Ενέργεια

Motor Oil: Στο 910 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο εννεάμηνο - Στα 12,66 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Motor Oil: Στο 910 εκατ. ευρώ  τα κέρδη στο εννεάμηνο  - Στα 12,66 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών
Κερδοφορία 321,34 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο

Ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ τα κέρδη της Motor Oil στο εννεάμηνο του 2022 από 205,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2021, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 12,66 δισ. ευρώ από 7,1 δισ. ευρώ πέρυσι. Το EBITDA ανήλθε σε 1,391δισ. ευρώ ενάντι 407 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και το προσαρμοσμένο EBITDA  σε 1,267 δισ. έναντι 306 εκατ. το 2021.

Τα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη  ανήλθαν σε 910 εκατ. το εννεάμηνο  έναντι 126 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021΄. Οι επενδύσεις συνολικά για το εννεάμηνο  είναι της τάξης των 304 εκατ. έναντι 346 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Το καθαρό χρέος στο 1,429 δισ. έναντι 1,450 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.Οι λειτουργικές ταμειακές ροές έφθασαν τα 389 εκατ. έναντι 135 εκατ. στο εννεάμηνο του 2021 και το επενδεδυμένο κεφάλαιο τα 3,564 δισ. έναντι 2,641 δισ. το 2021. Τα κέρδη ανά μετοχή ανέρχονται για το εννεάμηνο στα 9,15 ευρώ από 1,86 ευρώ και τα προσαρμοσμένα στα 8,28 ευρώ από 1,14 ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 321,34 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, υπερτριπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες καταστάσεις του ομίλου.
Επίσης, ο όμιλος εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 4,76 δισ. ευρώ στο τρίμηνο, από 2,98 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2021, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα 405,2 εκατ. ευρώ.

1_574.JPG

Μέρισμα

 Τα μερίσματα των μετόχων προτείνονται από τη διοίκηση στο τέλος κάθε χρήσης και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Η Διοίκηση της Εταιρίας πρότεινε και η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2022 ενέκρινε τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2021 και τη διανομή συνολικού μερίσματος Ευρώ 0,90 ανά μετοχή για τη χρήση 2021 (προμέρισμα Ευρώ 0,20 EUR ανά μετοχή, καταβληθέντα στις 15 Νοεμβρίου 2021).
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή της 7ης Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος μικτού ποσού Ευρώ 0,40 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2022.
Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2022.
Σημειώνεται ότι βάσει του νόμου 4646/2019 τα κέρδη που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα, από το έτος 2020 και μετά, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>