Ενέργεια

ΔΕΣΦΑ: Διακοπή της διάθεσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στους Κήπους για το διάστημα από 1/1 - 31/10/2024

ΔΕΣΦΑ: Διακοπή της διάθεσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στους Κήπους για το διάστημα από 1/1 - 31/10/2024
H ρύθμιση είναι προσωρινού χαρακτήρα και καθίσταται απολύτως επιτακτική

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εισηγήθηκε προς την Αρχή τη ρύθμιση προσωρινής κατάστασης, έως την υλοποίηση του έργου κοινού ενδιαφέροντος της Ένωσης (PCI)  για την αναβάθμιση του Σταθμού Συμπίεσης στην Κομοτηνή, τον Οκτώβριο 2024, περιγράφοντας τεχνική λύση για την διάθεση Συζευγμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής στο Σημείο Διασύνδεσης του ΕΣΜΦΑ με τον IGB.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από την ICGB AD, η απαίτηση πίεσης στην είσοδο του αγωγού IGB στην Κομοτηνή έχει αυξηθεί σε κατ’ ελάχιστον 60,5 barg. Ο μόνος τρόπος επίτευξης αυτής έως την ολοκλήρωση της κατασκευής του Συμπιεστή είναι μέσω της τοποθέτησης ρυθμιστικής βαλβίδας στα δυτικά του Σημείου Εξόδου Κομοτηνή και της λειτουργίας του Σημείου Εισόδου Αμφιτρίτη και του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, το οποίο δύναται τεχνικά να εγγυηθεί τη διατήρηση της πίεσης έγχυσης του φυσικού αερίου σε αυτόν τον κλάδο του ΕΣΜΦΑ άνω των 60 barg.

Δεδομένου ότι η ελάχιστη πίεση Παράδοσης Φυσικού Αερίου στην είσοδο του Μετρητικού / Ρυθμιστικού σταθμού Κήπων ορίζεται ανάντι και δεν υπερβαίνει τα 50 barg, ήτοι μικρότερη της πίεσης λειτουργίας του εν λόγω τμήματος του ΕΣΜΦΑ, δεν θα είναι τεχνικά εφικτή η ροή φυσικού αερίου από το Σημείο Εισόδου Κήποι κατά το διάστημα το οποίο θα μεσολαβήσει από την θέση σε λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης και των έργων προσωρινής λύσης (Ιανουάριος 2024) έως τη λειτουργία του Σταθμού Συμπίεσης.

Συνεπώς, η προτεινόμενη λύση, η οποία – σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή –  είναι η μόνη τεχνικά εφικτή, συνεπάγεται τη διακοπή της διάθεσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Διασύνδεσης «Κήποι» για το διάστημα από 01.01.2024 έως 31.10.2024.  H ρύθμιση είναι προσωρινού χαρακτήρα και καθίσταται απολύτως επιτακτική τόσο για την, κατά το δυνατόν, μεγιστοποίηση των ροών για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, όσο και για τη δυνατότητα λειτουργίας του IGB για την ασφάλεια εφοδιασμού της περιοχής και της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι δεν έχουν διατεθεί και δεσμευθεί δυναμικότητες μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Στο πλαίσιο αυτό και για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών, ενόψει της επικείμενης δημοπρασίας για τη δέσμευση δυναμικότητας για το έτος 2023-2024, τον Ιούλιο του έτους 2023, η Αρχή προβαίνει στην παρούσα ανακοίνωση προκειμένου για την διατύπωση τυχόν αντιρρήσεων επί μείζονων θεμάτων που τυχόν ανακύπτουν από την επικείμενη διακοπή την οποία προτίθεται να εγκρίνει, έως την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης