Τελευταία Νέα
Εξοικονόμηση

Fit for 55’: Πράσινα τα νέα κτίρια για το δημόσιο από το 2028 - Το 30 γα ιδιωτικά

Fit for 55’: Πράσινα  τα νέα κτίρια για το δημόσιο από το 2028 - Το 30 γα ιδιωτικά
Από το 2030 όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών

Το Συμβούλιο κατέληξε χθες σε συμφωνία σχετικά με πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οι κύριοι στόχοι της αναθεώρησης είναι όλα τα νέα κτίρια να είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2030 και τα υπάρχοντα κτίρια να μετατραπούν σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Ο κτιριακός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030 και το 2050. Αλλά περισσότερο από αυτό, η συμφωνία που επιτεύχθηκε θα βοηθήσει τους πολίτες να κάνουν ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας. Τα καλύτερα και πιο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, μειώνοντας ταυτόχρονα τους ενεργειακούς τους λογαριασμούς και θα μετριάσουν την ενεργειακή φτώχεια.

Ο Τσέχος υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Jozef Síkela, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία στην ΕΕ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο συμφώνησε τα εξής:

Από το 2028 τα νέα κτίρια που ανήκουν σε δημόσιους φορείς θα είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών.
Από το 2030 όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών.
Εξαιρέσεις θα είναι δυνατές για ορισμένα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών κτιρίων, χώρων λατρείας και κτιρίων που χρησιμοποιούνται για αμυντικούς σκοπούς.

Για τα υπάρχοντα κτίρια, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εισαγάγουν ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που θα αντιστοιχούν στη μέγιστη ποσότητα πρωτογενούς ενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιούν τα κτίρια ανά m2 ετησίως. Σκοπός είναι να ενεργοποιηθούν οι ανακαινίσεις και να οδηγήσει σε σταδιακή κατάργηση των κτιρίων με τη χειρότερη απόδοση και σε συνεχή βελτίωση του εθνικού κτιριακού αποθέματος.

Για τα υπάρχοντα μη οικιστικά κτίρια, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ορίσουν ανώτατα όρια ενεργειακής απόδοσης, με βάση τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας. Ένα πρώτο όριο τίθεται κάτω από τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας του 15% των μη οικιστικών κτιρίων με τη χειρότερη απόδοση σε ένα κράτος μέλος. Ένα δεύτερο όριο θα τεθεί κάτω από το 25%.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να φέρουν όλα τα μη οικιστικά κτίρια κάτω από το όριο του 15% έως το 2030 και κάτω από το όριο του 25% έως το 2034.

Τα όρια θα καθοριστούν με βάση την ενεργειακή χρήση του εθνικού κτιριακού αποθέματος την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών κτιρίων.

Για τα υπάρχοντα κτίρια κατοικιών, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ορίσουν ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης με βάση μια εθνική στρατηγική σύμφωνα με την προοδευτική ανακαίνιση του κτιριακού τους αποθέματος σε κτιριακό απόθεμα μηδενικών εκπομπών έως το 2050, όπως περιγράφεται στα εθνικά τους σχέδια ανακαίνισης κτιρίων.

Μείωση χρήσης ενέργειας

Η εθνική στρατηγική θα αντιστοιχεί στη μείωση της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε ολόκληρο το απόθεμα των κτιρίων κατοικιών κατά την περίοδο από το 2025 έως το 2050 με δύο σημεία ελέγχου για τη διατήρηση του αποθέματος των επιτευγμάτων των κρατών μελών.

Αυτά θα διασφαλίσουν ότι η μέση χρήση πρωτογενούς ενέργειας ολόκληρου του κτιρίου κατοικιών είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με:

Έως το 2033, το επίπεδο κλάσης ενεργειακής απόδοσης D.
Έως το 2040, μια εθνικά καθορισμένη τιμή που προκύπτει από τη σταδιακή μείωση της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας από το 2033 έως το 2050, σύμφωνα με τη μετατροπή του κτιριακού αποθέματος κατοικιών. σε κτιριακό απόθεμα μηδενικών εκπομπών.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να προσθέσουν μια νέα κατηγορία «A0» στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που θα αντιστοιχεί σε κτίρια μηδενικών εκπομπών.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα μπορούν να προσθέσουν μια νέα κατηγορία «A+» που αντιστοιχεί σε κτίρια, τα οποία εκτός από κτίρια μηδενικών εκπομπών συνεισφέρουν επιτόπου ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό δίκτυο.
Η πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης για κτίρια, που είχε οριστεί προηγουμένως από την οδηγία, κατατάσσει τα κτίρια σε μια κλίμακα από το A (καλύτερη απόδοση) έως το G (χειρότερη απόδοση) με βάση την ενεργειακή τους απόδοση.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να θέσουν απαιτήσεις που διασφαλίζουν ότι όλα τα νέα κτίρια έχουν σχεδιαστεί για να βελτιστοποιούν το δυναμικό παραγωγής ηλιακής ενέργειας.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναπτύξουν κατάλληλες εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας:

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σε όλα τα νέα δημόσια και μη κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 250 m2.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, σε όλα τα υπάρχοντα δημόσια και μη κτίρια, τα οποία υφίστανται ριζική ή βαθιά ανακαίνιση, με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 400 m2· και
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, σε όλα τα νέα κτίρια κατοικιών.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε απαιτήσεις για τη διάθεση υποδομών βιώσιμης κινητικότητας, όπως σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα μέσα ή δίπλα σε κτίρια, καλωδίωση για την πρόβλεψη μελλοντικών υποδομών και χώρους στάθμευσης για ποδήλατα. Εισήγαγαν επίσης εθελοντικά διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εκδώσουν εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων που θα περιέχουν έναν οδικό χάρτη με εθνικούς στόχους για το 2030, το 2040 και το 2050 όσον αφορά το ετήσιο ποσοστό ενεργειακής ανακαίνισης, την πρωτογενή και τελική κατανάλωση ενέργειας του εθνικού κτιριακού αποθέματος και τις λειτουργικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης