Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Elpedison: Αποζημίωση για τις μονάδες που θα μετατραπούν σε καύση diesel ζητά από την ΡΑΕ

Elpedison: Αποζημίωση για τις μονάδες που θα μετατραπούν σε καύση diesel ζητά από την ΡΑΕ
Προτείνεται δηλαδή η κάλυψη του μεταβλητού κόστους της μονάδας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα παρελκόμενα έμμεσα κόστη λειτουργίας με diesel

Η μετατροπή μονάδων φυσικού αερίου σε καύση ντίζελ συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των έκτακτων μέτρων για τη διασφάλιση της επάρκειας τροφοδοσίας της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση διακοπής της ροής ρωσικού αερίου. Ωστόσο το συγκεκριμένο μέτρο που συμπεριλαμβάνεται και στο σχέδιο ετοιμότητας που εκπόνησε η ΡΑΕ για την αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού έχει προκαλέσει την αντίδραση τουλάχιστον μιας από τις εμπλεκόμενες εταιρίες παραγωγής ηλεκτρισμού.

Ο λόγος για την Elpedison που είναι η μόνη εταιρία η οποία εξέφρασε τις αντιρρήσεις της στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ. Σημειώνεται ότι και οι δυο μονάδες παραγωγής ρεύματος που διαθέτει η Elpedison, στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας με ντίζελ. Αντιστοίχως με ντίζελ μπορεί να λειτουργήσουν και οι μονάδες της ΔΕΗ στο Λαύριο IV και Κομοτηνή, όπως και η μονάδα της Ήρων Θερμοηλεκτρική.

 Η ρυθμιστική υποχρέωση δημιουργεί μεγάλο κόστος

Η Elpedison με την επιστολή της προς τη ΡΑΕ επισημάνει κατ΄αρχήν ότι ο όρος «bi-fuel» που χρησιμοποιεί η ΡΑΕ είναι ανακριβής και δεν αντικατοπτρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων μονάδων. Δηλαδή σημειώνει, ότι οι μονάδες δεν είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν είτε με φυσικό αέριο είτε με ντίζελ, αλλά ο σχεδιιασμός τους και η διαστασιολόγηση του επιμέρους εξοπλισμού τους γίνονται για λειτουργία σε φυσικό αέριο και πιστοποιούνται για λειτουργία σε εναλλακτικό καύσιμο μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένες συνθήκες και χρονική διάρκεια.
Σημειώνεται ότι οι μονάδες αυτές έχουν δυνατότητα λειτουργίας μόνο για 240 ώρες το χρόνο η κάθε μια με ντίζελ και ως εκ τούτου μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αιχμών.

Όπως αναφέρει η Elpedison στην επιστολή της η λειτουργία των μονάδων αυτών τους σε εναλλακτικό καύσιμο, ειδικά όταν η χρονική της διάρκεια ξεπεράσει τις λίγες ημέρες που προβλέπει η Ρυθμιστική Απόφαση 1211/2018, συνεπάγεται σημαντική πολυπλοκότητα, προβλήματα ασφαλιστικής κάλυψης, τεχνικές προκλήσεις και μεγάλο κόστος.
Επίσης σύμφωνα με την Elpedison, η οποία έχει θέσει το συγκεκριμένο θέμα με σειρά επιστολών τα τελευταία δυο χρόνια, η λειτουργία των συγκεκριμένων μονάδων με ντίζελ δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ανταγωνισμού καθώς δεν αφορά το σύνολο των μονάδων παραγωγής από φυσικό αέριο.
Με βάση αυτά τα δεδομένα η Elpedison ζητεί από τη ΡΑΕ να αναγνωρίσει ότι η αλλαγή καυσίμου δεν αποτελεί επιλογή του ηλεκτροπαραγωγού αλλά ρυθμιστική υποχρέωση που αλλάζει τη θέση του στην αγορά έναντι του ανταγωνισμού.

Πρόβλεψη αποζημίωσης

«Συνεπώς αναφέρεται στην επιστολή, η ΡΑΕ οφείλει να προβλέψει αποζημίωση η οποία δεν καλύπτει μόνο το λειτουργικό κόστος σε εναλλακτικό καύσιμο αλλά κυρίως αποσκοπεί οι συγκεκριμένες μονάδες να μη ζημιωθούν στο ελάχιστο σε σχέση με τις λοιπές μονάδες φυσικού αερίου οι οποίες δεν φέρουν καμία υποχρέωση ασφάλειας εφοδιασμού, σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις που θέτουν οι άδειές τους».

Συγκεκριμένα η Elpedison σχολιάζει ως εξής τις προτάσεις της ΡΑΕ:

Για τις περιπτώσεις όπου τα έσοδα από την αγορά δεν καλύπτουν το Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής με εναλλακτικό καύσιμο συν τις κυρώσεις μειωμένης διαθεσιμότητας, προτείνεται από την ΡΑΕ, η αποζημίωση της διαφοράς και μόνο, προτείνεται δηλαδή η κάλυψη του μεταβλητού κόστους της μονάδας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα παρελκόμενα έμμεσα κόστη λειτουργίας με diesel (όπως οι αυξημένες υποχρεώσεις συντήρησης αλλά και αυξημένες ανάγκες σε πρώτες ύλες) και κυρίως χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απώλεια εσόδων και περιθωρίου από την αγορά εξισορρόπησης, ούτε και το διαφορετικό περιθώριο κέρδους που οι μονάδες σε λειτουργία εναλλακτικού καυσίμου θα αποκομίσουν σε σχέση με τις ιδίου τύπου μονάδες χωρίς τη σχετική υποχρέωση.

Όπως επισημαίνει η εταιρία η σχετική φόρμουλα πρέπει να διορθωθεί ώστε απολογιστικά τα έσοδα από την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Αγορά Εξισορρόπησης να συμπληρώνονται με επιπλέον αποζημίωση με στόχο να αποδίδονται ισότιμα περιθώρια κέρδους έναντι των ανταγωνιστικών μονάδων που συνεχίζουν να λειτουργούν με φυσικό αέριο.

Η ΡΑΕ αναγνωρίζοντας ότι είναι δυνατό, ακόμη και σε συνθήκες κρίσης στον εφοδιασμό φυσικού αερίου, η οριακή τιμή στην αγορά ηλεκτρισμού να τίθεται από μονάδες σε λειτουργία εναλλακτικού καυσίμου προτείνει τη θεσμοθέτηση μηχανισμού διοικητικής και αυτοματοποιημένης αναπροσαρμογής των τιμών των προσφορών των μονάδων φυσικού αερίου ώστε να καθίστανται υψηλότερες των αντίστοιχων με χρήση diesel, αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση της χρήσης μονάδων με εναλλακτικό καύσιμο.

Σύμφωνα με την εταιρία ο μηχανισμός αυτός δημιουργεί στρεβλώσεις, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία πρόβλεψη ώστε να δημιουργηθεί ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού όσον αφορά τις υπεραποδόσεις που θα λάβουν οι μονάδες που θα συνεχίσουν να λειτουργούν με ΦΑ έναντι αυτών σε λειτουργία diesel, εξαιτίας αυτού ακριβώς του μηχανισμού.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης