Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΔΑΠΕΕΠ: Πλεονασματικός κατά 40 εκατ. ευρώ ο ΕΛΑΠΕ στο τέλος του χρόνου

ΔΑΠΕΕΠ: Πλεονασματικός κατά 40 εκατ. ευρώ ο ΕΛΑΠΕ στο τέλος του χρόνου

Τον Ιούνιο συνδέθηκαν 121 νέα MW με την εγκατεστημένη ισχύ να ξεπερνάει τα 9 GW

Πλεονασματικός εξακολουθεί να είναι ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) έως και τον Ιούνιο του 2022, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε από τον ΔΑΠΕΕΠ και αφορά το νέο λογαριασμό για τα νέα έργα που ηλεκτρίστηκαν μετά από την 1/1/2021.

Το τρέχον υπόλοιπο για τα υφιστάμενα έργα ανέρχεται στα 145 εκατ. ευρώ και για τα έργα από το 2021 και μετά στα 49 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στο τέλος του έτους, το σωρευτικό υπόλοιπο θα είναι 40 εκατ. ευρώ.

Τον Ιούνιο συνδέθηκαν 121 νέα MW με την εγκατεστημένη ισχύ να ξεπερνάει τα 9 GW και οι ενεργές συμβάσεις ανήλθαν στις 17.740. Το σύνολο της κατανάλωσης που καλύφθηκε από Ανανεώσιμη παραγωγή για τον Ιούνιο ανήλθε σε 1,57 TWh. Τα έργα πριν το 2021 είχαν καθαρή αξία 117,5 εκατ., ενώ τα νέα έργα μετά το 2021 43,08 εκατ.

Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τον Ιούνιο ήταν στα 240,33 €/MWh, προ της εφαρμογής του Προσωρινού μηχανισμού. Τα δικαιώματα ρύπων είχαν μέση τιμή δημοπρασιών στα 83,19 €/tn και τα έσοδα από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών έφθασαν τα 112,6 εκ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΑΠΕΕΠ, Γιάννη Γιαρέντη, η νέα δομή του ΕΛΑΠΕ , αλλά και η επιδείνωση του προβλήματος της υποστελέχωσης του ΔΑΠΕΕΠ, υποχρεώσαν τον Διαχειριστή να δημοσιεύσει με καθυστέρηση το μηνιαίο Δελτίο ΕΛΑΠΕ για τον Ιούνιο 2022. Στην έκδοση του Ιουνίου αποτυπώνεται για πρώτη φορά ο διαχωρισμός στους νέους υπολογαριασμούς με την διάκριση των νέων έργων από τα παλαιότερα, τα προ την 1.1.2021, καθώς και τον υπολογαριασμό των Συστημάτων Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΕΛΑΠΕ έχει συνεισφέρει συνολικά στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης 1.100 εκατ. ευρώ, προτού ξεκινήσει ο Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς. Ο ΔΑΠΕΕΠ παρακολουθεί κάθε στιγμή την αγορά, το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και κάθε συνιστώσα του Λογαριασμού και βρίσκεται σε επιφυλακή όσον αφορά την υγιή πορεία του ΕΛΑΠΕ»

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης