ευρώ. Τα 17.042.003 ευρώ είναι οφειλές που καλύπτονται με εγγυήσεις και 1.032.273 ευρώ πληρώνονται κανονικά με δόσεις. Επίσης στην εταιρία αναλογούν 6.578.398 ευρώ οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Volterra ανέρχεται σε 17.741.433 ευρώ εκ των οποίων 4.444.025 ευρώ δεν έχουν διακανονιστεί, 8.806.991 ευρώ καλύπτονται με εγγυήσεις και 4.490.416 ευρώ πληρώνονται κανονικά με δόσεις. Επιπλέον 1.900.422 ευρώ είναι οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΚΕΝ ανέρχεται σε 11.648.434 ευρώ, εκ των οποίων μη διακανονισμένες είναι 1.157.638 ευρώ. Τα 6.756.938 ευρώ είναι οφειλές που καλύπτονται με εγγυήσεις και 3.733.857 ευρώ πληρώνονται κανονικά με δόσεις. Επίσης στην εταιρία αναλογούν 1.913.690 ευρώ οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ΚΕΝ αναλογούν και 1.244.617 ευρώ διακανονισμένες οφειλές στις οποίες παραβιάζονται οι όροι του διακανονισμού.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Watt and Volt ανέρχεται σε 12.592.212 ευρώ. Τα 8.419.851 ευρώ είναι οφειλές που καλύπτονται με εγγυήσεις και 1.053.842 ευρώ πληρώνονται κανονικά με δόσεις και το υπόλοιπο ποσό βρίσκεται υπό διευθέτηση. Επίσης στην εταιρία αναλογούν 8.239.326 ευρώ οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

Το σύνολο των ληξιπροθέσμων για την Volton είναι 11.351.607,58 ευρώ. Τα 5.283.016,95 καλύπτονται με εγγυήσεις, τα 3.085.125,14 είναι διακανονισμένες οφειλές όπου τηρούνται οι προθεσμίες με καταβολές δόσεων. Το υπόλοιπο ποσό ακολουθεί την οδό της διευθέτησης.Ποσό 3.504.324,24 ευρώ αφορά τιμολογειθείσες αλλά μη ληξιπρόθεσμες οφειλες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΗ προς τον ΔΕΔΔΗΕ είναι μηδενικές, ενώ 72.590.469 ευρώ είναι οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.
Μηδενικές είναι και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Μυτιληναίος στην οποία αναλογούν 11.531.710 ευρώ οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

Αντίστοιχη είναι για την Φυσικό Αέριο Ελλάδος, την Ζενίθ και τα ΕΛΤΑ. Συγκεκριμένα οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές της Φυσικό Αέριο Ελλάδος είναι 3.310.713 ευρώ, της Ζενίθ 3.449.034 ευρώ και των ΕΛΤΑ 706.354 ευρώ.
Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΕΛΙΝΟΙΛ ανέρχεται σε 23.612 ευρώ οι οποίες δεν έχουν διακανονιστεί, ενώ επιπλέον 359.439 ευρώ είναι νέες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η EUNICE έχει σύνολο ληξιπρόθεσμών οφειλών 90.875 ευρώ ενώ επιπλέον 86.389 ευρώ δεν έχουν καταστεί ακόμη ληξιπρόθεσμα.
Μηδενικές είναι και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΒΙΕΝΕΡ στην οποία έχουν τιμολογηθεί επιπλέον 56.378 ευρώ που δεν είναι ληξιπρόθεσμα.

Ληξιπρόθεσμο είναι και το ποσό των 91.655 ευρώ που οφείλει στον ΔΕΔΔΗΕ η Θωμάς Σούμπασης ΜΕΠΕ, ενώ οφείλει επιπλέον 30.044 ευρώ που δεν έχουν καταστεί ακόμη ληξιπρόθεσμα.Τέλος μηδενικές είναι και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΤΕ ενώ οφείλει 54.215 ευρώ που δεν είναι ληξιπρόθεσμα.


Οι οφειλές προς τον ΑΔΜΗΕ

Σε ότι αφορά των ΑΔΜΗΕ η εικόνα είναι καλύτερη καθώς φαίνεται ότι εξυπηρετούνται οι υποχρεώσεις των εταιριών προς το διαχειριστή αφού κάποιες αναλογούν επιστροφές όπως στην Elpedison 380 ευρώ, στην Ήρων 33.581 ευρώ, στην NRG 16.771 ευρώ στην Watt and Volt 21.153 ευρώ, στη ΔΕΗ 630.807 ευρώ στη Μυτιληναίος 154.703 ευρώ και στα ΕΛΤΑ 24.136 ευρώ.
Αντίθετα η VOLTERRA που δείχνει να δυσκολεύεται περισσότερο από όλες τις εταιρίες οφείλει στον ΑΔΜΗΕ 6.081.047 ευρώ και η ΚΕΝ 633.226 ευρώ.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης