Ενέργεια

Μytilineos: Υπερέβη τις προβλέψεις (+116%) στα 166 εκατ. ευρώ τα κέρδη του α΄6μηνου – «Αστακός» στην κρίση

Μytilineos: Υπερέβη τις προβλέψεις (+116%) στα 166 εκατ. ευρώ τα κέρδη του α΄6μηνου – «Αστακός» στην κρίση
Τα κέρδη υπερέβησαν κατά 18,5% τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις του consesus και κατά 22% την μέση
Σχετικά Άρθρα

Άλμα 116% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Mytilineos το α' εξάμηνο του 2022, στα 166 εκατ. ευρώ, έναντι 77 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.
Τα κέρση υπερέβησαν τις προβλέψεις του consesus κατά 18,5% -22% για το σύνολο του εξαμήνου.

Ειδικότερα, η MYTILINEOS ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2022.

- 116% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €166 εκατ. έναντι €77 εκατ. το A’ εξάμηνο του 2021. Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης διαμορφώνονται υψηλότερα των προβλέψεων. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,221, αυξημένα κατά 116% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

 - 117% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €2.154 εκατ., σε σύγκριση με €994 εκατ. το A’ Εξάμηνο του 2021.

- 88% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €293 εκατ., έναντι €156 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

- Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €945 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA*) να υποχωρεί χαμηλότερα από 2,0x στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022, σε μία περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €280εκατ., καταγράφοντας νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ισχυρή ανάπτυξη της MYTILINEOS και προσφέροντας παράλληλα πολύτιμη στήριξη στην ελληνική οικονομία.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Καλούμαστε σήμερα σε όλη την Ευρώπη, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, να αντιμετωπίσουμε μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, τις ευρύτερες επιπτώσεις της παρατεταμένης πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, καθώς και τη συνεχιζόμενη πανδημία, συνθήκες που συνοδεύονται από τις εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν καταγραφεί από τη δεκαετία του 1970, με τις συνέπειες να είναι ήδη ορατές σε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας.

Η MYTILINEOS αναγνώρισε έγκαιρα τις παραπάνω προκλήσεις και έλαβε κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού. Έτσι, κατορθώνει όχι μόνο να παραμένει αλώβητη, αλλά και να καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις, ενώ παράλληλα επιταχύνει την υλοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία της.

Οι οικονομικές επιδόσεις στο Α’ εξάμηνο του 2022 επιβεβαιώνουν για μία ακόμα φορά την ικανότητα της MYTILINEOS να ανταποκρίνεται έγκαιρα και με επιτυχία, ακόμα και απέναντι στο πιο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον.

Στα επόμενα τρίμηνα, παρά το αβέβαιο περιβάλλον λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, με νέες επενδύσεις, όπως η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 826MW, η αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου και σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ που σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται σταθερά η διεθνής δραστηριότητα στην ενέργεια και στα μέταλλα.

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η ολοκλήρωση μιας σειράς σημαντικών συμφωνιών για την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων από το global portfolio του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με την κερδοφορία να οδηγείται σε νέα επίπεδα, πολύ υψηλότερα των προηγούμενων ετών.

11_113.JPG

Σε σύγκριση με το A’ Εξάμηνο του 2021 σε ενοποιημένη βάση:

O κύκλος εργασιών υπερδιπλασιάστηκε σε €2.154 εκατ. έναντι €994 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 117%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 88% στα €293 εκατ. έναντι €156 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις τόσο του Τομέα Μεταλλουργίας, όσο και του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις επιδόσεις των συγκεκριμένων Τομέων που έχουν την υψηλότερη συνεισφορά στα Οικονομικά Αποτελέσματα της MYTILINEOS τα τελευταία χρόνια, ο Τομέας της Μεταλλουργίας επωφελείται από τις αυξημένες τιμές πώλησης αλουμινίου και τα ιστορικά υψηλά premia, σε συνδυασμό με τη διατήρηση  ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής. Αντίστοιχα, ο Τομέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου ευνοείται από το γεγονός ότι η MYTILINEOS λειτουργεί τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονάδων στην Ελλάδα, με ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου, σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών Φ.Α. και ηλεκτρικής ενέργειας με εντεινόμενη διεθνή δραστηριότητα, η οποία θα καταστεί όλο και πιο σημαντική τα επόμενα τρίμηνα.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €166 εκατ., αυξημένα κατά 116% σε σύγκριση με τα €77 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2021, ξεπερνώντας τα επίπεδα του συνόλου του έτους για το 2021 (€162  εκατ.)

Είναι εμφανές ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2022 διαμορφώνονται υψηλότερα των προβλέψεων της Διοίκησης στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου του 2021. Παράλληλα, οι τάσεις που καταγράφονται προϊδεάζουν για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στο σύνολο του έτους, λαμβάνοντας υπόψη πάντα το ρευστό οικονομικό περιβάλλον αλλά και τη σταδιακή ωρίμανση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Units).

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

1_130.JPG

2_134.JPG


Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών €1.293 εκατ. που αντιστοιχεί σε 60,0% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά +234% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν στα €125 εκατ. αυξημένα κατά 159% έναντι €48 εκατ. του Α’ Εξαμήνου του 2021.

Το νέο ρεκόρ κερδοφορίας οφείλεται πρώτιστα στον υψηλό βαθμό απόδοσης των μονάδων, αλλά και στη δυνατότητα της MYTILINEOS, λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου, για προμήθεια φυσικού αερίου σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές από ένα ευρύ και διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας τόσο μέσω φορτίων LNG, όσο και μέσω αερίου από αγωγούς, διασφαλίζοντας έτσι επαρκείς ποσότητες για τις δραστηριότητές της, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα υψηλών τιμών ενέργειας.

Στις 2,7 TWh η συνολική παραγωγή, στο 10,% της συνολικής ζήτησης

Ανοδικά κινήθηκε η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το Α’ εξάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, επωφελούμενη από την ισχυρή ανάκαμψη του Α’ τρίμηνου του 2022, λόγω της επανέναρξης της οικονομίας στην μετά covid-19 εποχή. Στο Β’ τρίμηνο του 2022, η ζήτηση παρουσίασε μικρή κάμψη.

Αναφορικά με το ενεργειακό μίγμα της ελληνικής αγοράς, το φυσικό αέριο διατηρείται ως το βασικό καύσιμο παραγωγής, με τη συμμετοχή των ΑΠΕ να καταγράφεται διαρκώς αυξανόμενη και με το ποσοστό συνεισφοράς τους στο ενεργειακό μείγμα να διαμορφώνεται στο 35%, για το Α’ εξάμηνο του 2022.

Με επίκεντρο την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, η τιμή του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκε σε πρωτοφανή επίπεδα, ενώ οι ανησυχίες για επάρκεια προμήθειας αερίου στην Ευρώπη, διατήρησαν την τιμή σε πολύ υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές CO2 που παραμένουν κοντά στα ιστορικά υψηλά, οδήγησαν τη μέση ημερήσια τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (DAM) για το Α’ εξάμηνο του 2022 στα 237€/MWh, αυξημένη κατά 284% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Σε αυτό το περιβάλλον ενεργειακής αστάθειας, η MYTILINEOS με τις σημαντικές επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει, αξιοποιεί πλήρως τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, επωφελούμενη τόσο από τον υψηλό βαθμό απόδοσης και διαθεσιμότητας των μονάδων της, όσο και από τη δυνατότητά της για προμήθεια φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές, λόγω του ανεπτυγμένου δικτύου προμηθευτών και του μεγέθους του χαρτοφυλακίου της (23% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά).

Η συνολική παραγωγή από τις θερμικές μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε ~2,4TWh αυξημένη κατά 14% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2021, ενώ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ, η συνολική παραγωγή από τις μονάδες της Εταιρείας έφτασε τις ~2,7 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10,5% της συνολικής ζήτησης.

Αναφορικά με τη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia διατηρεί την πρωτοπορία ανάμεσα στους ανεξάρτητους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με το μερίδιο αγοράς της να διαμορφώνεται σε 8,2% στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022. Επιπλέον, η πελατειακή της βάση διαμορφώνεται πλέον σε 345.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η MYTILINEΟS, με πολυετή εμπειρία στις αγορές εμπορευμάτων, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις προκλήσεις, προσάρμοσε την εμπορική της πολιτική, τόσο για την προστασία των καταναλωτών-πελατών της, όσο και για τη διαφύλαξη της κερδοφορία της.

Κομβικής σημασίας είναι η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής CCGT H-Class, υψηλής απόδοσης με καύσιμο το φυσικό αέριο, η οποία έχει εισέλθει στο τελευταίο στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας και αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα. Η νέα μονάδα, η οποία διαθέτει τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης στην ελληνική αγορά θα είναι ο πιο φθηνός και αποδοτικός χρήστης φυσικού αερίου της χώρας, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του στόλου θερμικών μονάδων της MYTILINEOS - του πιο αποδοτικού στην ελληνική αγορά - συνεισφέροντας σημαντικά στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ένδειας του καύσιμου.

Θα ξεπεράσει τα 2,3 GW η συνολική ισχύς

Η MYTILINEOS, προσηλωμένη στο στόχο της για περαιτέρω ανάπτυξη στο χώρο των ΑΠΕ, ενισχύει σταθερά το δυναμικό της που σήμερα ανέρχεται στα ~211 MW, ενώ ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου Αιολικού Πάρκου ισχύος 43,2 MW, που προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ´ τρίμηνο του 2022. Επιπλέον, η MYTILINEOS προχωρά στην κατασκευή 135 MW Φ/Β (που αποκτήθηκαν το 2021 από την ΕΓΝΑΤΙΑ), αξιοποιώντας πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF) με την προοπτική να έχουν τεθεί σε λειτουργία ήδη από το Α’ εξάμηνο του 2023. Ταυτόχρονα, επιταχύνεται η ωρίμανση του υπόλοιπου ελληνικού χαρτοφυλακίου (~0,64GW ανεμογεννητριών και ~1,35GW Φ/Β).

Με την εμπορική λειτουργία της νέας μονάδας, θα διπλασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων συνδυασμένου κύκλου (CCGT) της Εταιρείας, ενώ συμπεριλαμβανομένου του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και των ΑΠΕ, η συνολικής ισχύς του χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας θα ξεπεράσει τα 2,3GW.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ανταγωνιστικότητα του χαρτοφυλακίου ηλεκτρισμού – Φ.Α. δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα για μεγάλη διείσδυση στις γειτονικές αγορές.

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

9_17.JPG
Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, στο Α΄ εξάμηνο του 2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών €229 εκατ. (που αντιστοιχεί σε 10,7% του συνολικού κύκλου εργασιών), αυξημένος κατά 95% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ το EBITDA ανήλθε σε €21 εκατ., έναντι €7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση κατά 184%.

Η αποδοτικότητα της πλατφόρμας BOT (Build Operate & Transfer) αποτέλεσε το βασικό οδηγό των αποτελεσμάτων για το Α’ Εξάμηνο του 2022, αλλά και αναπτυξιακό μοχλό για την αύξηση της κερδοφορίας τα επόμενα εξάμηνα. Πιο συγκεκριμένα, εντός του Α’ εξαμήνου ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την πώληση δύο έργων συνολικής ισχύος 100MW στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ εξασφάλισε σημαντικές συμβάσεις πώλησης ενέργειας για έργα 100MW & 588MWp, σε Ηνωμένο Βασίλειο και Χιλή αντίστοιχα.

Η συνολική ισχύς του BOT χαρτοφυλακίου φτάνει τα 6,2 GW, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, με τα 123MW εξ αυτών να βρίσκονται σε λειτουργία, 665 MW να είναι σε φάση κατασκευής ενώ συνολικά τα έργα που θεωρούνται ώριμα πλέον ξεπερνάνε τα 2,5 GW. Εντός του Β’ Eξαμήνου του 2022, αναμένεται να ολοκληρωθούν σημαντικές συμφωνίες για πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος που ξεπερνά τα 450 MW από το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο με συνέπεια την αύξηση της κερδοφορίας σε νέα επίπεδα, πολύ υψηλότερα των προηγούμενων ετών.

To νέο ενεργειακό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και τη ζήτηση για πράσινα έργα να ενισχύεται περαιτέρω στο πλαίσιο και της πολιτικής του REPowerEU, ανοίγει νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τον Τομέα τόσο για την ανάπτυξη έργων, όσο και την κατοχύρωση υψηλότερων αποτιμήσεων για μονάδες ΑΠΕ, ειδικά όσων βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, το Ουζμπεκιστάν και η Χιλή, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €290 εκατ., ενώ επιπλέον €161 εκατ. βρίσκονται σε φάση τελικής διαπραγμάτευσης.

Τομέας Μεταλλουργίας: Αύξηση κερδών 79% και αντιστάθμιση για το μέλλον

75.JPG

Ο Τομέας Μεταλλουργίας το A’ εξάμηνο 2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών €458 εκατ., που αντιστοιχεί σε 21,3% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €305 εκατ. στο A’ εξάμηνο του 2021. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €137 εκατ., έναντι €77 εκατ. για το Α’ εξάμηνο του προηγούμενο έτους, μία αύξηση της τάξης του 79%. Η αύξηση αυτή, μεταξύ άλλων, οφείλεται τόσο στη διατήρηση των υψηλών τιμών Premia αλουμινίου, κυρίως στην Ευρώπη, όσο και στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη MYTILINEOS αναφορικά με τον έλεγχο του κόστους και την εξασφάλιση σταδιακά υψηλότερων τιμών αλουμινίου (LME) το επόμενο διάστημα.

Η μέση τιμή του μετάλλου (LME 3Μ) στο Α΄ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στα 3.081 $/τόνο από 2.256 $/τόνο το Α΄ εξάμηνο του 2021 σημειώνοντας άνοδο 37%.  Κατά τη διάρκεια του A’ τριμήνου, καταγράφηκαν και νέα ιστορικά υψηλά για την τιμή του αλουμινίου, στα επίπεδα των 4.000 $/τόνο, καθώς η γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία προκάλεσε απότομη άνοδο του ενεργειακού κόστους, ενώ υπήρξε και ανησυχία για τη διαθεσιμότητα του μετάλλου. Στο Β΄ Τρίμηνο του 2022, ακολούθησε αποκλιμάκωση της τιμής του αλουμινίου, η οποία επανήλθε στα επίπεδα των 2.500 $/τόνο, κυρίως λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, των προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων (κυρίως από την FED) και της συνακόλουθης ενίσχυσης του δολαρίου ΗΠΑ. Τα premia του αλουμινίου παρόλα αυτά διατηρήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.

Την περίοδο που διανύουμε, το αυξανόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών LME έχουν συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους των περισσότερων παραγωγών αλουμινίου, ενώ έχουν οδηγήσει σε ζημιογόνο λειτουργία πολλούς παραγωγούς στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ (περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής, εκτός Κίνας, εκτιμάται ότι είναι επί του παρόντος οικονομικά ασύμφορη), ενώ παράλληλα ευνοήθηκε η μερική υποκατάσταση του πρωτόχυτου μετάλλου, από δευτερόχυτο. Εάν οι τιμές της ενέργειας διατηρηθούν στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα και υποθέτοντας τη σημερινή τιμή LME, είναι αναμενόμενο να οδηγηθούμε σε πρόσθετες περικοπές της παραγωγής αλουμινίου, έως ότου το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης θα προκαλούσε μία νέα αύξηση των τιμών του μετάλλου.

Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τιμές των premia της κολόνας αλουμινίου σημείωσαν άνοδο 120% στο Α΄ εξάμηνο του 2022 στα 1,475$/τόνο από 670$/τόνο την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω  της μειωμένης ευρωπαϊκής παραγωγής, ως αποτέλεσμα του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαίοι παραγωγοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με μία πρωτόγνωρη κρίση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αναγκάζοντάς τους να περιορίσουν ή και να σταματήσουν τελείως την παραγωγή σε κάποιες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου σήμερα, περισσότερο από 1 εκατ. τόνοι της ευρωπαϊκής παραγωγής αλουμινίου έχουν περικοπεί, ενώ επιπλέον 800 χιλ. τόνοι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Η MYTILINEOS έχει λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφόρων παραμέτρων κόστους και ιδιαίτερα του ενεργειακού κόστους, το οποίο έχει εξασφαλιστεί σε επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης, ενώ εκμεταλλευόμενη τις υψηλές χρηματιστηριακές τιμές LME και την ενίσχυση του Δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ αλλά και την ευελιξία χρήσης εναλλακτικού καυσίμου για την παραγωγή αλουμίνας έχει κατοχυρώσει σταθερά αυξημένη κερδοφορία για το επόμενο διάστημα.

Ο δείκτης API της Αλουμίνας ακολούθησε την τάση των τιμών του Αλουμινίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 38% στο Α΄ εξάμηνο του 2022 στα 396 $/τόνο, έχοντας ανέλθει έως τα επίπεδα των 500 $/τόνο κατά μέσο όρο το Μάρτιο του 2022. Στην άνοδο των τιμών συνέβαλαν εκτός από το ιδιαίτερα αυξημένο ενεργειακό κόστος στην παραγωγική διαδικασία και η μειωμένη παραγωγή τόσο από την Κίνα όσο και από την Ουκρανία (από το εργοστάσιο Nikolaev συμφερόντων Rusal).

Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

09_14.JPG

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Α’ Eξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε €173 εκατ. που αντιστοιχεί στο 8% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε €17 εκατ. έναντι €25 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Η αναμενόμενα χαμηλότερη απόδοση του Τομέα, οφείλεται στα αυξημένα κοστολόγια, αλλά και στο χρονισμό εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων. Με τις σημαντικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και με την πρόοδο των εργασιών στα ήδη υπογεγραμμένα έργα, οι επιδόσεις του Τομέα αναμένεται να ενισχυθούν στα επόμενα τρίμηνα.

Ο Τομέας, διαθέτοντας την αναγνώριση της αγοράς ως ένας κορυφαίος κατασκευής Turn-Key έργων και με το ισχυρό ιστορικό στην ανάπτυξη ενεργειακών έργων, εντός του Α’ εξαμήνου του 2022, ήρθε σε συμφωνία για την εκτέλεση δύο σημαντικών συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, ήρθε σε συμφωνία για τη «Μελέτη, Προμήθεια & Κατασκευή» τριών σταθμών παραγωγής ενέργειας ανοιχτού κύκλου (OCGT), στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ως μέλος κοινοπραξίας ανέλαβε την κατασκευή μιας μονάδας 560MW συνδυασμένου κύκλου στην Πολωνία, το οποίο αποτελεί και το πρώτο έργο της Εταιρείας σε αυτή την αγορά.

Στον τομέα των περιβαλλοντικών λύσεων, αναγνωρίζονται μεγάλες προοπτικές, ιδιαίτερα για έργα ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, όπως το “Protos Energy Recovery Facility” που κατασκευάζει ήδη η Εταιρεία, στην Αγγλία. Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις για την ανάληψη παρόμοιων έργων, με μερικά εξ αυτών να θεωρούνται ως ώριμα και αναμένεται να ενισχύσουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Τομέα τους επόμενους μήνες.

Στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα €1,2 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο ανέρχεται στα €2,6 δισ., εκ των οποίων το 41% αφορά σε έργα στην Ελλάδα, δραστηριότητα η οποία αναμένεται να σημειώσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο στον τομέα των κατασκευών όσο και των παραχωρήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει ευκαιρίες τόσο για έργα που συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη όσο και έργα υποδομών. Ο Τομέας, διαθέτοντας την τεχνογνωσία που απαιτείται για έργα υψηλών απαιτήσεων, στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση των σημαντικών προοπτικών που ανοίγονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους

Στο τέλος του Α’ εξαμήνου το οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό, ευμετάβλητο και γεμάτο αβεβαιότητες, ωστόσο η MYTILINEOS έχει ήδη θέσει ισχυρές βάσεις για την επίτευξη ιστορικά υψηλών οικονομικών επιδόσεων το 2022 καθώς:

  • Έχει κατοχυρώσει υψηλή κερδοφορία για τον Τομέα Μεταλλουργίας, μέσω των κατάλληλων ενεργειών αντιστάθμισης κινδύνων τόσο σχετικά με τις διακυμάνσεις των τιμών του μετάλλου, όσο και με τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, ο Τομέας ευνοείται από τις υψηλές τιμές Premia λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας μετάλλου στην ευρωπαϊκή αγορά και την ισχυροποίηση του Δολαρίου έναντι του Ευρώ.
  • Έχει προβεί ήδη σε σειρά ενεργειών για την προάσπιση της ασφάλειας εφοδιασμού που αφορά σε όλες τις παραγωγικές της δραστηριότητες. Παράλληλα, διαθέτει  σταθερά πρόσβαση σε ανταγωνιστικές και ευέλικτες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου αγωγού μέσω απευθείας συμβολαίων με μεγάλους διεθνείς παραγωγούς και προμηθευτές, ενώ ιδιαίτερα αναφορικά με την προμήθεια LNG, η MYTILINEOS πλεονεκτεί σημαντικά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας της και  του ανεπτυγμένου δικτύου προμηθευτών.
  • Επωφελείται από την υψηλή αποδοτικότητα των μονάδων της ηλεκτροπαραγωγής που αναδεικνύεται ως η σημαντικότερη παράμετρος αναφορικά με την κερδοφορία των μονάδων σε ένα περιβάλλον επίμονα υψηλών τιμών ενέργειας.
  • Η σταδιακή ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων, με προεξέχουσα την νέα μονάδα υψηλής απόδοσης 826 MW, θα αποτελέσει καταλύτη για την άμεση ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στον τομέα ενέργειας στα επίπεδα του 20%.
  • Έχει δρομολογήσει τη διάθεση ώριμων έργων συνολικής ισχύος >450MW από το διεθνές χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.

.
www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης