ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Έλαβε την τροποποίηση της ΑΕΠΟ για την υλοποίηση του έργου 183 MW στη Νότια Εύβοια

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Έλαβε την τροποποίηση της ΑΕΠΟ για την υλοποίηση του έργου 183 MW στη Νότια Εύβοια

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη συνολικά 10 Αιολικών Πάρκων στον Δήμο Καρύστου της Νότιας Εύβοιας

 

Σε ρότα υλοποίησης βρίσκεται το mega project της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» στη Νότια Εύβοια. Το έργο των 183 MW, το οποίο έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις από το 2020 έλαβε προ ημερών την πολυπόθητη τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που είχε λάβει το έργο το 2015 προκειμένου να προχωρήσει στην κατασκευή και λειτουργία του. Οι αλλαγές αφορούν σε αλλαγή θέσης σε ανεμογεννήτρια, επανασχεδιασμό σε πλατείες και στην οδοποιία σε ορισμένα από τα αιολικά πάρκα που περιλαμβάνει το έργο καθώς και ενσωμάτωση στο έργο τριών μόνιμων ιστών μέτρησης αιολικού δυναμικού.


Το έργο εκτός από περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σε περιοχή ‘’Αιολικής Προτεραιότητας’’, θεωρείται πλέον ώριμο καθώς βρίσκεται στη φάση προμήθειας και παραλαβής εξοπλισμού και υλικών (όπως λ.χ. των ανεμογεννητριών) και κατασκευής των έργων πολιτικού μηχανικού και των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών. Ο συνολικός αριθμός των ανεμογεννητριών που περιλαμβάνονται στο cluster των 10 αιολικών πάρκων, είναι 61 και ο τύπος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Enercon E-82 E4, ισχύος 3 MW.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη συνολικά 10 Αιολικών Πάρκων στον Δήμο Καρύστου της Νότιας Εύβοιας και ειδικότερα δύο πάρκα 21 MW και 6 MW στη θέση ‘Κορακόβραχος’ (με 7 και 2 ανεμογεννήτριες αντίστοιχα), δύο πάρκα 6 MW και 18 MW στη θέση ‘Καλαμάκι (με 2 ανεμογεννήτριες και 6 ανεμογεννήτριες αντίσχοιχα), ένα 36 MW στη θέση ‘Πράρο’ (12 ανεμογεννήτριες) , ένα 18 MW στη θέση ‘Μίλζα’ (6 ανεμογεννήτριες), δύο 30 MW και 15 MW στη θέση ‘Ομαλιές’ (10 ανεμογεννήτριες και 5 ανεμογεννήτριες) , 28 MW στη ‘Μολιζέζα Ι’ (6 ανεμογεννήτριες) , 15 MW στις Δεξαμενές (5 ανεμογεννήτριες). Το έργο περιλαμβάνει και συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης (χερσαίας και υποβρύχιας).

Αποφάσεις

Να σημειωθεί ότι ήδη για το έργο με αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών συμπληρώθηκαν στις αρχές του έτους οι προβλέψεις ως προς το δικαίωμα χρήσης με αντάλλαγμα τμήματος αιγιαλού και συνεχόμενου θαλασσίου πυθμένα για την εγκατάσταση ενός υποβρύχιου καλωδίου υψηλής τάσης (150 kV AC) για την ηλεκτρική διασύνδεση του συγκροτήματος των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.).

Ειδικότερα, για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η κατασκευή:

  1. Υπόγειου δικτύου μέσης τάσης 20 ή 33 kV μήκους 56 χιλιομέτρων,
  2. τριών υποσταθμών ανύψωσης τάσης 20 ή 33 kV/150 kV
  3. υπόγειου δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης 150 kV μήκους περίπου 16 χιλιομέτρων ,
  4. εναερίου δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης 150 kV μήκους 2,06 χιλιομέτρων
  5. υποθαλάσσιου δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης 69,1 χιλιομέτρων έως την περιοχή του Λαυρίου
  6. υπόγειο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης 150 kV στην πλευρά της Αττικής
  7. σύνδεση με το υφιστάμενο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Λαυρίου.


Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ είχε αποκτήσει τον Απρίλιο του 2020 το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «RF Energy Ομαλιές ΜΑΕ». Η αποκτώμενη εταιρεία κατείχε ένα cluster 11 αιολικών πάρκων πάρκα, με συνολική ισχύ τότε 213 MW. Λίγους μήνες αργότερα, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Β’ 285/27-07-2021), το έργο εντάχθηκε στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 4608/2019, και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», δηλαδή στις επενδύσεις των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των 100 εκατ. ευρώ, καθώς και οι επενδύσεις που δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον 75 νέες ετήσιες μονάδες εργασίας.
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της ΕΛΕΤΑΕΝ (Ιούλιος 2022) ήταν η πρώτη στην Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ αιολικών πάρκων με 703 MW (15,5%), ενώ ακολουθούσε ο Ελλάκτωρ με 482 MW (10,6%). Ωστόσο να σημειωθεί ότι, μετά τη συμφωνία της Motor Oil με τον Όμιλο Ελλάκτωρ, η MORE (Motor Oil Renewable Energy) γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ και αναμένεται να ξεπεράσει το 1 GW εγκατεστημένης ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το τέλος του χρόνου.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης