Ενέργεια

Πρεμιέρα τον Δεκέμβριο με την πρώτη δημοπρασία για μείωση της κατανάλωσης - Στα 350 e/MWh εκτιμάται η αποτίμηση της υπηρεσίας

Πρεμιέρα τον Δεκέμβριο με την πρώτη δημοπρασία για μείωση της κατανάλωσης - Στα 350 e/MWh εκτιμάται η αποτίμηση της υπηρεσίας

 Ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να εκδώσει Κανονισμό Δημοπρασιών να δημιουργήσει το Μητρώο Συμμετεχόντων να δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Με τη συμμετοχή κατ΄ αρχήν σε εθελοντική βάση των μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών και των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΦΟΣΕ, αλλά και με ανοικτό το ενδεχόμενο της υποχρεωτικής συμμετοχής και άλλων κατηγοριών καταναλωτών, εφόσον δεν επιτευχθεί ο στόχος αρχίζει από τον Δεκέμβριο η εφαρμογή του μηχανισμού μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5% (μέσος όρος ανά ώρα) τις ώρες αιχμής για την περίοδο Δεκεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023.

Πρόκειται για την υποχρέωση που επιβλήθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε όλες της χώρες της ΕΕ λόγω της ενεργειακής κρίσης και με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή.

Σε ότι αφορά την Ελλάδα οι προβλέψεις του ευρωπαϊκού Κανονισμού οδηγούν σε υποχρέωση συνολικής μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 104.545 MWh, το τετράμηνο Δεκεμβρίου – Μαρτίου. Η μείωση της κατανάλωσης θα πρέπει να αφορά τις ώρες αιχμής που με βάση τη σχετική εισήγηση του ΑΔΜΗΕ έχουν προσδιοριστεί η 19η, η 20η και η 21η και αφορούν και τις επτά ημέρες της εβδομάδας.
Όπως προκύπτει από τη σχετική πρόταση του ΑΔΜΗΕ για την επίτευξη του στόχου η μείωση της κατανάλωσης θα πρέπει να είναι της τάξης των 300 MWh ανά ώρα, κάθε ημέρα της περιόδου εφαρμογής του μέτρου.

Όπως προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μείωση της κατανάλωσης θα γίνεται έναντι αμοιβής το ύψος της οποίας θα προσδιορίζεται μέσω δημοπρασιών που θα διενεργήσει ο ΑΔΜΗΕ.
Πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι με βάση τα δεδομένα της περιόδου ένα εύλογο ύψος αποτίμησης της νέας αυτής υπηρεσίας εξοικονόμησης ενέργειας είναι ης τάξης των 350 ευρώ/MWh.

Δεκέμβριο η πρώτη δημοπρασία

Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση και τον Κανονισμό της ΕΕ προβλέπει ότι για την εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Οικονομικών η οποία θα προβλέπει τη διενέργεια των δημοπρασιών από τον ΑΔΜΗΕ, τη δημιουργία μητρώου συμμετεχόντων και το ύψος του οικονομικού αντισταθμίσματος. Επίσης θα περιγράφει τον τρόπο διενέργειας των δημοπρασιών θα προσδιορίζει τις ποσότητες κάθε μιας από αυτές όπως και το ανώτατο όριο τιμής. Εν συνεχεία ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να εκδώσει Κανονισμό Δημοπρασιών να δημιουργήσει το Μητρώο Συμμετεχόντων να δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να καθορίσει το πρόγραμμα των δημοπρασιών που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μία για κάθε ένα μήνα εφαρμογής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση όλα αυτά τα προαπαιτούμενα και με δεδομένο ότι η τροπολογία δεν έχει ψηφιστεί ακόμη, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να μην επαρκέσουν οι 15 ημέρες που απομένουν μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου οπότε και θα πρέπει να γίνει η πρώτη δημοπρασία. Κάτι τέτοιο προκαλεί ανησυχία στην αγορά αφού θα σήμαινε, ότι η ποσότητα ενέργειας που πρέπει να μειωθεί θα πρέπει να μετακυληθεί στις επόμενες δημοπρασίες καθιστώντας ακόμη δυσκολότερη την μείωση της κατανάλωσης που απαιτείται.

Πάντως η τροπολογία προβλέπει ότι σε περίπτωση που οι πάροχοι της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν εξασφαλίσουν τον περιορισμό της ενεργού ισχύος που καταναλίσκουν ή εκπροσωπούν κατά τις ώρες αιχμής, τουλάχιστον κατά την συμπεφωνημένη ποσότητα, επιβάλλονται χρεώσεις συμμορφώσεως, οι οποίες αποτελούν έσοδα του ΤΕΜ. Επίσης προβλέπεται ότι η ΚΥΑ που θα εκδοθεί θα προσδιορίσει τη διαδικασία επιλογής των καταναλωτών που θα υποχρεωθούν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η εύλογη αποζημίωσή τους, σε περίπτωση που η συμμετοχή τους στην υπηρεσία δεν κρίνεται επαρκής για κάλυψη του στόχου.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης