Ενέργεια

«Φρένο» στην άρνηση σύνδεσης νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο ηλεκτρικό σύστημα

«Φρένο» στην άρνηση σύνδεσης νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο ηλεκτρικό σύστημα

Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις - Και η αποθήκευση  στα κριτήρια

 

Στην κατάρτιση και δημοσίευση διαφανών και αποτελεσματικών διαδικασιών για τη σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στο  Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) θα συμπεριλαμβάνεται πλέον και η αποθήκευση ενέργειας, σύμφωνα με ειδική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 
Παράλληλα, προτείνεται ο ΑΔΜΗΕ να μην έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ενέργειας, με αιτιολογία πιθανούς μελλοντικούς  περιορισμούς στις διαθέσιμες δυνατότητες του ΕΣΜΗΕ, εκτός εάν υπάρχουν λειτουργικοί περιορισμοί οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 

Επιπλέον, στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ του οποίου η δημόσια διαβούλευση λήγει αύριο, έχει προστεθεί και εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση απόφασης από τη ΡΑΕ που θα καθορίζει τις διαδικασίες και τα κριτήρια  εισαγωγής τυχόν περιορισμών της εγγυημένης ικανότητας σύνδεσης ή λειτουργικών περιορισμών, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται περιττά εμπόδια για την είσοδο στην αγορά.

 

Καθοριστικός ο ρόλος της ΡΑΕ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση για τη σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στο ΕΣΜΗΕ ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να καταρτίζει και να δημοσιεύει διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για τη χωρίς διακρίσεις σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ. Οι διαδικασίες αυτές θα υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. 

Επίσης, ο Διαχειριστής δεν θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής ή αποθήκευσης ενέργειας λόγω πιθανών μελλοντικών περιορισμών στις διαθέσιμες δυνατότητες του ΕΣΜΗΕ, όπως είναι η συμφόρηση στα απομακρυσμένα σημεία του δικτύου. Αυτό θα ισχύει με την επιφύλαξη της δυνατότητας του ΑΔΜΗΕ να περιορίζει την εγγυημένη ικανότητα σύνδεσης ή να προσφέρει συνδέσεις που υπόκεινται σε λειτουργικούς περιορισμούς, προκειμένου να εξασφαλίζεται οικονομική αποδοτικότητα, όσον αφορά νέες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ή αποθήκευσης ενέργειας, όταν οι περιορισμοί αυτοί έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ. 

 

Τα κριτήρια του ΑΔΜΗΕ

Με απόφαση της ΡΑΕ,κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του συστήματος, θα καθορίζονται σχετικές διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες καθώς και τα κριτήρια εισαγωγής τυχόν περιορισμών της εγγυημένης ικανότητας σύνδεσης ή λειτουργικών περιορισμών, έτσι ώστε να μην προκαλούνται περιττά εμπόδια για την είσοδο στην αγορά. Όταν η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής ή αποθήκευσης ενέργειας φέρει το κόστος που συνδέεται με την εξασφάλιση απεριόριστης σύνδεσης, δεν θα εφαρμόζεται κανένας περιορισμός. 

Επιπλέον, ο ΑΔΜΗΕ  δεν θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ένα νέο σημείο σύνδεσης με την αιτιολογία ότι ενδέχεται να επιφέρει πρόσθετες δαπάνες, λόγω της απαραίτητης αύξησης δυναμικού των στοιχείων του ΕΣΜΗΕ, στην εγγύτητα του σημείου σύνδεσης.  Τέλος, ο Διαχειριστής των δικτύων θα καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα μπορεί να αρνείται, για ορισμένο χρονικό διάστημα, την πρόσβαση λόγω έλλειψης διαθέσιμης δυναμικότητας του δικτύου. Τα κριτήρια αυτά θα εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.

 www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης