Ενέργεια

ΔΕΔΔΗΕ: Nέα έργα 386,3 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση δικτύων και υπογειοποιήσεις - Πως κατανέμονται

ΔΕΔΔΗΕ: Nέα έργα 386,3 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση δικτύων και υπογειοποιήσεις - Πως κατανέμονται
Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος και αναβάθμιση δικτύων - Ποιές περιοχές αφορά
Την αύξηση της δυναμικότητας των υποσταθμών του ΔΕΔΔΗΕ κατά 725 MVA, προκειμένου να συνδεθούν νέοι σταθμοί ΑΠΕ, την αναβάθμιση εναέριου δικτύου 2.084,5 χιλιομέτρων σε δασικές περιοχές, καθώς και την υπογειοποίηση καλωδίων συνολικού μήκους 1.845,2 χιλιομέτρων σε σημαντικούς οικισμούς, από πολιτιστικής και οικονομικής άποψης, αλλά και σε αστικά κέντρα που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα, περιλαμβάνουν τα νέα έργα του Διαχειριστή, συνολικού ύψους 386,3 εκατ. ευρώ.


Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη και του υφυπουργού Ανάπτυξης Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, εγκρίθηκαν οι πρώτες χρηματοδοτήσεις που δίνουν το σήμα για την εκκίνηση της κατασκευής τους. Ειδικότερα, πήρε το πράσινο φως η πρώτη πράξη χρηματοδότησης συνολικού ύψους 112 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), έναντι των 386,3 εκατ. ευρώ που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα ακολουθήσει η δημοπράτησή τους.

Η επιχορήγηση, αφορά μέρος του προϋπολογισμού για τα εξής έργα:

α. Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς υψηλής και μέσης τάσης

Πρόκειται για έργο που στοχεύει στη διασύνδεση νέων έργων ΑΠΕ, προϋπολογισμού 37,2 εκατ. ευρώ, το οποίο σε πρώτη φάση θα λάβει από το ΠΔΕ 12 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά στην αύξηση της δυναμικότητας των υφιστάμενων υποσταθμών του δικτύου κατά 725 MVA, για να αντιμετωπιστεί η συμφόρηση του δικτύου διανομής, η οποία επί του παρόντος εμποδίζει περαιτέρω επενδύσεις σε παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος θα κατανεμηθεί ανά περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ στους υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ ως εξής: 125 MVA στην Αττική, 150 MVA στην Κεντρική Ελλάδα, 150 MVA στην Πελοπόννησο και την Ήπειρο και 300 MVA στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε πέντε έτη.

β. Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 149,8 εκ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 40 εκ. ευρώ. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση γυμνών αγωγών εναερίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με περιβεβλημένους αγωγούς ή συνεστραμμένα καλώδια, στην εγκατάσταση μονωτικών περιβλημάτων και στην υπογειοποίηση ή μετατόπιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που διέρχεται από δασικές περιοχές.

Αναμένεται να βελτιώσει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία του δικτύου και θα προστατεύσει πιο αποτελεσματικά το περιβάλλον. Το έργο διακρίνεται στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες με εκτίμηση των χιλιομέτρων ανά κατηγορία:

  • Μετατοπίσεις εναέριου δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ), αποξήλωση και κατασκευή νέου: 746,4 km
  • Αποξήλωση εναέριου ΜΤ και κατασκευή ΣΚ ΜΤ: 254,8 km
  • Μετατοπίσεις εναέριου δικτύου Χαμηλής Τάσης και αποξήλωση και κατασκευή νέου: 300,5 km
  • Αποξήλωση εναέριου ΜΤ και κατασκευή υπογείου ΜΤ: 782,8 km

Συνεπώς, το συνολικό μήκος δικτύου είναι 2.084,5 km. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 4,5 έτη.

γ. Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει στα 199,3 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 60 εκ. ευρώ. Το έργο αφορά στην υπογειοποίηση και την αναδρομολόγηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε οικισμούς ιδιαίτερης σημασίας από πολιτιστική ή τουριστική άποψη, καθώς και σε αστικά κέντρα, με προτεραιότητα σε περιοχές όπου η υποδομή είναι ευάλωτη σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Αφορά υπογειοποίηση/αναβάθμιση 1.845,2 km και ειδικότερα:

  • Αποξήλωση υφιστάμενου εναέριου δικτύου ΜΤ 20kV και κατασκευή υπογείου: 1.176,8 km
  • Αποξήλωση υφιστάμενου εναέριου δικτύου XT 380V και κατασκευή υπογείου: 668,4 km

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 4,5 έτη.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να τηρεί χωριστό λογαριασμό για κάθε έργο στον οποίο θα καταχωρούνται οι δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίησή τους. Για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών, οφείλει να εφαρμόζει πάγιους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και του παθητικού και των δαπανών και εσόδων, οι οποίοι υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση. Η Αρχή θα ελέγχει τους χωριστούς λογαριασμούς που θα τηρεί ο Διαχειριστής, καθώς και την ορθή εφαρμογή των κανόνων κατανομής, διατηρώντας, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ελεύθερη πρόσβαση στους λογαριασμούς.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης