Ενέργεια

ΡΑΕ: Σε διαβούλευση η μεθοδολογία υπολογισμού του ημερήσιου τέλους διαταραχής ισορροπίας του IGB

ΡΑΕ: Σε διαβούλευση η μεθοδολογία υπολογισμού του ημερήσιου τέλους διαταραχής ισορροπίας του IGB
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως απορρέουν από το άρθρο 20 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 312/2014 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση της ICGB AD, Διαχειριστή του αγωγού IGB, επί της Μεθοδολογίας υπολογισμού του ημερήσιου τέλους διαταραχής ισορροπίας, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V (άρθρα 19-23) του εν λόγω Κανονισμού.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης